-► DE KRUKT VOOR 0 NOORDHOLLANDS DAGBLAD uv HOOGE-HUIS- ALKMAAR GRATIS 14 OAGFN OP PROEF 6R00T VERSPREIDINGSGEBIED SÜGGESVOL VOOR ADVERTEERDERS Alkmaarsche Bank N.V. Noordhollandsche Levensvci zekering Mij. Ass. Mij. „Hei. Groene Kruis'' N.V. Verz. Mij. „Noord-Holland" Nooidhollandsch ïiegrienh-Fosids ALLE BANKZAKEN N.V. van 1891 ALLE LEVEN - VERZEKERINGEN VOLKS VERZEKERINGEN LIJFRENTEN N.V. van 1910 ALLE ZIEKTE EN ONGELUKKENVERZ. BRAND-, GLAS-, INBRAAK- EN ALLE ANDERE SCHADE-VERZEKERINGEN DEKKING DER BEGRAFENISKOSTEN Verzekering-Centrum Telefoon 2101-4531 Grootste financieel centrum van Noord-Holland boven 't IJ Bureeu: Ritsevoort 52 Telefoon2046 en 2047 HET BEST VERZORGDE DAGBLAD

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 212