196 WASMACHINES (verhuur van). „Baars", Hoover-verhuur Cen trale, Spieghelstraat 18. Bakker, fa., Dijk 12. Joosten, W., Koningstraat 9 en Oudorperdijkje 24. Laan, J. P., Voormeer 22. Struijs, J., Hoogstraat 8. WASPRODUKTEN (Fabriek van). Zie: Chem. Prop. (fabr. van). WASSERIJEN en STRIJKINR. Alkm. Wasserij N.V., Wester- weg. „Alcmaria", Verdr.oord 62. Bree, S. de, Lindenlaan 114. Erich en Zonen. F., v. Teijlin- genstraat 4. Krom, N.V., S., Schermerw. 84. Lelie", „De (C. v. d. Zande), Stuartstraat 68. Pauw", „De, Verdronkenoord hoek Hekelstraat. Schoen, Gebr., Visserslaan 19. Tol, G. N. v., v.d. Woudestr. 39. Valk", „De, Noorderkade 74. Vreedenburg, G., Lutt. Oudorp Vreedenburg-Gilles, J. J., St. Annastraat 10. WATERFITTERS. Zie: Loodgieters, gas- en wa- terfitters. WEEGBRUGGEN (exploitatie van) Leeuwenkamp, fa. D., Nieuwe- sloot 2. WIKKELINRICHTINGEN. Stolker, D., Oudorperdijkje 26. Teigeler, fa. P., Marktstraat 3. Vries, fa., Gebr. de, Voordam 2. WINKELINSTALLATIES e.d. (handel in-). Hartland G. P., Nieuwesl. 89. WOL (Groothandel in ruwe). Bak en Co, fa. J. J., Noorder kade 4. Jupijn v.h. J. D. Braak, L., Laat 60. Leeuwenkamp, D. Kwak.pad 17 Ned. Wolfederatie, Heldersew. 32. WOL en WOLLEN GOEDEREN. Bulthuis, L. H. Langestr. 106 en Hoogstraat 18. Huiberts-Godijn, Boterstraat 24 „Naaldkunst", Laat 145. Ótsen, J., Payglop 12. Schipper, W., Laat 136. Thijn, fa. van, Sn.manslaan 57. Wolhuis", ,,'t, Scharloo 33. WOLLEN GARENS Groothandel in) Bulthuis, H., Oudegracht 202. WONINGINRICHTING. Admiraal, J., Lindenlaan 117. Ansink, H. A. J., Huigbrouwer- straat 9. Blom, A. C. Th., Breedstraat 8. Bouma Sz., S. Koningstraat la. Brouwer, H. Laat 189. Brouwer, Th. N., Snaarmans- laan 29. Buis, Jan, Laat 148. Bijleveld en- Zn., fa. G. N., Laat 114. Bijtjes, F., Laat 99. Engeln, J. G. N.V. Laat 120. Groot en Zn., fa. W. de, Mient 2.. Hagtingius, D., Geesterweg 11. Jager, J. de, Dr. Schaepm.str. 19. Jong, Sidonius, Mient 23 en Koorstraat 41. Koppen, S., Hekelstraat 30. Kramer, G. C., Breedstraat 43. Kruider, H., Landstraat 43. Kuijt, A. v. d., Pr. Hendrikstr 33. Liekeles Oebles en Zn., J., Ri(j. derstraat 9. Lust, Gebr., Fnidsen 69. Massée en Zn., N., Ritsev. 15. Meijer en Zn., fa. M., Lange- straat 37. Obdam, Jb., Houthavenstr. 28. Ober, J. F. W„ Kerkplein 5 Ofman, H., Fnidsen 70. Pallemans, A., Luttik Oud. 54. Pater, C. P., Voordam 3. Pepping, J. M„ Koningsweg 27 Piersma, P., P. J. Troelstrak. 24 Poeze, Wed. K., Spoorstraat 55, Pont, G. F. du, Laat 67. Poorter, L., Mient 68. Poorter, T., Langestraat 79 Pot, Nic., Oudegracht 204. Schoonhoven en Zoon, fa. H„ Langestraat 108. Sostman, J. L., Ridderstraat 10. Stavenuiter, O. J., Ritsevoort 17 Til, fa. J. van. compl. woninginrichting. Boterstr. 26. Tel. 2760, Til, fa. J. van, Boterstraat 26. Timmer, fa. St. Annastraat 23. Timmerman, K. W., Fnidsen 109 Timmerman, W., Kooltuin 5. Tros, P., Laat. Vos, B., Bierkade 10. Waard, C. J. de, Pr. Hendrik straat 3. Warmer, C. J., Langestraat 111 Wit, G. de, Schoutenstraat 19. Wit, J. de, Zilverstraat 1. WONINGBOUW VERENIGINGEN. „Goed wonen", R.K. Woning- bouwver., secr. P. Zegers, Dr. Schaepmankade 9. „Rochdale", Woningbouwveren. Secr. A. F. Zeegers, Blekers- kade 20. „Volkshuisvesting", secr. Voge lenzang 18. Voorzorg", Chr, Woningbouw vereniging „de, secr. Nieuwe- sloot 123. WONINGBUREAUX. Borden, P. v. d., Kennemerstr.- weg 31, Heer Kloots, J. W. de, Kenne- merstraatweg 187. Kuenen, N. F., Laat 184. Schaaf, S., Oudegracht 279. Speurder", „De, Spoorstraat 79 „West-Friesland", Geestersingel 18. WONINGTEXTIEL (Groothandel in). Luyting N.V., Handelsonderne ming v.h. K., Verdr.oord 111. Meijer .en Zoon, fa. M., Lange straat 3 en 7. Poorter, L., Mient 68. Tappe Handelsonderneming, A. J., Westerweg 258. WIJNEN (Groothandel in). Kraakman en Zn., fa. Th., Ver dronkenoord 114. Pels en Zn., W. M. H., Koor straat 4951. Preijer en Zn., fa. M., Voor dam 10. Schoo, B„ Westerweg 276. Smit en Zn., Verdr.oord 27-29. Stuij en Verduin, fa. Baangr. 6. Swager en Zn., fa. Wed. Jb., Nieuwesloot 111. WIJNEN (Winkeliers in). Bruin, A., Verdronkenoord 143. Horst, E. v.d., Stationsweg 32. Kasper Hiddink, Hekelstr. 20. Kraakman en Zn., fa. Th., Ver dronkenoord 114.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 196