Openbaar Kleuteronderwijs Lager Onderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Voortgezet Onderwijs 7 KAARS EMAKERSGRAC l-IT- Bosch-Kleuterschool, Westerhout, hoofd: mej. M. Kreijermaat, Ro zenstraat 36 Elise van Calcar-Kleuterschool, Dr. Schaepmankade 1, hoofd mej. G. Rus, Macl. Pontstraat 14 Kleuterweide, Heilooërdijk 25, hoofd: mej. D. C. Zwart, Schinkel straat 4, Egmond aan Zee Kleuterschool Jan Steenstraat, Jan Steenstraat 3, hoofd: mw. M. J. Krul-Beets, Duinweg 87, Schoorl Kleuterschool Zeglis, Zeglis 59, hoofd: mej. M. C. M. Meyroos, Schoutenstraat 7 Tesselschadeschool, Oudegracht 184, hoofd: C. v. d. Beidt, Ber- gerweg 142 Bosboom-Toussaintschool, Koningsweg 49, hoofd: K. Oudes, Gees tersingel 37 Vondelschool, Vondelstraat 27, hoofd: M. J. Lutterot, Lyceumstr. 12 Nicolaas Beetsschool, Snaarmanslaan 19, hoofd: tijd. D. S. Broe- kens, N. G. Piersonstraat 44 Lindenschool, Lindenlaan 101, hoofd: H. Riemers, Rippingstr. 16 Rochdaleschool, Blekeskade 12, hoofd: H. Smit, Macl. Pontstr. 12 Jan Ligthartschool, Jan Steenstraat, hoofd: C. J. Mol Jr., Berger- weg 93 Van der Leeuwschool, Mr. P. J. Troelstraschool, hoofd: M. Slabbe- koorn, Costerstraat 35 Kohnstamschool (vglo), Corn. Buysstraat 1, hoofd: K. Bos, Steyn- straat 45 U.L. School, Emagosas, schoolver. voor U.L.O., Krelagestraat 5, hoofd: J. Hoekstra, Nassauplein 15 Handelsschool, Bergerweg 27, hoofd: tijd. C. A. Koopman, Wester-

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 7