Verminderde zorg bij ziekte „Noord Holland-Noord" Voor Alles Verzekerd Coulant - Solide - Concurrerend De gegevens van dit adresboek zijn, voor wat de alphabetische lijst betreft, verstrekt door de afd. Bevolking der Gemeente Alkmaar. De gegevens voor het Zakenregister zjjn verstrekt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar Wie zijn persoonlijke of zakelijke gegevens onjuist ziet vermeld, wordt geadviseerd daarvan kennis te geven aan de hiervoren genoemde instanties. Gehele of gedeeltelijk nadruk van dit boek is verboden. Uitgave Nederlands Documentatiebureau, Kerkplein 1, Alkmaar - Telefoon 6119 Sluit daarom een verzekering bij de Algemene Vereniging voor Zieken- huisverpleging gevestigd te Alkmaar, Baanstraat 1, tel. 5683, Postrekening 514256. vergoeding 42 dagen Ziekenhuisver- pleging, Klinische specialistenhulp, Bijkomende kosten, Ziekenvervoer. Premie voor de laagste klasse: 1.75 per maand. Kinderen beneden 16 jaar 1.35 per maand (maximaal betalen 3 kinderen). Voor 400 dagen bedragen deze pre- miën resp. 2.05 en 1.51 p. maand. Vraag voor hogere tarieven inlichtingen aan ons kantoor

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 2