I Pels en Zn., W. M. H., Koor straat 4951, Preijer en Zn., fa. M., Voor- dam 10. Stikkel, H., Verdr.oord 119. Victoria", Slijterij, Nieuwesl. 121. Visser, D. IJ., Rembr.straat 46. Vriesman, G., Snaarm.laan 32. IJS (handel in ruw). Noome, C. N., Kanaalkade 11. IJSSALONS. Blauw, Gebr., KI. Nieuwland 7. Bijlsma, M., Sportlaan (Zomer- bad). Hout", „De, Pr. Julianalaan 6. Laan, W., Koorstraat 39. „Trio", Verdronkenoord 141. "Venezia", Koorstraat 13. IJZERGIETERIJEN. Zie: Metaalgieterijen. IJZERWAREN en GEREED SCHAPPEN (Groothandel in). „Alcmaer", Handelsondernem. Dr. Schaepmanplein 6. Anema, fa. Jan, Geest 42. Bos, fa. Karei, Mient 7. Huisman en Zn., fa. A., Dijk 13. Jongmans, M. A. Th., Pieter straat 7. Kraal, B., Dr. Schaepmanpl. 6. Mensonides, Luttik Oudorp 24. Ree, v.h. R. van, Luttik Ou dorp 90. Slegtkamp, H., Dathenusstr. 11 Untied, J., Laat 179. Wild, N.V. v.h. M. de, Laat 137. IJZERWAREN en GEREED SCHAPPEN (winkels in). Dolle, T., Nieuwesloot 41. Houwing, fa. R. J., Bergerw. 24. Huisman en Zn., fa. A., Dijk 13. Ree, Ijzerhandel v.h. R. v., Lut tik Oudorp 90. Sleutel", „De, (G. Zomerdijk), Ridderstraat 21. Tiel, A. v. Nieuwesloot 57. Wittebrood, S. J„ Laat 229. Zomerdijk, C., Sn.manslaan 56. IJzermagaz. „De Magneet" N, Zomerdijk, Houttil 42. ZADELMAKERIJEN. Lind, fa. J., Herenstraat 5. Roobeek, fa. J. J., Laat 169, Rozenhart, J., Achterdam 1. Scholte, C., Nieuwl.singel 72. ZADEN (export en/of groothandel in) L.T.B. Zaadhandel. Huiswaarderplein 9, Tel. 4941 twee lijnen. 197 ZEEMLEER (Groothandel in). Boom en Zn., Wed. J P., Kool tuin 22. ZEILMAKERIJEN. Balder Dz., fa. D„ Achterdam 141622. Helfrich, Th., Luttik Oudorp 12 Koster en Van Batenburg, Ind. Hand. Ondern. Ooster We zenstraat 3. Wijk, L. J. v., Scherm.pad 1. ZIEKENVERPLEGINGSART. Bremer, fa. H. den, Mient 24. Brouwer, Mw. A. M. W., Koor straat 2527. Kuip, A. v. d., Mient 21. Lauwers, Joh., Payglop 3. Hofstede E. H„ Ziekenhuisverplegings- artikelen, Bandages en Steunzolen. Langestr. 61. ZOUT (Groothandel in). „De Êendraeht", Schelphoek 18 ZOUTZIEDERIJEN „De Eendracht, Schelphoek 18. ZUIVELBELANGEN. Bond van op coöp grondslag werkende zuivelfabrieken in Noordholland, Landbouwhuis Kerkplein 13. ZUIVELFABRIEKEN „Crema", N.V., Oudegracht 94. „Mica", coöp. Melkinr. Combi natie, Schoolstraat 12. ZUIVELGEREEDSCHAPPEN (fabriek van). Hulskamp N.V., Metaalwaren- fabriek, Frieseweg 46a. Hulskamp, P., Laat 19. ZUIVELPRODUKTEN (grooth. in en/of exp. van-). Brouwer en Co., fa. G. A., Veer- straat 24. Burger, fa. W., Dubbele Buurt 1—3. Kraft, Verkoopkantoor, Veer- straat 24. ZUIVELPRODUKTEN. (winkeliers in). Zie: Melk- en zuivelprodukten (winkeliers in). ZADEN (Handel in). Horio en Zn., J., Hofplein 2a. L.T.B. Zaadwinkel, Houttil 7, Tel. 5460. Zaadnoordijk, fa, W., Waagpl. 12. ZAKKEN (Handel in). Balder Dz., fa. D., Achterdam 14—16—22. Burgering en Zonen, fa. H., Luttik Oudorp 106. Doel, J. A. v. d., Wagenmaker straat 5. Wolfert, ''G., Schermerweg 35. Wuurman's Zakkenhandel, Lut tik Oudorp 55. ZUIVERAARS. Grin, J. A. S., Frieseweg 73. „Rimdo", (N. Klinkhamer) Handelskade 23. „Zorwia", Kwakelpad 2. ZUURWAREN (Groothandel in). Hoogland, Jb., Laat 177. ZWEMBADEN Overdekte Canadaplein 1. Zomerbad Sportparklaan.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 197