JONG, Wed. SIDONIUS, DE, Costerstraat 18. 76 Jong, W. J. de, Popelmanslaan 2. sch.timmerman Jong, W. S. M. de, Mient 23. winkelier Jong, Mw. IJ. de. Heul 35, huishoudster Jongbloed, P„ Stuartstraat 73, monteur Jongbloed, R. de, Hoeverkade 15, grondwerker Jonge, A. de, Kennem.str.weg 42. kapper Jonge, H. de, Oudegracht 62, koopman Jonge, H .de, K. Doormankade 7, landarbeider Jonge, K. L. de, J. v. Scorelkade 50, ambtenaar Jonge, K. de, Kanaalkade 49, z.b. Jonge, M. de, J. v. Scorelkade 11, bel.-cons. Jonge, W. de, Westerkolkstraat 12, gr.werker Jongebloed, F„ Stuartstraat 50, opperman Jongediik, J. H., Laat 195, rietwerker Jonge.ian, C., Baanpad 3 .pakhuisknecht Jongeian, C., Uitenboschstraat 45, choc. bew. Jonge.ian, Wed. J„ Westerhofie 38, z.b. Jonge.ian, J., Uitenboschstraat 19. z.b. Jonge.ian, J., Trompstaat 36, betonwerker Jonge.ian, J. H., Hooftplein 13. schilder Jonge.ian, K., Trompstraat 54, machinist Jonge.ian, P„ Zeglis 57, betonwerker Jonge.ians, A., Hoeverkade 1. fabr.arb. Jonge.ians, Wed. F., Veerstraat 1. z.b. Jonge.ians, F., Vogelenzang 6. kant.bed. Jonge.ians, H„ Fnidsen 62, bibliotheekhouder Jonge.ians, Wed. N., Ropieskuil 8, z.b. Jonge.ians, W„ Trompstraat 12, vishandelaar Jongen, H., Stationstraat 15. kantoorbediende Jongen, Mw. T. M. J. Varnebroek 53. kant.bed. Jongenel, J. W„ Costerstraat 9. dir. keuringsd. Jongens, J., Kennem.str.weg 186, leraar Jongert, J„ Anna v. Burenstraat 6. melksliiter Jonges, C. P.. Keizerstraat 24, landarbeider Jongewaard, C., Coornhertkade 8, vertegenw. Jongh, G., Ruysdaelkade 28. fabr.arb. Jongh, A. de, 2e Kanaalstraat 1, pakh.knecht Jongh, D. de, Fnidsen 33, grondwerker Jongh, J. de, Kwerenpad 9. los arbeider Jongh, Mw. J. de, Landstraat 56, z.b. Jongh, J. P. de, noodw. terr. Zeglis 179. met.bew. Jongh, Wed. J. de, Krelagestraat 1. z.b. Jongh, Mw. M. L. de, Pr .Julianalaan 14. z.b. Jongh, M. de. Noorderkade 50. grondwerker Jongh, Wed. M., Druivenlaan 16, z.b. Jongh, W. de, Ropieskuil 16, los arbeider Jongkees, A., Koorstraat 16. wachtm. r.pol. Jongkees, Mw. M. C. W., Bruinvisstr. 51. gez.verz. Jongkind, P., St. Annastraat 8. houtzager Jongkind, S., Liefdelaan 31. chauffeur Jongkind. P ,A„ Zeswielenstraat 16. monteur Jongman, H., Dahliastraat 26. stoker Jongmans, L., K. v. 't Veerstraat 57. z.b. Jongmans, L., R. Visserstraat 22. gev.bewaarder Jongmans, M. A. T., Emmastraat 77. grossier Jongsma, L., Westerweg 298, z.b. Jongstra, J„ v.d. Kaaiistraat 8, ambtenaar Jonk, Wed. H„ Bagiinenstraat 11. z.b. Jonker, A. J. V., Nieuwp.laan 76, timmerman Jonker, A., Noorderkade 33, landarbeider Jonker, A„ Landstraat 30. z.b Jonker, A. C„ v.d. Woudestraat 27, z.b. Jonker, Wed. C., Zocherstraat 17, z.b. Jonker, C., Geest 35, z.b. Jonker, Wed. C., Omval 110, z.b. Jonker, Wed. C., K. v. 't Veerstraat 29. z.b. Jonker, C., Landstraat 11. timmerman Jonker, C„ Zocherstraat 17, riiw.hersteller Jonker, E. J., Ferd. Bolstraat 6, stuurman Jonker, G., Stationstraat 10, stoffeerder Jonker, G., Ramen 21. z.b. Jonker, G., Runstraat 5, chauffeur Jonker, Mw. G. Stationsweg 50 z b. Jonker, M. J., Rochdalestraat 30, z.b. Jonker, H. J., Ricardostraat 2, mag.meester Jonker, J., Akerslaan 9. kruidenier Jonker, Wed. J„ Baanstraat 26. z.b. Jonker, Wed. J., Eikelenb.str. 4. z.b. Jonker, J., Boterbl.str. 6, bode Jonker, Wed. J.. Dr. Schaepmanstr. 20. knipster Jonker, J., Oudorperdiik.ie 6, transp.arbeider Jonker, J., Stationstraat 50. rangeerder Jonker, J. A„ Hooftstraat 140. ambtenaar Jonker, J. A„ Snaarmanslaan 71, timmerman Jonker, J. A., Voormeer 29, chef groothandel Jonker, J. C., Mr. P. J. Troelstrakade 8, met.dr. Jonker, J. L. M„ Westerweg 98, z.b. Jonker, K., Gr. Nieuwland 27, z.b. Jonker, L. J.. Coornhertkade 49, chauffeur Jonker, L„ Voormeer 18, z.b. Jonker, N., Baanpad 30, z.b. Jonker, N„ Bergerweg 76, typograaf Jonker, N„ Middenstraat 3, plantsoenarbeider Jonker, Wed. N. J., Macl. Pontstraat 24, z.b. Jonker, N. J., Rembrandtstraat 9. bakker Jonker, N. J., Diik 19, expediteur Jonker, Wed. P., Boomkampstraat 36, z.b. Jonker, P„ Geest 48, opperman Jonker, P„ Achterweg 39, fabr.arb.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 76