Bijzondere Onderwijs instellingen (R.K.) Lager Onderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Voortgezet Onderwijs Bijzondere Onderwijs Instellingen (Chr.) Lager Onderwijs 8 weg 51 Handelsavondschool, Bergerweg 27, 3 en 5 jar. en applicatiecursus, Dir. G. A. M. Snijders Handelsavondschool-ver. „Mercurius", Laat 155 School voor voorbereidend middelbaar technisch onderwijs, Berger- weg 1, hoofd: J. Arnoldus, A. v. Scheltemaweg 4, Bergen Murmellius-gymnasium, Bergerhout 1, Rector: Dr. H. Bolkestein, Guurtjeslaan 10, Bergen Rijks Hogere Burgerschool, Paardenmarkt 1, Directeur: Dr. S. Keyser, Kennemerstraatweg 53 Rijkskweekschool, Nassauplein 10, hoofd: C. J. Knook, Westerw. 59 Rijkslandbouwwinterschool, Bergerweg 25, hoofd: I. J. Schroevers, J. v. Scorelkade 59 Ambachtsschool met Avondvakcursussen, Bergerweg 1, hoofd: J. Arnoldus, A. van Scheltemaweg 4, Bergen Huishoud- en Industrieschool met cursussen, Emmastraat 24, hfd: mej. A. E. Prakken, Kennemerpark 22. Spreekuren: Dinsdag 10 11, vrijdag 24 Landbouwhuishoudschool, Kenn.str.weg 23, hoofd: mej. G, Laan, Steynstraat 41 Lagere Tuinbouwschool, Landbouwhuis, hoofd: R. Kuiper, Rem- brandtstraat 24 Kleuteronderwijs, St. Theresia-bewaarschool. Koornlaan 4, hoofd: mej. E. M. Bierman, Oudegracht 218 St. Joseph-bewaarschool, Oudegracht 218, hoofd: Zr. A. J. Lambalk, Óudegracht 291 Don-Bosco-bewaarschool, Verdronkenoord 12, hoofd: mej. G. A. M. Zwerink, Oudegracht 218 St. Imelda-kleuterschool, Rembrandtstraat 51, hoofd: C. E. Boon, Oudegracht 218 St. Adalbertusschool, Nieuwlandersingel 40, hoofd: A. A. Hoefna gels, Nassaulaan 30 St. Mathiasschool, Coornhertkade 105, hoofd: C. P. Verrijk, Nas saulaan 30 St. Willibrordusschool, Molenbuurt 9, hoofd: Th. Dijkstra, Coster. straat 23 St. Aloysiusschool, Koornlaan 23, hoofd: A. C. Wartenbergh, Nas saulaan 30 St. Dominicusschool, Nieuwlandersingel 40, hfd: C. J. Hof, v. Ever- dingenstraat 2 St. Josephschool (glo), Laat 219, hoofd: mej. A. M. C. Ammerlaan, Oudegracht 218 Mariaschool, Paul Krugerstraat 4, hoofd: mej. M. M. v. Vliet, Oudegracht 218 St. Agnesschool, Koornlaan 2, hoofd: mej. H. M. Groenewegen, Oudegracht 218 St. Lidwinaschool, Druckerstraat 2, hoofd: mej. S. J. J. Kreetz, Oudegracht 218 Maria Gorettisschool, v.d. Helststraat 2, hoofd: mej. J. S. Reerink, Oudegracht 218 R.K. School voor blo, Heilooërdijk 37, hoofd: G. J. J. Moerel, Lyce umstraat 61 St. Annaschool (vglo), Laat 217, hoofd: mej. A. M. Segeling, Oude gracht 218 St. Laurentiusschool (vglo), Westerkolkstraat 1, hoofd: L. Rietveld, Rippingstraat 36 St. Josephschool (ulo), Ferd. Bolstraat 32, hoofd: Chr. A. N. Raas- sen, Nassaulaan 30 Julianaschool (ulo), Emmastraat 18, hoofd: mej. A. M. J. Ram, Oudegracht 218 R.K. Technische School „St. Willibrord", Nieuwstraat 35, hoofd: H. C. Kamps, J. v. Scorelkade 49a R.K. Lyceum, Blekerskade 11, hoofd: J. L. Küppers, Kennemerstr.- weg 65 Chr. Kleuterschool, Oudegracht 245, hoofd: mej. H. J. Weber, E. de Wittestraat 20 Chr. Kleuterschool „Emma", Papaverstraat 7, hoofd: mej. B. den Hartigh, Middenwegf 164, H.H. Waard Chr. Kleuterschool, L. de Colignystraat 2, hoofd: mej. W. F. H. Schreff, Macl. Pontstraat 33 Julianaschool (glo), Burg. Palingstraat 4, hoofd: R. v.d. Hauw, Houtweg 28 Wilhelminaschool, Doelenstraat 23 Beatrixschool, v. d. Duyn v. Maasdamstraat, hoofd: J. W. v. Wijk, Talmastraat 18

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 8