28 Blankendaal, Mw. S., Stationsstraat 38, huish.ster Blankendaal, J., Pr, Hendrikstraat 15, conciërge Blankendaal, L„ N. Beetskade 10, postbesteller Blankendaal, N„ Omval 70, tuinder Blankendaal, N. C. J., Varnebroek 51, kellner Blankendaal, P„ Clarissenbuurt 19, z.b. Blankendaal, P„ Metiusstraat 5, aannemer Blankendaal, S. J., Heilooërdijk 5, broodbakker Blankendaal, W. H„ Omval 56, tuinman Blankenstein, A„ Polderstraat 20, seinh.wachter Blankestein. J. G., Hooftstraat 62, blikbewerker Blankestijn, H„ Metiusgracht 16, vert.woordiger Blankers, Mw, W. A. J., St. Annastraat 54, z.b, Blankert, Mw. C. M„ Dijk 7, winkelbediende Blankestijn, Wed. H„ Metiusgracht 16, z.b. Blankman, C„ R. Visscherstraat 5, z.b. Blankman, Wed. J., Nassauplein 21, z.b. Blankman, K., Metiusstraat 20, arb. hoogovens Blankman, P. C., Nieuwpoortslaan 27, gev.bew. Blankvoort, H„ Verdronkenoord 123, grossier Blansch, J. F. Le, Lyceumstraat 16, fabr.-dir. Blansch, J. F. Le, Talmastraat 13, bedr.leider fabr. Blansjaar, N„ P. Krugerstraat 25, conciërge Blauw, C., KI. Nieuwland 9, z.b. Blauw, Wed. C„ Boezemsingel 16, z.b. Blauw, J., KI. Nieuwland 9, ijsbereider Blauw, L., de Ruijterstraat 1, kruidenier Blauw, P. J., Nassauplain 11. z.b. Blécourt, P. N. de. Fnidsen 34, chauffeur Bleek, C., Pr. Julianalaan 14, z.b. BI eekemolen, H. J. J. M.. Comansstr. 24, verz.-insp. Bleeker, Mw. A. G., R. Visserstraat 19, z.b. Bleeker, C. J., Baansingel 11, z.b. Bleeker, E., Schnutenstaat 2, z.b. Bleeker, J., Leeghwaterstraat 1, venter Bleeker, J., Laat 113, conciërge Bleeker, J. J., Lyceumstraat 35, kant.bed. Bleeker, L., Talmastraat 7, bakker Bleeker, P. T.. Zeglis 8, broodbakker Bleeker, P., Marktstraat 2, caféhouder Bleeker, IJ, Baansingel 46, kledingverhuurder Bless. T. J. M., Waterschapstraat 3, pakhuischef Bleumers, H., B. Bottemannestraat 14 .machinist Bleii, W., Coornhertkade 3, vertegenwoordiger Bleijenberg, B., 2e Kanaalstraat 9, mach.bankw. Bleijendaal. N. F., Dijk 8, wachtm. rijkspolitie Bleiierveld, D., Druivenlaan 50, z.b. Bliek. J., Doelenstraat 14, fabr.arb. Bloedjes, A. J., A. Bijnsstraat 24, drukker Bloem, Mw. A. C. M., Kennemerpark 35, analvste Bloem, P., Dijkgraafstraat 23, grondwerker Bloem, P„ Overdiestraat 42. radiateurenmaker Bloemberg, A., Clarissenbuurt 1, havenmeester Bloemberg, D., Oudegracht 14, z.b. Bloemberg, O., Clarissenbuurt 1, z.b. Bloemhof. T„ Veerstraat 1, z.b. Bloemraad, K., Kennemerstr.weg 182, ambtenaar Bloetjes, C., Oudegracht 68, venter Blogg P. R., Oostwiik 2, hofmeester Blok, Mw. E. E„ Wilhelminalaan 11, portierster Blok, J„ Uitweg 3, gem.-arbeider Blok, J„ Baanpad 16, gem.-arbeider Blok, K., Keizerstraat 24, kabelgraver Blok, N., woonsch. Frieseweg, afwerker Blok, P., Akerslaan 41, visser Blok, P., Overdiestraat 56, hefdrijver Blok, Mw. T„ Baanstraat 26, werkster Blokdök, C., Houtweg 1, kleermaker Blokdök, D., Zeglis 32, courantenbezorger Blokdök, J. P., Kinheimstraat 8, laborant Blokdök, Wed. P., Gashouderstraat 1, z.b. Blokdijk, Wed. W„ Kennemerstraatweg 76, z.b. Blokhuis, W„ Zaagmolenstraat 14, leraar Blokke.r C., Baanpad 9, z.b. Blokker, C., v. Leeuwenh.straat 7, chauffeur Blokker, C., Baanpad 9, z.b. Blokker, G., Vogelenzang 4, grondwerker Blokke.r Wed. J., Koorstraat 29, z.b. Blokker, J., v.d. Kaaijstraat 6, techn. ambtenaar Blokker, J.. Blekerslaan 20, zeilmaker Blokker, K., Zocherstraat 61, z.b. Blokker, Mw. M., Dubbelebuurt 6, werkster Blokker, P., Pr. Julianalaan 14, z.b. Blokker, P., Rekerstraat 33, z.b. Blokker, T. P., v.d. Kaaijstraat 7, winkelbediende Blokke.r W., Dathenusstraat 2, fotograaf Blokker, W., le Landdwarsstraat 6, fabr.arb. Blokland, J., Luttik Oudorp 3, rijwielhandelaar Blokpoel, W. N., Houttil 10, zaadhandelaar Blom, Mw. A. E., Nieuwpoortslaan 120, wink.bed. Blom, A. J., Clarissenbuurt 37, z.b. Blom, A. C. T., Laat 200, meubelmaker Blom, Wed. A., Pr. Julianastraat 14, z.b. Blom, A., Bergerweg 23, conciërge Blom, C. A., Kennemersingel 4, z.b. Blom, C., Hoeverpad 54, tuinbouwer Blom, C., Metiusgracht 21, chauffeur Blom, C. M., Houtweg 12, jurist Blom, D., Meerweg 1, landbouwer Blom, D., Zuiderkruisstraat 7, fabr.arb. Blom, Wed. D. J., Lamoraalstraat 10, z.b.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 28