J öe lantaarn" Bouwbedrijf C. BOS b.v. Uit goed voor UMaar dan naar Cafe' Bar ,,De Uitkomst" ALGEMENE GEGEVENS LIMMEN Kerken: R.K. Kerk v.d. H. Cornelius-parochie, Dusseldorperweg 76, Pastoor: P.G.B. Ruiter, tel.: 02205 - 1275 Ned. Herv. Kerk, Zuidkerkenlaan 25, Ds.: B.J. Kruit, tel.: 072 - 331473 Bibliotheek: Openbare Bibliotheek Limmen, Kapelweg 6a, tel.: 02205 -2135 Geopend: maandag 14.30 - 17.00/19.00 - 20.30 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur, vrijdag 14.30 - 20.30 uur UITVAARTVERZORGING BEGRAFENIS OF CREMATIE HOOGENBOOM - Stationsweg 39 - Heiloo - Telefoon 072 - 331579 Heeft U iets te vieren..? VIER HET IN ff -Het Parochiehuis ,,St. Maarten"— Dusseldorperweg 61 (voor informatie. Dusseldorperweg 56) - Limmen - Tel.: 02205 - 1313/1519 MIDDENWEG 17 - 1906 AP LIMMEN TEL. (02205) 1226 Na 18.00 uur 2711 vc Herman en Joke Lute LUNCH DIVERSE HAPJES - PRIMA BILJART Rijksweg 7 1906 BC Limmen Telefoon 02205 - 2330 gemeenschappelijk gasbedrijf R beverwijk en omstreken ^*^^^^^Pai^llelwe^^8teL^2^^^6^6^ Uw Gasbedrijf adviseert gasioepassmgen - energiebesparing AGRARISCH CENTRUM NUYENS B.V. (Q VAKBEKWAAM VOOR Sou'mmen LAND- EN TUINBOUW TSos 2?84

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Limmen | 1986 | | pagina 4