u BERGEN 55 Wouda, W., bouwkundige, Dorpsstraat 17. Woude, G. van der, vakman PWN, Middenpad 1. Woudhuizen, Wed. D., geb. Keppel, B., z.-b., Kruisweg 52. Woudsma, P., jachtopziener, Herenweg 15. Woudstra, H. J. N. M., vertegenwoord. St. Antoniusstr. 12. Wouters, Mej. A., huishoudster, Prins Hendriklaan 15. Wijbenga, H., fabrieksarbeider, Oosterweg 13. Wijk, J. B., radio-monteur, Molenkrochtlaan 11. Wijk, P., majoor mach. KM, Molenkrochtlaan 11. Wijk, A. J. A. van der, uitzetter, Lijtweg 33. Wijk, K. van der, waarn. Hoogovens, Geestweg 30. Wymenga, N. A., z.-b., Burg. Lovinklaan 5. Wijminga, D. J., vertegenwoordiger, Jan Jacoblaan 5. Wijnberg, Mej. J., hulp in de huish., Rondelaan 12. Wijnbergen, Mej. C. C. M., dienstbode, Dorpsstraat 94a. Wijnker, Mej. A. J., coupeuse, Loudelsweg 57. Wijnker, J., landarbeider, Loudelsweg 57. Wijsma, Wed. B. D., geb. Wietzes, D., z.-b., Russenplein 3. Wijsma, B. D., winkelchef, Verl. Geestweg 41. Wijsma, J., monteur, Russenplein 3. Wijtenkamp, Wed. P., geb. Keijzer, D., z.-b., v. Reen.p. 25. Yedema, A. M. M., lerares-coupeuse, Loudelsweg 51. Yedema, Wed. D., geb. de Boer, C. M. J., z.-b., Loud.w. 51. IJff, Mej. J., medew. Volkhogeschool, Duinweg 5. IJfs, J. J., kantoorbediende, Turfweg 9. IJzenbrand, J., z.-b., St. Antoniusstraat 41. Zaadnoordijk, Wed. M., geb. Smient, H. W., z.-b., Stationsstraat 13a. Zaadnoordijk, J. J., chauffeur, Beemsterlaan 5. Zaal, H. J., toonkunstenaar, Eikenlaan 18. Zaal, K., handelscorr., Dr. van Peltlaan 41. Zaatman, P., z.-b., Dr. van Peltlaan 68. Zandvoort, Mej. A. G. A. van, z.-b., Meerwijklaan 7. Zanten, A. J. van, z.-b., Nesdijk 51. Zanten, H. I. van, verzekeringsagent, Zuidlaan 27. Zanten, H. van, hulpmonteur GEB, Noordlaan 42. Zee, J. van der, loodgieter, Karei de Grootelaan 54. Gas- en Waterleiding. J. v. d. ZEE, K. de Grootel. 54, Tel. 2454, Loodgietersbedrijf Zeeuw, Mej. J. de, huishoudster, Westerweg 36. Zeewoester, C. D., metaalbewerker, Lijtweg 34. Zeilemaker, Wed. S., geb. Molenaar, G., huishoudster. Zeiler, F., advocaat en procureur, Nachtegalenlaantje 17. Zeitsen, J. L., timmerman, Notweg 21. Zei, C. van der, veehouder, Oudburgerweg 10. Zerbst, Mej. A. E., huishoudster, Breelaan 73. Zoll, Mej. J. H., z.-b., Lindenlaan 4. Zoll, M., kantoorbediende, Lindenlaan 4. Zomer, Mej. A., z.-b., Eikenlaan 24. Zomer, Wed. J., geb. Pauw, T., z.-b., O. Bergerweg 61. Zonneveld, C., besteller PTT, van Blaaderenweg 18. Zoon, C. J., kleermaker, Oude Bergerweg 62. Zoon, R. J., kleermaker, Oude Bergerweg 62. Zoonen, J. C. van, techn. ambt. gem., J. Oldenburgl. 38. Zoons, J. M., besteller PTT, Tuindporpweg 10. Zorge, P., taxi-ondernemer, Dorpsstraat 41. De Zorzi, Mevr. G. G., geb. Bijwaard, C. H., z.-b., Loudelsweg 71. Zuidwijk, J., herenkapper, Kruisweg 19. Zuiker, Mej. F., dienstbode, Ruïnelaan 13. Zwaan, J., terreinwerker PWN, Meerweg 29. Zwaan, S., z.-b., Ruïnelaan 17. Zwaaneveld, Mej. S. H., z.-b., Breelaan 6. Zwakman, C., z.-b. Dorpsstraat 64. Zwakman, C., garagehouder, Breelaan 50. Zwakman, D., veehouder, Herenweg 9. Zwakman, D., adj. comm. Soc. Zaken, Dorpsstraat 62. Zwakman, J., veehouder, Wiertdijkje 5. Zwakman, Mej. M. M., z.-b., Buerweg 49. Zwakman, Mej. N., z.-b., Dorpsstraat 64.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 55