66 Hessing, C., Dahliastraat 3, stoker Hessing, J„ K. Landstraat 32, visser Hessing, T„ Perronstraat 17, metselaar Hest, Wed. A. C. van, Leliestr. 2, z.b. Hest, Mw. P. J. van, Leliestr. 2, pianolerares Heugten, C. van, Lindenlaan 5, vert.woordiger Heugten, J. van, Kennem.str.weg 167, boekhouder Heugten, P. van, Lindenlaan 4, bloemist Heugten, Wed. P. J. van, Wildemanstr. 3. z.b. Heugten, P. J. van, Nieuwl.singel 19, bloemist Heugten, P. J, van, Wildemanstr. 24, arb. br.st.h. Heugten, Wed. R. van, le Landdw.str. 1, z.b. Heugten, W. van, Kwerenpad 4, fabr.arb. Heukels, Mw. J. B„ Nassauplein 21, lerares Heukels, W., A. v. Burenstraat 8, adl secr. Heus, J„ P. A. de Langeplein 14, officier choc.fabr. Heusden, W. van, Ranokelstraat 12, machinist Heusden, W. G. van, N. Beetskade 15, ad.i. pol. Heusdens, L„ Hooftstraat 54, werkm. fabr. HEUSEVELDT, N.V. Huishoudelijke en verwante artikelen, Langestraat 20, tel. 4170. Heuseveldt, J. W. A„ Wilhelm.laan 15. dir. w.huis Heusi.i, Wed. B„ Nieuwp.laan 93, winkelierster Heusi.i, B.H., Regulierslaan 13. machinist Heusij, M„ Fnidsen 36, scheepsbouwer Heuts, L. J„ Langestraat 70, filiaalhouder Heuvel, Wed. E. M. J. W. v.d., M. Ponststr. 16, z.b. Heuvel, E. L. van den, Stuartstr. 41, z.b. Heuvel, Mw, G. C. v. den, v. Leeuwenh.str. 41, z.b. Heuvel, H. v. den, Stuartstr, 51, chauffeur Heuvel, H. v. den, Wilhelm.laan 22, onderwijzer Heuvel, J. v. den, B. Bottemannestr. 7, bedr.chef Heuvel, J. v, den, Oudoperdijkje 22, opzichter Heuvel, J. v. den, Luttik Oudorp 4. z.b. Heuvel, N. v. den, v. Leeuw.h.str. 23. soc. werkster Hewitt, Mw. E. J„ Paternosterstraat 7, h.i.d.h. Hey, H E. J„ Landstaat 57, monteur Heii, N„ F. Halsstraat 28, proc.houder Heijblok, E„ Ranokelstraat 12, chauffeur Heijde, M. van der, Vermeerstraat 24, zaakgel. Heijden, G. J. van der, Nieuwl.singel 5, z.b. Heyden, J. van der, M. Pontstr. 29, stuurman Heijden, J. J. van der, Westdjjk 18, veehouder Heijden, J. van der, Nieuwl.singel 5. smelter Heijden, W. A. H. van der, Steijnstr. 13. z.b. Heijer, Mw. H. C„ Molenbuurt 31, hoteljuffr. Heiijer, B. F„ Molenbuurt 31. bankwerker Heijligenberg, D„ Noorderkade 3, bedr.leider Heyman, C„ Corfstraat 10, ambtenaar Heijman, J. H. C„ Eendrachtstraat 2, z.b. Heijmans, A. P„ v. Leeuwenhoekstraat 43, z.b. Heijmans, J. K„ Raaks.ie 13, z.b. Heymans, P. J„ St. Josephstraat 1, werkman PTT Heynen, J„ Hooftstraat 99, militair Heijnis, A., Oudorperdijkje 15, fabr.chef Heijnis, C„ Boterstraat 15, z.b. Heijnis, M. A., Spoorstraat 65, bakker Heijnis, N„ Stationstraat 35, z.b. Heijnis, N. C. M„ Schermerweg 46, aannemer Hibbel, W., Hooftstraat 16, mag.meester Hidden, J„ Zeglis 82, chauffeur Hiddingh, Mw. J„ Steijnstraat 52, z.b. Hidma, S. W„ Laat 67, postbesteller Hieltjes, W. T. J„ Boezemsingel 90, molenaar Hiemenz, P. H„ a.b. ligpl. Kwakelpad. musicus Hiemstra, G„ v.d. Woudestraat 38. stat.arbeider Hiemstra, L. M„ Rippingstraat 23. kr.verz. Hiemstra, P„ Boomkampstraat 13, grondwerker Hiemstra, P„ Fr. Engelsstraat 10, machinist Hiemstra, R. P„ Boterbloemstr. 12, ambtenaar Hietberg, J„ Coornhertkade 102, instr.maker Hilbrand, Wed. P, H„ Emmastraat 10. z.b, Hilbrand, P. J. J„ Corfstraat 27, cand. notaris Hilbrands, J. R„ Hoeverweg 53, kant.bed. Hilckmann, Mw. L. A. A„ Lyceumstr. 13, verk.ster Hilckmann, M. I. J., Langestraat 22, manufacturier Hildama, F., Hoofstraat 51, ambtenaar HILDERING, Luttik Oudorp 80. PFAFF-Naaimachines VAN DELFTS Kinderwagens PASSAP-Breimachines. - Tel. 2975. Hildering, D. L., Oudorp 80, naaimach.-handel. Hilgeman, A. C„ Akeleistraat 21 .machinist Hilger, J„ Wildemanstraat 25, betonwerker Hillebrand, A„ Madeliefstraat 16, z.b, Hillen, F. J. A., C. v.d. Lindenkade 9. vertegenw. Hillenius, W„ Stationsweg 68, z.b. Hilst, C. J. van der, Heul 15, havenarbeider Hilten, Wed. T. C. van, Westerweg 66. z.b. Himmelreich, Wed. C. L„ Stationstr. 21. z.b, Himmelreich, C. L„ Koningsweg 47, muziekleraar Himmelreich, Wed. E. J„ Stuartstraat 105, z.b. Himst, Mw. G. M. van der, Runstraat 3, z.b. Himst, M. P. van der, le Kabelstraat 9. chauffeur Hink, J„ Tuinstraat 6, typograaf Hink, J„ Tienenwei 12, vert.woordiger Hinte, J. van, Ger. Doustraat 32. tekenaar

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 66