Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Adresboek van Den Helder | pagina 22

Secr,: Luit. t. Zee 1 J. K. Kempees, Min. van Marine te Den Haag Adelborsten Roei- en Zeilvereniging: Secr.: H. Statius Muller, Buitenh. 5 Watersportver. „Helder-Willemsoord- Nieuwediep": ... Muziekkring „Den Helder":

| Adresboek van Den Helder | pagina 14

Den Helder: Gravenstraat 24, tel. 2984 Julianadorp: Loopuytpark 13, tel. K 2235 292 Voor storingen, nieuwe aansluitingen, enz. alleen Tele fooncentrale, Boerhaavestraat 15, tel. 2440 ... Ballegooijen, Referendaris Chef Afd. Magazijndienst: J. Meerens, Hoofdcommies Chef Aanschaffingsbureau: Th. W. Zijp. Hoofdcommies Kassier: P. R. de Klerk, Hoofdcommies Chef Afd. Geschutmakerij: S

| Adresboek van Den Helder | pagina 17

Vei-, vo:r Facultatieve Lijkverbranding, afd. Den Helder. Voorzitter: M. C. van Ballegooijen, Singel 24, tel. 2661 Secretaris: J. H. W. Jansen Jr., Celebesstr. 11. tel. 2361 Penningmeesteresse: Mevr ... N.V. Nederlandsche Spoorwegen, gevestigd te Utrecht, Mo- reelsepark 1. Spoorwegstation Den Helder, Julianapark, tel. 2073.