Buitengewoon Lager Onderwijs Voortgezet Onderwijs Particuliere Onderwijsinrichtingen Geneeskundige Dienst en Volksgezondheid 9 BATHBRUG Pr. Marijkeschool (blo), Pr. Hendriklaan 45, hoofd: J. Goedvolk, Lyceumstraat 31 Chr. School voor vglo, Pr. Ireneschool, Pr. Hendriklaan 47, hoofd: K. Kwantes, Blaeustraat 23 Julianaschool (ulo), Burg. Palingstraat 6, hoofd: L. J. D. Stuip, Macl. Pontstraat 34 Chr. Lyceum, Brillesteeg 2, Rector: Dr. J. de Wit, Kennemerstraat- weg 71 Individueel onderwijs, Parkschool, Victorypark 2, wnd. hoofd: R. P. Abrahamse, Macl. Pontstraat 4 Handelsavondschoolver. „Mercurius", Inl. Han Stierhout, Laat 155. Opleiding tot onderwijzeres en hoofdonderwijzeres bij het Chr. Kleuteronderwijs. Mej. W. F. H. Schreff, Macl. Pontstraat 33, tel. 4632. Alkmaarse Doktoren: J. Busquet, Egmonderstraat 16, tel. 4282 A. H. F. M. C. Corthals, Nieuwlandersingel 59, tel. 3193 J. Degenaar, Emmastraat 95, tel. 2310 (b.g.g. 3393 of 2244) A. K. Dijkhuizen, Nassauplein 23, tel. 3555 E. E. M. van Gilse, Nieuwlandersingel 46, tel. 3136 (b.g.g. 2224) J Degenaar Sr, Wilhelminalaan 2, tel. 3393 A. L. Gransbergen, Geesterweg 12, tel. (b.g.g. 2244) H. J. B. Hoek, Kennemerstraatweg 63, tel. 3117 J. E. A. Huurdeman, Emmastraat 107, tel. 5053 H. C. A. Koppejan, Oudegracht 200, tel. 2382 W. F. J. Kruisinga, Steynstraat 1, tel. 2387

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 9