78 Kaandorp, J. N., 2e Tuindw.str. 31. z.b. Kaandorp, J„ Stationstraat 26, metselaar Kaandorp, J„ Snaarmanslaan 103, fabr.arb. Kaandorp, J. A„ J. v. Scorelkade 33, postbesteller Kaandorp, J, B„ Landstraat 73, loodgieter Kaandorp, N„ A. Biinstraat 26, stoker Kaandorp, N. B„ Nieuwp.laan 122, typograaf Kaandorp, N. J„ Polderstraat 3, los arbeider Kaandorp, P„ Houtweg 21, timmerman Kaandorp, P. B„ Zeglis 64, chauffeur Kaandorp, S„ Nieuwp.laan 24, gr.-handelaar Kaandorp, T„ Dr. Schaepmankade 13, gem. arb. Kaandorp, T„ Augusti.insteeg 3, timmerman Kaandorp, W. J„ A. Biinstraat 7, kuiper Kaandorp, W., Noorderkade 25, stucadoor Kaar, van_Jiet, Brederostraat 6, ambtenaar Kaar, P. C. van het, Korenbl.str. 1, bekleder Kaar, W. J. v. het, B. Bottemannestr., brig. v. pol. Kaars, M„ Egmonderstraat 13, typograaf Kaarsemaker, Mw. I., Westerweg 173, huishoudst. Kaashoek, J., Appelsteeg 5, magazijnbediende 't KAASHUIS VAN ALKMAAR De enige zaak met meer dan 50 verschillende soorten kaas. Mient 18, tel. 2804. Kaai.i, B„ v.d. Woudestraat 4, melkslüter Kaai.i, C. G„ Westdiik 1, timmerman Kaaii, G„ Coornhertkade 34, ag. v. pol. Kaaii, G. C„ K. v. 't Veerstraat 84, chauffeur Kaai.i, J., Ritsevoort 11, mach. bankwerker Kaan, J„ A. v. Burenstraat 14, bakker Kaaü, H. S. N. A. v.d., A. v. Bur.str. 20, boekh.der Kaaijk, D., Westerweg 63, houthandelaar Kabel, N„ Coornhertkade 33, decorateur Kadlécek, K. W. A„ Speenkruidstraat 9, kant.bed. Kaeseberg, Mw. H G., Fr. Conijnlaan 14, onderw. Kager, Wed. C„ Baansingel 94, z.b. Kager, C. J., Koeverweg 59, veehouder Kager, H., Ritsevoort 9. slager Kager, J. N„ Zeglis 24. stijfselfabrikant Kager, N. A.. Druivenlaan 57, reiziger Kahlman, C. F., Nieuwl.singel 24. koopman Kahlman. Mw. C. F.. Wildemanstraat 20. z.b. Kaindl, Mw. M. A. P., Krelagestraat 1. z.b. Kalb, P. J„ Corfstraat 35, ambtenaar Kaldenbach, J. J„ Rekerstraat 24, timmerman Kaleveld, J. B„ Parkstraat 14, onderwijzer Kalff, W. M. E„ Gasthuisstraat 1. militair Kalfsbeek, D„ Frieseweg 97, sch.-timmerman Kalfsbeek, Wed. M„ Frieseweg 97, z.b. Kalis, Wed. C., Spoorstraat 91. z.b. Kalksma, F. J., Laat 175, kapper Kalksma, J„ Nassauplein 11, z.b. Kallansee, Wed. A„ Nieuwesloot 3. z.b. Kallansee, A„ Nieuwesloot 3. steenhouwer Kalverboer, Wed. J„ Rekerstraat 21, z.b. Kamans, A., Dathenusstr. 15A, adm. h. h. school Kamer, A. C. van de, Landstraat 42, metselaar Kamer, A. J. van de, Zandersweg 2. opzichter Kamer, A. J. H. van de. Laat 119, slager Kamer, Mw. A. M. van de, Trompstraat 22, z.b. Kamer, H. van de, Clarissenbuurt 43. vuurwerker Kamer, H. C. vande, Zaagmolenstr. 28, onderwijzer Kamer, Wed. H. A. van de, Zandersweg 2, z.b. Kamer, H. T. B. van de. Perronstraat 17, monteur Kamer, Mw. J. M. van de, Steijnstr. 23. z.b. Kamer, J. P. van de, Heilooërdijk 78, tuinder Kamer, Wed. J. van de, Dr. Schaepm.kade 5. z.b. Kamer, L. J. van de, Lyceumstraat 3. boekhouder Kamer, Mw. M. M. van de. Trompstraat 22, z.b. Kamer, M. van de, Huigbrouwerstraat 22. slager Kamer, N. van de, Nieuwl.singel 43. z.b. Kamer, T. van de, P. A. de Langepl. 20. m.slijter Kamkow, G., Pr. Julianalaan 14, z.b. Kammere, Mw. J. C., Nassauplein 11, z.b. Kammeijer, Mw. J. E„ Pr. Julianalaan 14. verpl. Kamp, A., K. v. 't Veerstr. 6, stratenmaker Kamp, A. J., Wollebr.str. 16, glassnijder Kamp, B. J., K. Doormankade 14, pakhuisknecht Kamp, C. M., v.d. Woudestraat 3. conducteur Kamp, H. M„ Hoeverweg 33, stuurman Kamp, Wed. J„ Pr. Julianalaan 14, z.b. Kamp, P., Koningsweg 55, stoffeerder Kamp, P. K„ Verdronkenoord 103. kapper Kamp, P„ Veerstraat 1, z.b. Kamp, T„ Zeswielenstraat 18, chauffeur Kamp, Wed. G. J. van, Font. Verschuirstr. 2. z.b. Kamp, Mw. S. A. van, Font. Verschuirstr. 2, insp. Kamp, Wed. F. van der, Steijnstraat 58, z.b. Kamp, Wed. H. van der, N. Beetskade 57, z.b. Kamp, Mw. J. H. van der, Steijnstraat 14, z.b. Kampen, C. van, v. Leeuwenh.str. 13. bedr.leider Kamper, H. J., Lyceumstraat 7, radiomonteur Kampfer, Mw. R. H. R„ Overdiestraat 26, z.b. Kamphuijs, Mw. C. H. M., Kenn.park 24, apoth.res Kamphuijs, Mw. M. A. J„ Kenn.park 24, tandartse „KAMPIOEN", Rijwiel- en Electrabedrijf, Zilverstraat 8, tel. 3930, b.g.g. 5552.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 78