194 TRAILERS EN AANHANG WAGENS (fabriek van). Nic. Witsen en Vis, N.V., Ei- landswal 10. TRICOTGOEDEREN. Bulthuis, L. H., Langestraat 106 en Hoogstraat 18. „Marijke", Tricotagehuis, Scharloo 29. Olsthoorn, G. P., Houttil 60. Otsen, J., Payglop 12. Untied, R. G., Laat 167. Walma, A. A., Langestraat 112. TRICOTGOEDEREN (Groothandel in). Bulthuis, H., Oudegracht 202. TRIPLEXHOUT (handel in). Meiboom, fa. A., Oudegr. 26. TROIVVKLEDING (verhuur van), „Moderne", Mient 14 b. TWEEDEHANDS GOEDEREN „Alcmaria", Verkooplokaal, Magdalenenstraat 19. Beurs", „De Kleine, (W. Elzin- ga), Koningsweg 44. Dekker, A. H., Spoorstraat 5. „Dicos", (D. Oudes), Reeker straat 29. Maasdam en Dekker,, fa., Slik- steeg 3. Nierop, A., Nieuwesloot 27. Nugter, J„ Hekelstraat 28. Paardenkop", Verkooplokaal, „de, (J. A. Henke), Koning straat 8. Sostman Jr., J. L„ Ridderstr. 10 Vennik en Zn, P., Koningsw. 36 Verwer, K., Koningsweg 72. Verwer, K. J., Koningsweg 71. Visser, D., Oudegracht. 60. Waag", Verkooplokaal, „De, (P. Henke), Markstraat 7. Weers, Mw. C. de, Voordam 4. TUINBOL'WOPSTANDEN. (handel in). Noort, G„ Kenn.st.weg 40. UITDRAGERIJEN Zie: Tweedehands goederen. UITGEVERS. „Arti", Spoorstraat 38. Coster en Zn., N.V., v.h. Herm. Voordam 11. Kluitman, fa., Oudegracht 285. Ned. Documentatiebureau, Kerkplein 1. Ned. Revue-Centrale, Waerden- delstraat 4. P.O.A. N.V., Verdronkenoord 30 Vink's Uitgevers Mij., Linden- laan 7880. „Vredro", Lindenlaan 52. UURWERKEN. Bilars, E. C„ Langestraat 36. Valé, A„ Mient 12. Ibink en Zonen, fa., J. E., Laat 187. Kleistra, K„ Drebbelstraat 8. Lijnbach, N., Sn.manslaan 54. Martens, N. L., Hoornsekade 12 Ochqué, C. A., Nieuwesloot 4. Oudes, fa. G., Langestraat 14. Oudes, Jae., Payglop 4. Pedroli, (Wed. L. C .M., Pedro- li-Beurs), Langestraat 10. Plas en Co., fa. Herm., Payglop 21—23. Schenk, M., Lombardsteeg 13. Schoonhoven, Joh., Achterstr. 58. Spruit, fa. L., Houttil 21. Uiterlinden, A., Schoutenstr. 34. Ulm, A. L„ Breedstraat 22. Vries, J. A. de, Westerweg 116. Wiering, G., Voordam 4. UURWERKEN (Groothandel in- en import van-). „Alex",, lm- en Exportonder neming, Langestraat 99. Stam, D., Houthavenstraat 15. VAKKLEDING (winkels in). Koster, fa. J. B„ Langestraat 16—18. „Broekenhuis", Laat 157. Bedrijfskleding. Tel. 5595. Prinz, Leo, Luttik Oudorp 114. Timmerman, J„ Langestr. 34. Vet, fa. E. W., Langestraat 35. VARKENS, GESLACHTE (Groothandel in). Brommer, D., Dijk 11. Holl. Vleescombinatie Groot en Booy, N.V., Heldeseweg 24. Luiting, F. C„ Koornlaan 6. VATEN (handel in). Bakker, Dijk 12. Stikvoort, fa. H. B„ Achterdam 7. VEE-EXPEDITEURS. Paauwels, L. C., Karei Door mankade 4. VEE-EXPORTEURS Zuurbier en Zn., fa., Lyceum straat 33. VEEGENEESMIDDELEN. Buël, L. van, (Verkoopkantoor „de Waag"; Philax Labora tories"), Bierkade 1. Kommer, fa., P., Nieuwesloot hoek Ramen. „Vriesia", v.h. J. de Vries, N.V. Luttik Oudorp 86. VEEHANDELAREN Beurs, KI. de, v.d. Meijstraat 6. Borst, P., Spoorstraat 43. Bregman, J., Sn.manslaan 13. Dusbaba, Noorderkade 15. Govers, Jb., Nieuwl.singel 54. Groot en Zonen, J. M„ Lange straat 68. Holl. Vleescomb., Groot-Booy, N.V., Helderseweg 24. Kok, C., Schermerweg 21. Leeuwenkamp, D., Kwakelpad 17. Luiting, F. C., Koornlaan 6. Morsch, J. T„ Rozenstraat 34. Oosterbroek, G. J., Zocherstr. 44. Smit, C„ Papiermolenstraat 18. Wieringen, G. v., Molenbuurt 17. VEETRANSPORT. Nieuwboer, J„ Wognumseb. 24. VEEMBEDRIJVEN. Alkmaarsch Veem, N.V., Noor derkade 2. VEGETARISCHE LEVENS MIDDELEN (poot. en klein handel in-). Scheepmaker, fa. M„ Spoor straat 64. VERBRUIKSVERENIGINGEN „Alkmaar en Omstreken", U.A. Laat 166, Blekerskade 16, Groenelaan 14, Boomkamp straat 16. „Voorzorg", G.A., N. G. Pier- sonstraat 13. VEILINGEN. Alkm. Exportveiling v. Land en Tuinbouwprod. N.V., Hel derseweg 14. Eierveiling voor Holl. Noorder kwartier, N.V., Kanaalkade 56.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 194