ft Heerenweg 7SHeiloo ALGEMENE GEGEVENS LIMMEN Tandarts R.W. Blok 072-336108 Tandprotheticer J. Jansen 072-337119 Provinciaal Waterleidingsbedrijf van N-H (P.W.N.) Districtskantoor: Industrieweg 1a,Wormerveer, tel.: 075-272711 Geopend: maandag t/m vrijdag 8.00 - 16.30 uur Storingen: na kantoortijd, tel.: 075 - 288866 Bureau Post Limmen, Rijksweg 136a, tel.: 02205 - 1783 b.g.g. 072 - 333144 Alarmnummer: 072 - 122133 Postcommandant: A.H.J. Wayers Schoolweg 3 Commandant: A.C. van den Kommer Alarmnummer: 02205 - 1577 Kerkweg 13, tel.: 02205 - 1210 Geopend: maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00/14.30 - 17.30 uur Mr. J. van Zanten, Kon. Wilhelminalaan 15, Castricum tel.: 02518 -59108 Uitgeesterweg 1a, tel.: 02205 - 1470 Geopend: 9.00 - 17.00 uur tel.: 072 - 123456 Huisartsen: J.J. van de Dussen en T. Elzinga Huisartsenpraktijk: Kerkweg 16, tel.: 02205 - 1272 spreekuur: volgens afspraak voor spoedgevallen b.g.g. tel.: 02205 - 1552 maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00/13.30 - 17.30 uur Tandartsen: R. Blom, Dusseldorperweg 62, tel.: 02205 - 3038 spreekuur: volgens afspraak G.J. Molenaar, Koningsdam 77, tel.: 02205 - 1808 spreekuur: volgens afspraak KRUISVERENIGING: Wijkgebouw, Middenweg 26a, tel.: 02205 - 1250/1837 Wijkverpleegkundige: Mevr. A. Brighting-Bikker en Mevr. E. Jonker spreekuur: maandag t/m vrijdag 13.00 - 14.00 uur in het wijkgebouw ~TGediplomeerd Tandprotheticus Z\ I VVlIl^mS reparatie - kunstgebitten Jan v. Nassaustraat 23 Castricum Tel.: 02518 - 52025

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Limmen | 1986 | | pagina 2