195 VERGADERZALEN. Butter, W. J., Stationsweg 80. „Central", Magdalenenstr. 26. „Centrum Hotel" Kraanb. 4—6. Gulden Vlies", „Het, Koorstr. 24. Haring, A„ Oudegracht 136. „Harmonie", Lombardsteeg 4. „Kinheim", Paviljoen, Stations weg 60. „Victory-Hotel", Langestr. 68. Wapen van Heemskerk", „Het, Breedstraat 33. Wapen van Haarlem", „Het Nieuwesloot 91. Wapen van Munster", „Het, Verdronkenoord 102. VERHUIZERS. Hoed, Gebr. Scharloo 19. Koop, J. J. Nieuwp.laan 188. Meereboer, T. A., v. d. Woude straat 26. VERF. (fabr. van en/of grooth. in). Brink, fa, Gebr., Luttik Oudorp 38. Sabelis en Kerrebijn N.V., Glas en Verfindustrie, Luttik Ou dorp 77.' VERLOSKUNDIGEN. Veer. C. A., Oudegracht 154. Verwol, A. C., Steijnstraat 8. VERVERIJEN. „Alcmaria", Verdr.oord 62. Erich en Zonen, F., v. Teijlin- genstraat 4. Krom, N.V., S., Schermerw, 84. Pauw", „De, Verdronkenoord hoek Hekelstraat. Palthe, Mient 10. Stam Stoomt, Laat 204. VERZEKERINGEN (ziekte-). „Alkmaar en Omstreken", Alg. Afd. Ziekenf., Costerstraat 28 Alg. Ver. v. Ziekenhuisverple- ging, Baanstraat 1. „Fi'duti en Virtuti", Alkm. Zou- avenbroederschap, St. Joseph- straat 10. Groene Kruis van 1910", Ass. Mij. „Het, Langestraat hoek St. Laurensstraat. Timmermans Ziekenfonds, Cos terstraat 4. Verplegingsfonds, R.K., Oude gracht 151. Ziekenh. Verpl. Fonds, Laat 214 VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJEN (div.). Alkm. Brandwaarborg Mij., Kennemerstraatweg 135. Alpina Verzekering Mij., Nic. Beetskade 77. „Centraal Beheer", G.A., Coöp. Ver., Nieuwlandersingel 57. Eerste Rott. Mij. v. verzekerin gen tegen Ongevallen, N.V., Stationsweg 40. Halstersche Brandwaarborg Mij N.V., St. Laurensstraat 7. Joseph", Genootschap „St., St. Laurensstraat 7. „Noord-Holland", N.V., Verzek. Mij., St. Laurensstraat 7. „Nieuw Rotterdam" N.V., Ass. Mij., Oudegracht 301. Onderlinge Brandwaarborg Mij Friescheweg 11. VET (Groothandel in). Bruin, J. A. C., Spoorstraat 39. Mobron, J. J., Geestersingel 49. VIS (winkeliers in). Besseling, G. J., Fnidsen 101. Doets, A., Magdalenenstr. 4. Doets, N., Houttil 19. Elswijk, B., Baansingel 17. Hoogland, Jb., Laat 177. Hoogland, Wim, Fnidsen 60. Klepper, T. J., Koningsweg 57. Lammers, B. G., Nieuwesl. 145. Meijer, A. C., Langestraat 48. Overman, H. J., Sn.mansl. 35. Poland, N., Scharloo -60. Schipper, J., Overdiestraat 25. Smit, J., Magdalenenstraat 10. Smit, H. J., Magdalenenstr. 15. Smit, W., Laat 179. Stok, C. M. v. d., Hekelstr. 33. Visjan, Mient 3739. Weert, F. J. de, Limmerhoek 11 VISBAKKERIJEN. Visjan, Mient 3739. VLAS (handel in). Fa. J. N. Kok en Zn. Laat 8, Tel. 4866. VLEES, VET en SPEK (Groothandel in). Groot en Zonen, J. M., Lange straat 28. Holl. Vleescomb. BrootBooy, N.V., Helderseweg 24. Kamer, B. v. d., Laat 119. Stam, D., Limmerhoek 2. VLEESVERVOER. Hoogvorst G„ Boezemsingel 26. VLEESWAREN (Groothandel in). Bruin, J. A. C., Spoorstraat 39. Stam, D., Limmerhoek 2. VLETTEN (verhuur van). Lust, Gebr., Fnidsen 29. Mulder, A., Achterwezel 4. VOGELVOEDERS (Kleinhandel in). Zie: Dierenbenodigdheden. VULCANISEER- INRICHTINGEN. Stroomen, Jac., Koningsw. 11-13 „Gaba", N.V., Laat 1. WAGENMAKERIJEN. Beers, T., Achterweg 9. Engel, fa. M., Sliksteeg 7. Smit, C., Achterdam 13. Vlug, fa. Jac., Perronstraat 5. WAPENHANDEL. Graaf, L. A. de, Luttik Oudorp 112. Hollenberg, Joh., Payglop 1. WARENHUIZEN. Heuseveldt, J. W. A., Lange straat 20, Achterstraat 47-49, Houttil 56. Spruyt, N.V., J., (Kofa), Lan gestraat 68. Vroom en Dreesmann, N.V., Laat hoek Ridderstraat. WASMACHINES (Groothandel in). Bakker, Kuiperij, Dijk 12. Bos, fa. Karei, Mient 79. Hildering, D., Lutt. Oudorp 80. Rolff, N.V., Gebr. Lutt. Oudorp 36. Wild, N.V, v.h. M. de, Laat 138 WASMACHINES Kleinhandel in). Baars, F., Spieghelstraat 18. Bakker, Kuiperij, Dijk 12. Hildering, D„ Lutt. Oudorp 80. Kaal, Gebr., Houttil 52. Kuijt, fa. Jb., Laat 133. Polk, I., Houtweg 5. Poorter's Huish.centrale, Pay glop 19. Struijs, J., Hoogstraat 8. Wild, N.V., v.h. M. de, Laat 96—121.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 195