GRAMOFOONPLATEN Sioom-wasserij „DE VALK" „Noord holland-Noord" HET ADRES WAT U ZOEKT Voor Alles Verzekerd Coulant, tSolide, Concurrerend Zowel van Langspeel (33'/3 en 45 toeren) als Normaal (78 toeren) hebben wij een uitgebreide sortering op KLASSIEK-, POPULAIR-, en JAZZ gebied Algemene Muziek- en Instrumentenhandel KLOOSTER KIEBERT Mient 22 - Tel. 2853 - Alkmaar Alkmaar Noorderkade 72-74 Tel. 3776 b.g.g. 4967 VERMINDERDE ZORG BIJ ZIEKTE Sluit daarom een verzekering bij de Algemene Vereniging voor Ziekenhuisverpleging Gevestigd te Alkmaar Comanstraat 16, tel. 2758 Vergoeding 42 dagen Ziekenhuis verpleging, Klinische special, hulp, bijkomende kosten, Ziekenvervoer Premie voor de laagste klasse f 1.75 per maand. Kinderen be neden 16 jaar (maximaal worden 3 kinderen berekend) f 1.35 p.m. Voor 400 degen bedragen deze premiën resp. f 2.05 en f 1.51 p. m. Vraag voor hogere, militaire en buiten gewone tarieven inlichtingen aan ons kan toor en bij de boden van het Algemeen Aldelings-Ziekenfonds, gevestigd te Alkmaar.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 79