Beroepenlijst van Bergen 80 BERGEN b AANNEMERS, METSELAARS EN TIMMERLIEDEN Admiraal, N., Russenweg 27. Beeldman, D., van Reenenpark 3. Broersma, J., Noordlaan 28. Bijl, M., Oude Bergerweg 20. Bijpost, P. R., Breelaan 76. Das, J. den, Herenweg 15. Die, C. van, Broekbeeklaan 19. Duin, D. J., Stroomerlaan 15. Exter, J. van, Breelaan 86. Eijk, J. P. van, Loudelsweg 31. Houtenbos, Fa. J. en Zn., Molenkr.l. 5. Fa. JAN HOUTENBOS ZN., Molenkrochtlaan 5, Tel. 2317, Nieuwbouw, onderh. en reparatie. Houtenbos, Wed. Jac., St. Ant.straat 5. Kops, P. J., Jan Jacoblaan 9. Kroon, Fa. Jan en Zn., Kerkedijk 7. Kuitwaard, F., Kerkedijk 38. Marquering, M. L., Emmaplein 2. M. L. MARQUERING, Aannemer onderhoudswerk Emmaplein 2, Tel. 2661. Aannemersbedrijf Noort, C., St. Antoniusstraat 15. Prins, A., Karei de Grootelaan 40. Romijn, W. H., Spoorlaantje 8. Roosloot, G., Midden Geestweg 21. Rose, J., Oosterweg 26. Sietsma, J., Filarskiweg 1. AANNEMERS WEG- EN WATERBOUW Min, Gebr., Kruisweg 30. Mulder, J., Noordlaan 19. ADMINISTRATIEKANTOREN en BELASTINGCONSULENTEN Borst, W. P. L., Jaap WeijandWeg 5. Broere, J., Dr. van Peltlaan 16. Gulik, M. W. van, St. v. Surcklaan 8. Hajonides v.d. Meulen, P. H., Guur- tjeslaan 16. Jostmeijer, J. F., St. Anthoniusstr. 28. Vis, R., Pr. Hendriklaan 5b. Woldendorp, J. P. L., Russenplein 8. ADVOCATEN EN PROCUREURS Bondam, A. W. L., Buerweg 17. Hilten, G. van, Burg. Lovinklaan 6. Sluis, S. D., Beukenlaan 1. Zeiler, F.. Nachtegalenlaantje 17. Apotheken. Bergense Apotheek, Breelaan 17. Apotheek d'Oleander, Stationsstraat ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN Beeldman, A. D., Dr. van Peltlaan 8. Bijl, N., van Borselenlaan 13. Dorgelo, A., Voert 17. Filarski, G. H. L., Breelaan 22. Hooning, A. J. F., Dorpsstraat 9. Noort, C. J., Molenkrochtlaan 13. Prins, A. P., Dr. van Peltlaan 17. Roggeveen, J. H. Ruïnelaan 24. Visser, R., Russenweg 3. ARTSEN Berg, J. van den, Guurtjeslaan 17, arts. Bruggencate, A. ten, Mzenl. 3, arts. Damsté, T. J., Hertenlaan 5, huidarts. Dijkstra, B., Breelaan 18, tandarts. Elema, J., v. Reenenpark 11, tandarts. Gelder, A. H. v., v. Reenenpark 2, arts. Kollis, H., van Reenenpark 17a, arts. Lugten, J. M. P., Russenweg 1, arts. Panbakker, J., Russenweg 11, arts. Poot. H. W. J. M., Dorpsstr. 30, arts. Sikkema, J. L„ St. v. Surckl. 17, kinderarts. Steinz, C., Rondelaan 25, arts. ASSURANTIËN Bakkum, Mej. P., St. Adelbertusl. 12. Beurs, F. de, Tuindorpweg 7. Bonselaar, Mevr. N., Dorpsstraat 58. Brak, C., Midden Geestweg 7. Groot, H. J. de, Zuidlaan 9. Heide, S. v. d., Oude Bergerweg 37. Jellema, G. M., Zuidlaan 23. Jong, J. W. C., Buerweg 25. Munk, E. T. H., Komlaan 10. Stroomer, H. J. A., Kruisweg 10. Visser, J., Notweg 18s. Zanten, H. I. van, Zuidlaan 27. AUTOBUSDIENSTONDERNEMING N.H.A.D.O., N.V., Pr. Hendriklaan 5. BADHUIS Houtman, J., Kleine Dorpsstraat 13. BAKKERS (BROOD EN BANKET) Bakker, N., Dorpsstraat 118. Balen, J. van, Dorpsstraat 80. Baltus, N., Stationsstraat 2. Buisman, W. E., Jan Oldenburglaan 6. Buisman, W. E., Molenstraat 14. Doornenbal, J., Dr. van Peltlaan 11. Guichelaar, J., Breelaan 68. Kaandorp, F., Dorpsstraat 11. Koolmees, G. H., Jan Oldenb.laan 5. Kreb, W. P., Breelaan 16. Leering, J. P., Leo Gestelweg 5. Leijen, Wed. J. J., Loudelsweg 10. Roos, F. J., Dorpsstraat 1. Santing, B., Molenstraat 3. Schrama, J. J. H., Oude Prinsweg 1. Vries, U. de, Loudelsweg 6. Vijn, H., Loudelsweg 33. Willebrands, W- F. M., Oosterweg 17. BANKEN Amsterdamse Bank N.V., Breelaan 10. K K K L P IV S. S; T BEELDHOUWERS Eecen, Mej. P., Eeuwigelaan 24. Idsert, H. van den, Prinsesselaan 11. Kouwenaar-Bijlo, Mevr. D. H. C., Midden Geestweg 14. Reijers, W. L., Dr. van Peltlaan 65. Visser, Mej. M. T., Zuidlaan 15. BEGRAFENISONDERNEMINGEN Boorsma, B., Ruïnelaan 31. Schouten, S. J., Oosterweg 30. Thomas, J. M., St. Antonuisstraat 13. BELASTINGCONSULENTEN Zie: Administratiekantoren. BETONVLECHTERS Dirkson, Th., ^pSoïsffaat 65. Min, C. L., Oude Bergerweg 69. Schaaper, S., Jaap Weijandweg 11. BIER EN LIMONADEHANDEL Scholten, J. W., Dorpsstraat 7. Vis, G. J., van Reenenpark 1. BIOSCOOP Diesfeldt, G. N. T., Breelaan 2. BLOEMISTEN - HOVENIERS - BOLLENKWEKERS Berg, L. J. ter, Breelaan 15. Boendermaker, M., Voert 23. Heiblom, C. A., Loudelsweg 41. Henneman, C., Doorntjes 38. Houtkooper, M. J., Loudelsweg 93. Janssen, A., Filarskiweg 24. Jong, H. H. de, Lijtweg 44. Kleverlaan, J., Zakedijkje 31. H R Si Ti B *Z: B Z: B A A B: B. B G K S( Sc Cl SI i Ji Sr Cl Hi Ki K] Rc Sc Dl Kc M Dl H; Kl Pc Rc Dl Sc EL Gr Ja Mc Oc Ru j Sic "Wi Wi E3 Ba Ba Br ,Ko Ko La Nii Plc Ste Te: Ve Ve We EX Bo N.ï FO Bei

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 80