N.V. Pluimveevoeder-mij. „Bergen" 40 BERGEN Penning de Vries, mej. G., apothekersass., Kruisweg 56. Penters, Mej. M., pensionhoudster, Prinsesselaan 54. Peper, Wed. M., geb. Kouwenberg, A., z.-b., Lijtweg 15. Peper, Mevr. P. H., z.-b., Lijtweg 15. Peperkamp, T., schilder, St. Antoniusstraat 3. Pepping, J. N., landarbeider, Meerweg 24. Pepping, J. T., zuivelbereider, Dorpsstraat 116. Pepping, P., veehouder, Doorntjes 40. Perron, Wed. C. E. du, geb. de Roos, E. G., letterk., Breelaan 47. Pesie, F. C. L., kantoorbediende, Jaap Weijandweg 42a. Pesie, H., dir. zweminrichting, Bergerweg 96. Pesie, H. L. J., leraar lich. oef., Dr. van Peltlaan 24. Peters, Mej. E. H., kantoorbediende, Kerkelaan 15. Peters, Wed. F. J., geb. Kokkes, J., pensionh., Kerkel. 15. Peters, G. H., tuinman, Nachtegalenlaantje 5. Peters, G. W., procuratiehouder, Dorpsstraat 106. Peters, H. R„ ambtenaar PTT, Jaap Weijandweg 38a. Peters, Mej. M. R. W., winkelbed., Nachtegalenlaantje 5. Petri, Wed. H., geb. Schuil J., z.-b., Dr. van Peltlaan 44. Pezaro, E., z.-b., Ruïnelaan 13. Philippo, A., kantoorbediende, Eikenlaan 26. Pielaet, Mej. M. M. T., z.-b., Jan Oldenburglaan 30. Pielaet, P. F., timmerman, tS. Antoniusstraat 56s. Pieneman, H., monteur, Loudelsweg 5. Pieneman, Wed. J., geb. Snijder, M., z.-b., Loudelsweg 5. Pieneman, J., electrotechnicus, Geestweg 28. Pieters, H. M., chauffeur, Geestweg 7. Pieterse, Wed. P., geb. v. Dtiel, M., pensionh., O. Berg. 23. Pik, Mej. C., z.-b., Verl. Geestweg 18. Pik, J., z.-b., Verl. Geestweg 18. Pik, W., smid, Broekbeeklaan 5. Plaatsman, K. P., machinist, Notweg 4. Plas, Wed. C. van der, Geb. Dekker, J., z.-b., Guurtjesl. 5. Plate, Mej. M., z.-b., St. van Surcklaan 3. Plevier, D., incasseerder, Oude Bergerweg 57. Plevier, D., kantoorbediende, Oude Bergerweg 57. Ploeg, E. van der, vertegenwoordiger, Bergerweg 48. Ploeger, W. J., timmerman, Natteweg 35. Plomp, A., koopman, van Borselenlaan 7. Plomper, C., z.-b., Oude Bergerweg 9. Plomper, H. H., expediteur, Pr. Hendriklaan 15. Plomper, Mej. M. C., z.-b., Oude Bergerweg 9. Jan Apeldoornweg 2, Tel. 2312, na 6 uur 2261 Handel in granen, mengvoeders en turfmolm Pluijm, L. C. van der, schilder, Nachtegalenlaantje 12. Poel, C. P., fabrieksarbeider, Kogendijk 43. Poeteren, H. van, pensionhouder, Ruïnelaan 25. Poland, Mej. A., dienstbode, Hertenlaan 5. Polder, Mevr. M. M., z.-b., Loudelsweg 13. Poldervaart, H., chauffeur, Prinsesselaan 52. Pomper, Wed. A., geb. de Man, S. C., z.-b., Zuidlaan 42s. Ponstijn, J. P., kunstschilder, Wiertdijkje 16. Pool, Wed. J., geb. Kooistra, A., z.-b., Dorpsstraat 70. Poot, Mej. C. A. E. M., z.-b., Dorpsstraat 30. Poot, H. W. J. M., arts, Dorpsstraat 70. Popp, Mej. F., z.-b.. Jan Oldenburglaan 28. Pos, Mej. G., pianolerares, Kerkedijk 9s. Posthuma, F. L., drogist, Jan Oldenburglaan 15. Posthumus, J., z.-b., Jaap Weijandweg 28. Posthumus, P., smid, Hoflaan 11. Postma, A., vertegenwoordiger, Jan Oldenburglaan 27. Postma, H., z.-b., Berkenlaan 12a. Postma, K., dagbladagent, M. Wiegmanweg 6. Postma, S. J., vliegenier KLM, Eeuwigelaan 38. Pot, Mej. J. C., z.-b., P. Boendermakerweg 41. Pot, Wed. K. G., geb. Borjeson, P., z.-b., P. Boend.m.w. 41. Pot, Wed. W. F., geb. v. d. Berg, W. C. B„ z.-b., Hoflaan 16 Poutsma, Wed. J., geb. Prins, J. E., z.-b., Nesdijk 67. Pranger, G. J., vertegenwoordiger, Noordlaan 20. Prins, A., timmerman-aannemer, K. de Grootelaan 40. Prins, A. P., bouwkundige, Dr. van Peltlaan 17. Prins, J., z.-b., Kleine Dorpsstraat 25. Prins, J. W., timmerman, Oosterweg 9. Prins, J. F„ ambtenaar gem. Bergen N.H., Nesdijk 67. Prins, J., sigarenwinkelier, Breelaan 39. Prins, Mej. L. J., z.-b., Eeuwigelaan 12. Prins, Mej. N. M., werkster, Oosterweg 9. Prins, P. C., chemisch technicus, Breelaan 39. Prins, P. D„ besteller PTT, Karei de Grootelaan 44. Prins, W. J., z.-b., Jan Oldenburglaan 31. Prins, W., z.-b., van Reenenpark 21. Pronk, Wed. M., geb. Nooij, B., z.-b., Wald. Pyrmontl. 10. Pronk, P., onderwijzer, Nesdijk 21.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 40