UW ADRES BERGEN 45 Schotema, Wed. D., geb. Schetsberg, M. H., z.-b., Kerkelaan 12. Schottee de Vries, wed. H., geb. Koen, A. M. F., z.-b Mosselenbuurt 20. Schotten, B. T., chauffeur, Lindenlaan 3. Schotten, C., kantoorbediende, Kogendijk 23. Schotten, H. C. N., fabrieksarbeider, M. Wiegmanweg 13. Schotten, H., z.-b., Westerweg 22. Schotten, H. E. J., borstelmaker, Westerweg 32. Schotten, J., electriciën, Beemsterlaan 23. Schotten, J., mach. houtbewerker, Westerweg 32. Schotten, J., arbeider, Kogendijk 23. Schotten, J. M., kunstschilder, Doorntjes 10. Schotten, N., z.-b., Beemsterlaan 23. Schotten, N., stucad'oor, M. Wiegmanweg 13. Schotten, N., z.-b., Beemsterlaan 23. Schotten, N., stucadoor, M. Wiegmanweg 13. Schotten, N., hulpbestellèr PTT, Jan Oldenburglaan 42. Schotten, S., chauffeur, Zuidlaan 21. Schotten, S. J., timmerman, Beemsterlaan 23. Schotten, W., grondwerker, Verl. Geestweg 8. Schotten, W., petroleumhand., Karei de Grootelaan 13a. voor Glas, Porcelein en Aardewerk Huishoudelijke artikelen. Speelgoederen Petroleum en ESSO-GAS W. SCHOTTEN, Karei de Grotelaan 13-14 BERGEN N.H. - Telefoon 2806 Schotten, W., hoofdcommies ter secr., Doorntjes 10. Schouten, A. G., veehouder, Baakmeerdijk 2. Schouten, Mej. A., z.-b., Dorpsstraat 49. Schouten, Mej. C. M., dienstbode, Eeuwigelaan 21. Schouten, F. J. A., monteur PTT, Jan Oldenburglaan 34. Schouten, G. H. L., dir. Volkshogeschool, Breelaan 55. Schouten, H., ambt. belastingen, Geestweg 1. Schouten, J. W., veehouder, Dorpsstraat 49. Schouten, Wed. H., geb. Stecher, J. E. J., z.-b., Berk.l. 8. Schouten, J. J., z.-b., St. van Surcklaan 6. Schouten, J. M. J., z.-b., Prinsesselaan 14. Schouten, S. J., veehouder, Baakmeerdijk 2. Schouten, S. J., taxiondernemer en begraf., Oosterweg 30. S. J. SCHOUTEN, Oosterweg 30, Tel. 2557. Taxi, rijpaarden en begrafenisondern. Schouten, S. J., veehouder, Baakmeerdijk 2. Schrama, J. J. H., banketbakker, Hoflaan 3. SCHRAMA, J., Oude Prinsweg 1, Banketbakkerij en IJsbedrijf, Tel. 2562. Schretlen, M. J. A. M., kunsthand., Vincent van Goghw. 3. Schreuder, Mej. E., huishoudster, Oude Bergerweg 57. Schrooder, J., veehouder, Groeneweg 3. Schroor, Wed. K., geb. Scholten, J. C., z.-b., Merelhof 18. Schroor, N. J., metselaar, van Blaaderenweg 4. Schrijer, F. W., houd. was ,en strijkinr., K. de Grootel. 18. Schrijer, H. J., z.-b., Karei de Grootelaan 18. Schrijver, D., matroos, Breelaan 14. Schuil, L., onderwijzer, Buerweg 9. Schuit, J. D., proefdierenverzorger, Berkenlaan 12. Schuitemaker, Mej. D., verpleegster, Noordlaan 18. Schulz, A. H., boekhouder, Stroomerlaan 18. Schure, Mej. C. M. ter, dienstbode, Komlaan 2. Schurer, B., verkoper, J. M. Graadt van Roggenweg 9. Schut, A. J., veehouder, Baakmeerdijk 10. Schut, J. J., tuinder, Baakmeerdijk 10. Schutte, E. J. J., vertegenwoordiger, Emmalaan 1. Schutte, Wed. G. J., geb. Dunk, z.-b., Berkenlaan 14a. Schutte, J. W., bankwerker, Berkenlaan 14a. Schuurbeque Boeije, Mevr. H. M. I., z.-b., Nesdijk 23. Schuurman, J. N., expediteur, Zuidlaan 29. Schuurman, W., directeur N.V., Russenweg 7. Schuijt, H., z.-b., Karei de Grootelaan 29. Schuijt, Mevr. H. A. E., z.-b., Eikenlaan 14s. Sciaroni, P. A. B. D., z.-b., Breelaan 5. Seewald, Wed. A. C., geb. v. d. Brugge, E. M., z.-b., K^6rk[str3cit 13 Seewalnd, A. C. F, besteller PTT, Kerkstraat 13. Seewalnd, P., schoenhandelaar, Jaap Weijandweg 15. Seigers, C. W., leraar moderne talen, Bergerweg 47 Selleger, E. L., z.-b., Rondelaan 2. Selleger, S., boekhoudkundige, Rondelaan 2. Sevenhuijsen, Mej. E. S., verpleegster, P. Boendem.w. 39. Sevenhuijsen, Mej. G., ass. accountant, P. Boend.w. 39. Sevenhuijsen, P., monteur, P. Boendermakerweg 39. Siegers, Wed. H. P., geb. v. d. Klooster, J. C., z.-b., Breelaan 47.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 45