32 Boon, Wed. J., Verdronkenoord 36, z.b. Boon, J., Schoutenstraat 2, z.b. Boon, J., Ranonkelstraat 6, machinist Boon, J., J. v. Galenstraat 13, arb. hoogovens Boon, J. J., Vondelstraat 22, cour.bezorger Boon, N. A., Herenstraat 9, boekhouder Boon, P. F., Huijgensstraat 40a, militair Boon, P. W., Laat 36, monteur Boon, W., Nieuv/landersingel 76, garagehouder Boon, W., Westerweg 25, onderwijzer Boonacker, K., Stationsweg 29, postbesteller Boonacker, W., Eikelenbergstraat 16, stuurman Boonman, M. J., Brouwerstraat 20, ambtenaar Boonstra, L., Snaarmanslaan 151, machinist Boonstra, O., G. Doustraat 18, z.b. Boonstra, Mw. R., Corfstraat 13, verpleegster Boonstra, S., Akerslaan 39, chauffeur Boonstra, Wed. T., Pr. Julianalaan 14, z.b. Boorder, D. de, Mariënlaan 4, z.b. Boorder, D. de, Snaarmanslaan 72, expediteur Boorder, J. de, Laat 56, metselaar Boorder, J. de, Koningsweg 98, timmerman Boorder, J. de, v. Leeuwenh.str. 30, fabr.arb. Boorder, S. de, Boezemsingel 69, grondwerker Boorsma, H., Huygensstraat 9, onderwijzer Boos, A., Westerkolkstraat 26, houtwerker R">os, G. ,T Brederodestraat 20, vertegenwoordiger Boos, Q., Westerkolkstraat 26, cour.bezorger Boos, H., v. Everdingenstraat 18, pakhuisknecht Boot, Mw. B. S., F. Verschuirstr. 9, telefoniste Boot, D., Trompstraat 4, z.b. Boot, D., v.d. Woudestraat 43, melkhandelaar Boot, J., Tuinstraat 41, winkelier Boot, Wed. P. D., v. Houtenkade 7, z.b. Boot, R., F. Verschuirstraat 9, ambtenaar Boot, T„ Kanaalkade 47, rijtuigpoetser Booten, J. L. W. H., Piersonstr. 14, schoenmaker Booten, W., KI. Nieuwland 1, schoenmaker Boots, A., Oosterweezenstr. 8, chef bewaarplaats Boots, A. C., Scharlo 20, garagehouder Boots, A., Nassauplein 11, z.b. Boots, A., Nieuwpoortslaan 85, chauffeur Boots, A., Ie Landdwarsstraat 7, z.b. Boots, B. W., Nieuwlandersingel 31, boorder Boots, B. W., Stationsweg 24, electr. lasser Boots, C., Vrouwenstraat 14, z.b. Boots, Wed. E. G., Oudegracht 210, z.b. Boots, E. G., J. v. Galenstraat 17, incasseerder Boots, G., R. Owenstraat 1, z.b. Boots, H. O., Spieghelstraat 19, arb. hoogovens Boots, J., Boezemsingel 5, chauffeur Boots, J. G., Oudegracht 210, schaalknecht Boots, J., K. Landstraat 45, melkslijter BOOTS, R. A., Ridderstraat 24, tel. 6102 Rijwielhandel en Stalling. Boots, J., Veerstraat 4, z.b. Boots, J., Poelmanslaan 35, expeditieknecht Boots, J. C., Stationsstraat 5, veehandelaar Boots, Mw. J. L., P. A. de Langeplein 1, z.b. Boots, M., Dr. Schaepmankade 13, 1.1. machinist Boots, N., Verdronkenoord 50, z.b. Boots, P., Popelmanslaan 27, broodbakker Boots, P. A„ Fnidsen 41, mag.bed. Boots, P. J., Luttik Oudorp 10, scheepstimmerman Boots, P., Stuartstraat 15, opzichter a Boots, R. A., Ridderstraat 24, rijwielhersteller Boots, W., Baansingel 22, mag. bed. Bootsma, L. T., Laat 197, schoenhandelaar Booy, Mw. A., Oudegracht 227, z.b. Booy, A., Viserslaan 25, grossier Booy, A. N„ v.d. Helststraat 11, grossier Booy, C., Voormeer 35, timmerman Booij, A., v.d. Helststraat 25, machinist Booij, C. M„ v.d. Woudestraat 65, klerk Booij, D. J., Zijdam 7, vertegenwoordiger Boo'i, Wed. H., Maertenshof 5, huishoudster Booij, J., Stuartstraat 38, z.b. Booij, Mw. M., Spoorstraat 48, z.b. Booij, N. W., Bergerweg 4, verpleegster Boo'j, P. J. A., Spoorstraat 78, grossier Booijs, Wed. H. de, Koningsweg 11, huishoudster Borden, J. van der, Oudegracht 208, z.b. BORDEN, van der, Makelaar en Taxateur, Kennemerstraatweg 31, Tel. 2774. Borden, J. van der, Dr. Schaepm.str. 1, makelaar Borden, P. van der, Kennem.str.weg 31, makelaar Borden, S. N. van der, Kenn.str.weg 31, makelaar Borgman, Wed. H., Baansingel 9, z.b. Borgman, O., Leeuwenbekstraat 21, machinist Borgman, P. H., Baansingel 30, kant.bed. Porieson, .L. Kanaaldijk 29, monteur Borjeson, Wed. P., Pr. Julianalaan 14 z.b. Pomeson, S., Oudorperdijkje 9, handelaar Borkin". L. T. W. ,T., Pr. Hendrikstr. 28, kl.maker Born, Mw. G. A., Visserslaan 13, gez.verzorgster Born, II., Rembrandtstraat 32. melkontvanger Born, P., Luttik Oudorp 105, z.b. Born, Mw. G. van den, Fr. Halsstraat 48, h.houdst.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 32