KATHOLIEKE INSTELLINGEN: St. Vincentiusvereniging, G. Stockman, Nassaulaan 7. Katholieke Kring, G. C. J. Ros, Dr. v. Peltlaan 29. St. Elizabeth Vereniging, Mevr. Beekman-Houtenbos, St. Antho- niusstraat 9. De St. Martha Vereniging. Mevr. Poot-Hansen, Dorpsstraat 30, tel. 2423. Ver. Het Wit-Gele Kruis, J. H. M. de Sonnaville, Komlaan 23. Godsdienstige Ver. „Kath. Actie", Pastoor Th. J. v. Beers, Dorps straat 20, tel. 2553. St. Lambertusgroep, J. J. Burgering, groepsleider, Karei de Grootelaan 26. MIDDENSTANDSVERENIGINGEN: R.K. Middenstandsver. „De Hanze", A. Ooyevaar, Dorpsstraat 12, tel. 2158. Berger Winkeliersver., J. C. Vermeulen, Breelaan 33, tel. 2068. VOLKSHOGESCHOLEN: ,,'t Oude Hof", Eeuwigelaan 1, tel. 2734, „De Zandhoeve", Duinweg 9, tel. 2492, voor stichting uitwisseling en studiereizen voor 't platteland. ,,'t Voorhuis", Duinweg 9, tel. 2972, voor financiële administratie. ,,'t Huis Kinheim", Breelaan 55, tel. 2840, v. stichting v. Europees V olkshogeschoolwerk. Stichting uitwisseling en studiereizen v. h. platteland, Secr. Volks- hoogeschool Bergen, Duinweg 5, tel. 2492. Stichting v. Europees Volkshogeschoolwerk, Secr. ,,'tHuis Kin heim", Breelaan 55, tel. 2840. OPENBARE SCHOLEN. Scholen voor gewoon lager onderwijs. Van Reenenschool, Spaanse Pad. Hoofd S. J. Nijdam, Wilhelminalaan 5. Van Brederodeschool, Kerkedijk, Hfd. J. Kok, Kerkedijk 4. School voor uitgebreid lager onderwijs, ULO-school aan de Beem- sterlaan, Hfd. P. Baretta, Renbaanlaan 6. SCHOLEN VOOR BIJZONDER GEWOON LAGER ONDERWIJS. Bestuur R.K. Par. Jongensschool „St. Adelbertus", secr. Dorpsstr. 20. Hfd. St. Adelbertusschool J. A. Haakman, St. Anthoniusstr. 27; wnd. Hfd. J. L. M. v. d. Klundert, Molenkrochtlaan 17. Bestuur St. Ursula Meisjesschool. Secr. Loudelsweg 20. St. Ursula- school aan de Loudelsweg 20. Bestuur der Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder wijs. Secr. Meerweg 39. Christelijke Nationale School, Dr. v. Peltlaan, Hfd. Z. A. van Soest, Dr. van Peltlaan 7. Bestuur Stichting „De Vrije School", Secr. G. A. Maandag, p.a. Duinweg 9. De Vrije School, Hoflaan 1. Hfd. Mevr. F. J. Suir, Gasweg 2. Bestuur der Berger Schoolvereniging. Secr. Landweg 2. School voor gewoon lager onderwijs aan de Rondelaan. Hfd. J. A. Nonnekens, Prinsesselaan 3. SCHOLEN VOOR BIJZONDER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. Bestuur der Berger Schoolvereniging. Secr. Landweg 2. School voor uitgebreid lager onderwijs voor meisjes, Rondelaan. Hfd. C. G. Seigers, Bergerweg 47; Middelbare misjesschool a. d. Ron delaan. Dir. Mej. G. J. Scholten, Vinkenbaan 2. Bestuur St. Anthoniusschool. Secr. Loudelsweg 20. School voor uitgebreid lager onderwijs voor meisjes, Loudelsweg 20. KWEEKSCHOOL. Bestuur R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen. Secr. Loudels weg 20. R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen aan de Lou delsweg 20. LANDBOUWHUISHOUD SCHOOL. Bestuur R.K. Landbouwhuishoudschool. Secr.: Loudelsweg 24. R.K. Landbouwhuishoudschool aan de Loudelsweg 24. ANDERE SCHOOLADRESSEN: Ver. voor Christelijk Nat. schoolonderwijs, A. Samplonius, Meer weg 39, tel. 2287. Schoolartsendienst in de kring Bergen, W. de Vries, Emmalaan 7, tel. 2120 of 2500. Comm. tot wering van Schoolverzuim, J. A. Haakman, St. An- thoniusstraat 27. KLEUTERSCHOLEN. Kleuterscholen der Vereniging voor Volksonderwijs, secr.: Buer- weg 33. Kleuterschool aan de Maesdammerlaan; kleuterschool aan de Kogendijk.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 90