61 Haan, Wed. P„ Wilhelminalaan 24, z.b. Haan, Wed. R. P., Wilhelminalaan 24, z.b. Plaan, F. de, Omval 84, landarbeider Haan, F, de, Ramen 32, machinist Haan, H. de, Langestraat 19, winkelier H"an. H. K J. de. Marktstraat 1, sigarenmaker HAAN, HERM. DE - Herenmodes, Langestraat 19, tel. 2476. Haan, J. de, Houtmanstraat 36, z.b. Haan, J. W. de, Westerhofje 12, loc.-drijver Haan, J. A. de, Fr. Halsstraat 15, elektro techn. Haan, K. de, Kinheimstraat 13. z.b. Haan, K. de. Dr. Schaepm.plein 5, boekhouder Haan, Mw. M. de, Pr. Julianalaan 14, werkster Haan, Mw. M. de, Regulierslaan 27, dienstbode Haan, M. H. de. Dahliastraat 33, stoker Haan, Mw. M. G. de, Langestraat 19, apoth.-ass. Haan, Mw. N. de, Krelagestraat 1. z.b. Haan, N. de, Voormeer 18, los arbeider Haan, N. de, Nieuwesloot 50, conciërge Haan, Mw. R. de, a.b. ligpl. Scherm.poort, z.b. HAAN DE, Administratiekantoor, Dr. Schaepmanplein 5, tel. 4812. Haan, S. de, Clarissenbuurt 31, z.b. Haan, W. J. de, Steynstraat 4, elektrotechnikus Haan, M. de, Snaarmanslaan 34, bakker Haanen, J. M. J. M., F. Halsstr. 40, onderwijzer Haanraadts, W., Julianastraat 26, muziekleraar Haans, Wed. J., Trompstraat 62, z.b. Haanstra, A. L„ Oudegracht 210, koopman Haanstra, A. L., Drebbelstraat 18, houtbewerker Haanstra, P., P. A. de Langeplein 2, kant.bed. Haarman, J„ Westdijk 7, tuinder Haarsma, Mw. H. A., Cabeljaustraat 1, z.b. Haas, T., Oostwi.ik 5, fabr.arb. Haas, A. de, Metiusgracht 10, huishoudster Haas, Mw. A. E. N. de, Kenn.str.w. 59. masseuze Haas, A. de. Laat 126, loodgieter Haas, B. de, Brederostraat 28, z.b. Haas, Wed. C. de, P. Krugerstraat 7, z.b. Haas, C. de, Emmastraat 85, grossier Haas, C. de, Uitenboschstraat 128, mag.arbeider Haas, Wed. H. de, Nieuwl.singel 24, z.b. Haas, Wed. J. H. de, Kennemerstr.weg 114, z.b. Haas, J. de, Pr. Julianalaan 14, z.b. Haas, J. J. de, Brederostraat 22, timmerman Haas, J. P. de, E. de Wittestraat 10. militair Haas, J. W. de, v. Houthavenkade 32, ambtenaar Haas, J. de, Zeswielenstraat 24, vertegenw. Haas, J. F. de. Pr. Julianalaan 14, z.b. Haas, M. de, Kennem.str.weg 59, grossier Haas, P. de, K. Marxstraat 5, machinezetter Haas, P. J. de, P, J. Troelstrakade 21. z.b. Haas, Mw. V. J. de, Coornhertkade 59, z.b. Haas, Mw. W. de, Blaeustraat 4. z.b. Haas, W. E. de, Stuartstraat 61, z.b. Haasbeek, F. W„ Landstraat 39, schilder Haasbroek, A„ Krebbesteeg 5, boekhouder Haasbroek, D„ L. Oudorp 102, deurwaarder Haasbroek, D„ Fnidsen 56, loodgieter Haasbroek, Wed. H. J.. Lyceumstraat 1. z.b. Haasbroek, J„ Blaeustraat 39, postbesteller Haasbroek, J. J„ Rozenstraat 13, calculator Haasbroek, P., C. W. Bruinvisstraat 18, boekhoud. Haasbroek, W. T., Huygensstraat 55a, controleur Haasbroek. W„ Verdronkenoord 97, elektriciën Haaster, J. van, C. W. Bruinvisstr, 36, monteur Haastrecht, A.J.H. v., v. Everd.str. 7, orthopaedist Haazelager, J., Rembr.str. 70, wachtm. pol. Haazelager, R., Zocherstraat 11, ambtenaar Habbé, J., Verdronkenoord 21. z.b. Habich, Mw. A. C. A., Kennemerstraatweg 85, z.b. Habich, F., Stationsweg 31, monteur Habich, G. C. A., K. v. 't Veerstraat 32, ass. agent Habich, J. F., Stationsstraat 22, z.b. Habich, J. H., Oudegracht 22. orgelmaker Habiecht, C. J., Cobdenstraat 3, timmerman Habiecht, H., Rochdalestraat 11. z.b. Habiecht, H., Rochdalestraat 11, bakker Habiecht. W. J., Cobdenstraat 3, kant.bed. Haersma Buma. W. W. v„ J. v. St.b.1 8, ingenieur Haga, J., Dr. Schaep.m.pl. 21, mach.-inkoper Hage, M„ Staringhstraat 10, grondwerker Hagedoorn, J. C., Brederostraat 31, decorateur Hagedoorn, Mw. J., Graaf Jankade 3, onderw.res Hageman, E. A., Blekerslaan 30, seinwerker Hageman, F. G., Ropjeskuil 2, tuinder Hageman, G. S„ Baansingel 49, typograaf Hageman, H. J„ Metiusstraat 11, koster Hageman, J. J. M„ Scharlo 29, boekbinder Hagenaar, L., Langestraat 102, winkelier Hagenaar, Wed. W., Spoorstraat 37, z.b. Hagenbeek, G. K., Fr. Halsstraat 11, kant.bed. Hagtingius, D„ Geesterweg 11, stoffeerder Hagtingius, D. J., K. Lyceumstraat 5, ambtenaar Hagtingius, G„ Pr. Hendrikstraat 46, kant.bed. Hajema, H., Hooftstraat 75. bankwerker Haken, Wed. G. J. ten, Heemraadstr. 16, z.b.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 61