Bestuur der R.K. Kleuterscholen, Secr.: Dorpsstraat 20. Kleuter school „St. Angela", Geestweg; Kleuterschool aan de Foeke Kamstraweg. Kleuterschool der Vereniging voor Christelijk Nationaal Onder wijs. Secr. Meerweg 39. Kleuterschool aan de Karei de Groote laan. Bestuur kleuterschool „Parnassia". Secr. v. d. Wijckplein 6. Kleu terschool te Bergen aan Zee. VAKVERENIGINGEN: Bestuurdersbond Bergen-Schoorl N.V.V., Secr. M. Kroon, Kerke- dijk 27, Bergen. Aangesloten verenigingen: Algemene Bond van Ambtenaren A.B.V.A. afdeling Bergen-Schoorl. Secr.: G. de Groot, Loudels- weg 19, Bergen. Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond A.N.B. afdeling Bergen. Secr. W. J. Ploeger, Natteweg 35, Ber gen. Algemene Ned. Metaalbedrijfsbond A.N.M.B. afdeling Bergen-Schoorl. C. A. Riesmeijer, J. Weijandweg 39 A, Bergen. Alg. Ned. Agrarische Bond A.N.A.B. A. Delis, v. Bladeren- weg 22, Bergen. Vrouwenhond N.V.V. afd. Bergen. Mevr. C. Sijpheer, Paulinastraat 16, Bergen aan Zee. Gem. Zangver. Stem des Volks. Secr. H. Dokkum, Dr. v. Peltlaan 26. N.V.V. Bouwbedrijven, W. Ploeger, Natteweg 25. Ned. Ambtenarenbond G. de Groot, Loudelsweg 19. R.K. Bouwvakbond St. Joseph, S. Schotten, Beemsterlaan 23. R.K. Overheidspersoneel K.A.B.O., S. Kleverlaan, M. Geestweg 31. R.K. Land- en Tuinarbeidersbond, Th. v. Veen, Westerweg 4. R.K. Metaalarbeidersbond St. Eloy, N. Groenewoud, Dorpsstr. 84. R.K. Transportarbeidersbond St. Bonefacius, J. Min, Doorntjes 15. Katholieke Arb. Bew., J. M. A. Jansen, Dr. v. Peltlaan 15. R.K. Bakkers en Gezellen, N. Bouman, KI. Dorpsstraat 11. SPORT EN SPEL: Handbal D.I.O. Mej. H. Kollmer, Dorpsstraat 3. Hengelsportver. „De Karper", A. C. Bakker, Zuidlaan 35, tel. 2501. Berger Bridge Club (B.B.C.), J. P. Koster, Nieuwesloot 97, Alk maar, tel. 022006072. Federatie „Berger Sport Ver.", afd. Voetbal, C. Timmer, Princesse- laan 46, tel. 2448; Handbal, H. Hooning-Niehaus, Dorpsstr. 9, tel. 2224; Volley bal, Mej. C. Bakker, Stationsstr. 4, tel. 2036; Tafel tennis E. de Hond, Boslaan 5, tel. 2330; Seer. Federatie H. D. Klaasen, Kerkstraat 4, tel. 2383. Berger IJssportver., K. Bruin, Breelaan 132, tel. 2225. Schaakver. „De Pion", Jac. Dapper Czn., Raadhuisstraat 6. R.K. Sportver. „Berdos", B. G. Dobben, Dorpsstraat 21. Gymnastiekver. Be Quick, S. Graftdijk, Hoflaan 10. R.K. Gymnastiekver. D.I.O.S. C. v. Wonderen, Dr. v. Peltl. 29. JEUGDVERENIGINGEN: Kennemer Jeugdbond voor onthouding, L. Schuil, Buerweg 9, tel. 2086. Ned. Padvindersver. Afd. Bergen, P. Hoogcarspel, Buerweg 33, tel. 2743. R.K. Padvindersver (R.K. Verkenners), G. Stockmann, Nassaul. 7. R.K. Padvindersver. (Gidsen-meisjes), Mej. M. de Waard, Mol- lenstraat 16. R.K. Verkenners, J. J. Burgering, K. de Grootelaan 26. Ned. Padvindstersgilde, afd. Bergen, Hfd. leidster, Mevr. Mosk- Leeuwijs, Kerkstr. 11, Bergen aan Zee, tel. 2468. Katholieke Jeugd Actie, S. Gieling, Gr. v. Roggenweg 1. A.V.R.O. Jeugdomroep Minjon, afd. Bergen. D. Waterman, Ronde laan 29, tel. 2054. Jongelingsvereniging Ger. Kerk, J. M. Konijnenbelt, O. Bergerw. 12

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 91