Auto en rijwielstalling „®I iPOM" Beroepeniijst van Bergen aan Zee Schildersbedrijf P. Kooij Jac. Kaljweg 6, Tel. 2543 Bergen aan Zee Café Zeeterras Boulevard 12. Bergen a. Zee 88 BERGEN AAN ZEE van der Wijckplein 2 O. van den Berg Mej. H. Waal 3 K. Folgers 6 Wed. C. F. Zeiler Mej. A. Zeiler Mej. A. Bakker Mej. J. A. Dokter Zeeweg 5 D. Mosk 19 A. Maasen 21 G. A. Klemkerk 31 M. A. Opmeer Mevr. K. Iliohan 33 W. Bison S. J. M. Bison 37a J. G. van Zweeden Zeiler Boulevard 1 Wed. J. H. Schmieden W. L. Schmieden 4 Mej. R. Samehtini 14 G. A. Timmerman AANNEMERS, METSELAARS TIMMERLIEDEN Mosk, D., Zeeweg 5. Mosk, J. C., Kerkstraat 11. Schotten, C., Verspyckweg 11. Schuddeboom, H., Julianalaan 3. BOUWKUNDIGEN Mosk, D., Zeeweg 5. BROOD EN BANKETBAKKERS Born, D., van der, Jacob Kalffweg 2. EXPLOITATIE MIJ. Exploitatie Mij. Bergen aan Zee. Haasbroek, D., Kerkstraat 5. Maasen en Onrust, Zeeweg 19. GARAGES EN RIJWIELEN Kuitwaard, F., Witteweg 19. Stroomer, J., van Hasseltweg 7. GROENTEN EN FRUIT Stekelbos, P. J., Jacob Kalffweg 8. HOTEL, CAFE RESTAURANT Benz, Mevr. W. J., Zeiler Boulevard 12, „De Spin". Bison, W., Zeeweg 33, „Casablanca". Folgers, K„ v. d. Wijckplein 13, „Wilhelmina". Iliohan, Mevr. K., Zeeweg 31, Marconi". Stroomer, J„ van Hasseltweg 7, „Prins Maurits". Verwer, S. J„ Zeiler Boulevard 10, „Trianon". Zeiler, Mevr. C. F„ v. d. Wijckplein 4, „Nassau Bergen". HUISSCHILDERS Kooij, P., Jacob Kalffweg 6. KRUIDENIERS Houtman ,S. J„ Jacob Kalffweg 10. KUNSTSCHILDERS Berkhout, N. G., Verbrande Panweg 1. Jansen, C„ Elzenlaan 26. LETTERKUNDIGEN Mok, M., Patijnweg 2. MELKHANDEL .Hopman, A. P., Jacob Kalffweg 4. LUNCHROOM Hopman, A. P., Jacob Kalffweg 4. Roos, T., Jacob Kalffweg 14. METSELAARS Zie: Aannemers enz. PENSIONS Greidanus, Mej. N., Kerkstraat 9, „Zonnehuis". Klanker, P. J., Jac. Kalffweg 12, „Stormvogel". Marinkelle, Mej. M. A. C. E„ Jac. Kalffweg 1, „Mare". Meer, Mevr. G. M. van der, Elzen laan 12, „Duinhut". Praat, W. K., Parkweg 31, „Parnassia" Sjoers, J. B., Elezenlaan 20, „Toog". SIGAREN ENZ. Passer, Wed. J„ van Hasseltweg 10. STR AND ARTIKELEN Folgers, K„ van der Wijckplein 1. Passer, Wed. J„ van Hasseltweg 10. TIMMERLIEDEN Zie: Aannemers enz. IJSBEDRIJF Born, D. van der, Jac. Kalffweg 2. Hopman, A. P„ Jac. Kalffweg 4. Houtman, S„ Jac. Kalffweg 10. Roos, T„ Jac. Kalffweg 14. Verwer, S. J„ Patijnweg 7.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 88