M Lelij. van der, J., reiziger, Prins Hen driklaan 8. Lensen, F., tuinman, Verlengde Geest- weg 45. Leonhardt, J. P., zonder beroep, Ber kenlaan 8. Leonhardt, Mej. M. D., pensionhoudster, Berkenlaan 8. Levendig, Wed. C., geb. Stam, A., zon der beroep, Kanaaldijk 93. Levering, J., kantoorbediende, Dorps straat 90. Levering, J., Jan Oldenburglaan 27. Leijen, Wed. A. J., geb. Diepen, van, A., zonder beroep. Karei de Grootel. 80. Leijen, Mej. C., melkslijtster, Dorps straat 64. Leijen, Mej. C. E., Karei de Grootel. 80. Leijen, C. Th., veehouder, Kerkedijk 39. Leijen, Mej. E. A., dienstbode, Loudels- weg 10. Leijen, Mej. E. C., zonder beroep, Mid denpad 2. Leijen, H. J., melkslijter, Doorntjes 12. Leijen, J. A., timmerman, Lijtweg 35. Leijen, J. C., huisschilder, Middenpad 2. Leijen, J. G., zonder beroep, Dorps straat 75. Leijen, J. H., kantoorbediende, Karei de Grootelaan 80. Leijen, J. J., bakker, Loudelsweg 10. Leijen, J. L., melkslijter, Meerweg 45s. Leijen, N. J., arbeider, Breelaan 8a. Leijen, Mej. V., kraamverzorgster, Doorntjes 12. Leyen, J. C., architect, Karei de Groo telaan 29. Leyen, van, M., dienstbode, Russen- weg 5. Lichtenbelt, A. B., behanger, Emma- straat 3. 2172. Liefde, de, J., zonder beroep, Jan Ja- coblaan 10. Liefde, de, L., zonder beroep, Jan Ja- coblaan 10. Liefting, C., tuinman, Verl. Geestw. 37. Liefting, J„ bloembollenkweeker, Verl. Geestweg 37. Lierop, van, Wed. C. S., geb. Taijtel- baum, S. E., z. ber., Prinsesselaan 7. Lindv. d. Molen, Mevr. A., Park Meerwijklaan 2. »-•> 2247. Lindeboom, Wed. H., geb. Pronk, T. P. J., zonder beroep, Prinsesselaan 38. Lindenhovius, F. A., bedrijfsleider, Jan Apeldoornweg 17. fc* 2409. List, Wed. C., geb. Noot, M., zonder be roep, Broekbeeklaan 26. Lodder, Wed. G., geb. Beerling, M. Th., zonder beroep, van Blaaderenweg 14. Loenen, van, J., grondwerker, Doorn tjes 35. Loenen, van, J., tuinbouwarbeider, Doorntjes 35. Loewenthal, Wed. W., geb. Levy, I., zonder beroep, Breelaan 47. Loman, Mej. I. A., muziekleerares, Guurtjeslaan 10. Loos, M., chauffeur, Geestweg 30. Loots, C. W., arbeider, Stationsstr. 21a. Loots, K., winkelier, Stationsstraat 21a. Lorist, A., z. b., Zuidlaan 47. Lotz, Wed. J., geb. Duijker, J., zonder beroep, Ruïnelaan 17. Louter, J. G., R.K. priester, Dorps straat 20. Louwe, H., arbeider, Tuindorpweg 12. Louwe, J., veehouder, Bergerweg 28. Louwe, J. L., leerl. monteur, Tuindorp- weg 12. Louwe, L., arbeider, Kogendijk 48. Louwe, S., veehouder, Oude Berger- weg 37. Louwers, J. F., zonder beroep, Matthieu Wiegmanweg 11. Lubach, D., pluimveehouder, Doorn tjes 40. Ludding, A. J.t kantoorbediende, Noordlaan 18. Luteijn, A. D., exploitant v. amuse mentsautomaten, Russenplein 8. Luijten, J. C., kantoorbediende, Broek beeklaan 12. Maars, Mej. N., zonder beroep, Kleine Dorpsstraat 21. Maasen, A., slager, Breel. 12. fc* 2123. Maasen, H., slager (o.), Breelaan 12. Maasen, R., slager (o.), Breelaan 12. Maat, H.. zonder beroep, Kerkelaan 19. Mac Gillavry, D., Dr. entomoloog, Nat- teweg 9. 2217. Mak, A., arbeider, Noordlaan 30. Mak, J., arbeider, Russenweg 12. Mak, J., slager (o.). Russenweg 12. Makkinga, F. J., bedrijfsleider, Berger- weg 21. Mammen, R., timmerman (o.), Verleng de Geestweg 43. Mandele, van der, P. E. W„ procuratie houder, Kruisweg 34. Mandemaker, F., boekhouder, Jan Ol denburglaan 13a. 26

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1941 | | pagina 27