87 Koremans, J. F. H. M., Fr. Halsstr. 33, bankempl. Korens, P„ Korenbl.straat 20, z.b. Korn, C, Ridderstraat 19, metselaar Korn, D„ de Ruiiterstraat 37, schilder Korn, N. J. S„ Visserslaan 25, stalknecht Korn, P„ St. Annastraat 21, gr.koopman Korn, P., Nieuwp.laan 60, koopman Korn, T., R. Visscherstraat 10, arb, wasserii Kors, J. P„ Nassauplein 11. z.b. Korsman, J„ J. v. Scorelkade 48, ambtenaar Korst, A. J. v. d„ N. Beetskade la. coupeur KORST HOVENIER, v.d., Herenkleding naar maat en confectie. Langestraat 119, tel. 2061. Korstanje, C. J„ Hooftstraat 20, postbesteller Kortsman, J., Uitenboschstraat 69, poetser Kort, D„ Rochdalestraat 38. z.b. Kort, T. G„ B. Bottemannestraat 33, z.b. Kort, A. G. de, Lindenlaan 38, vernikkelaar Kor, P. J„ Costerstraat 17, architect Kort, H. J. van der, K. v. 't Veerstr. 108, kruiden. KORTENAAR, TEN., Corsetten enz., Mient 21, Tel. 2413. Kortenaar, Mw. E. J. M. ten, Mient 21, winkelierst. Kortenhout, Mw. A. M., Corfstraat 17, onderw.res Kortenhoff, G. H. C„ Watermanstr. 11, ambten. Korteschiel, H„ Wilhelminalaan 25. boekbinder Korver, A„ K. Landstraat 29, timmerman Korver, A. W., Druivenlaan 15, banketbakker Korver, A„ Oudegracht 74, z.b. Korver, C„ Varnebroek 38, onderwlizer Korver, D„ Vondelstraat 3. beh.-stoff. Korver, D„ Korte Landstraat 2, tr.arb. Korver, H„ Druivenlaan 15, z.b. Korver, J„ Wognumsebuurt 24. grondwerker Korver, J„ St. Annastraat 38, tandtechniker KORVER, J., St. Annastraat 38, Reparatie Kunstgebitten, Tandtechnische Inrichting „Denta". Korver, Wed. J„ Korte Landstraat 34, z.b, Korver, J. S., Rembr.straat 44. vertegenwoordiger Korver, Wed. P„ Druivenlaan 15. z.b. Korver, P„ Baanstraat 13, vertegenw. Korver, Wed. S„ Vondelstraat 3, z.b. Korver, S„ Verdronkenoord 46, won.-inrichter Korver, Mw. T„ Oudegracht 74, z.b. Korver, W. F. K., Korte Landstraat 29, varensgez. Korver, A. P. de, Corfstraat 34. leraar Kos, C„ Landstraat 37, schipper Kos, C„ Akkerbl.straat 5. orgelbouwer Kos, G„ Tuinstraat 69, z.b. Kos, Wed, J. P„ Nassauplein 11, z.b. Kos, J„ Omval 24, koopman Kos, P. C„ Rochdalestraat 12. chauffeur Kossen, A„ Voormeer 35, z.b. Kossen, G., Liefdelaan 24, landarbeider Kossen, J„ Kennem.str.weg 152, garagehouder Kossen, J. P„ Oudegracht 106, firmant Kossen, J., Speenkruidstraat 4, boerenarb. Kossen, P„ Druivenlaan 9. fabr.arb. Kossen, Wed. K„ 2e Tuindw.straat 12. z.b. Kossen, K„ Laat 47, garagehouder Kossen, K„ Akkerh.bl.straat 15. riiw.hersteller Kossen, Mw. M. H„ Emmastraat 10. z.b. Kossen, N. B„ Varneboek 16, grondwerker Kossen, Wed, P„ Toussaintstraat 2. z.b. Kossen, P„ Tuinstraat 34. chauffeur Kossen, P„ Houtweg 24, postbesteller Kossen, S„ Veerstraat 1. z.b. Kostelijk, Wed. J„ R. Visscherstr. 17, z.b. Kostellik, C„ Ruysdaelkade 24. leraar KöSTER, Fa. J. B., Dames-, Heren- en Kinderkledingmagazijn Langestraat 16—-18 Telefoon 2916. Koster, A. B. A„ Langestraat 18. winkelier Koster, Mw. C. A„ Emmastraat 10, z.b. Koster, Wed. J. B., Emmastraat 10, z.b. Koster, C„ Boezemsingel 34. landarbeider Koster, C., Rekerstraat 15. ambtenaar Koster, C„ le Tuindw.straat 15. betonvlechter Koster, C„ Vermeerstraat 44, gev.bewaarder Koster, Mw. G„ Lyceumstraat 53, z.b. Koster, G. J„ Nic. Beetskade 18. kant.bed. Koster, H., Westerweg 356, bel. ontvanger Koster, H„ St. Annastraat 28, expediteur Koster, H„ Westerweg 165, lijnwerker Koster, J., Tuinstraat 12, z.b. Koster, J. E„ K. Doormankade 3, ijzervlechter Koster, J. P., Nieuwesloot 97, ambtenaar Koster, Wed. J„ Ropjeskuil 4, z.b. Koster, Wed. J., Landstraat 74, z.b. Koster, J„ Lindegracht 29, rijwielstaller Koster, J.e Snaarmanslaan 137, stoker

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 87