193 Harms en Zonen, fa. W., Ou degracht 210. Jansen, H. J., Verdr.oord 80. Kaandorp en Zn., fa. W., Noor derkade 17. Nijs, G. L. de, Akerslaan 1. Ranzijn, C., Regulierslaan 14. Rits en Zonen, A. J., Oudegr. 255. Ris, J., Nieuwpoortslaan 68. Vries en Zn., fa. C., Lyceum- straat 42. Wiese, J., Oudegracht 203. SUIKERWERK EN CHOCO LADE (groothandel in). Zie onder: Chocolade en Sui kerwerk (groothandel in). SUIKERWERK- EN CHOCO. LADEFABRIEKEN. Zie: Chocolade en Suikerwerk- fabrieken. TABAK, RUWE (handel in). Sluijter, A., Waterschapstr. 6. Vliet, F. J. v. d., Dijk 17. Wiersma, H., Limmerhoek 20. TABAKSKERVERIJEN Berkhout, P., Spanj.straat 19. Broers, fa. Egb., Fnidsen 115. Vreeker, J., Magdalenenstr. 9. Waijboer, fa. Joh., Houttil 84. TABAKSPRODUKTEN groothandel in Zie: Sigaren, sigaretten en ta bak (groothandel in). TANDTECHN. LABORATORIUM. E.A.T.L., Kooimeerlaan 18. TAPIJTINDUSTRIE. Holl. Tapijtindustrie, Luttik Oudorp 26. TAXATEURS. Borden, P. van der, Kennemer- straatweg 31. Blankman, J., Nassaulaan 21, (vaste goederen). Dekker, A. H., Spoorstraat 5. (roer. goederen). Oudes, C. Payglop 13. Verwer, K. J., Koningsweg 71, (roer. goed.) Zie verder: Makelaars. TAXI-BEDRIJVEN. Kooy P., Trouw- en Begra fenisondernemer. Tel. 3220 Nieuwlandersingel 67. Koopman, fa. C. N., Lindegr. 43a. Leeuw, D. de, („Atax"), Stu- artstraat 94. Linde-Tax, Lindenlaan 124. Louwe, A., Geestersingel 32. Nassau-Tax, Scharloo 6, tele foon 6045. Smit, J., Omval 68. Chris de Vries, Dijk 4. Kanaalkade 1, Tel. 4237. Wensink, A. J. W., („C. en A- tax"), Uittenboschstr. 11. TECHNISCHE ARTIKELEN. (Groothandel in). Bos, fa. Karei, Mient 79. Bosta, Laat 194. Wild, N.V., v.h. M. de, Laat 137 TEERPRODUKTEN (handel in). Kommer, fa. P., Nieuwesloot hoek Ramen. Meiboom, fa. A., Oudegracht 26 Paleari en Co., Leo, Voordam 6 TEGELZETTERS. Duin, D., Cchermeerstraat 14. Rol, Czn., K., Houthavenstr. 8. Rol, K., Kanaalkade 47. TEKENBUREAUX (technische-). Tekenbureau de Haan. Luttik Oudorp 75, tel. 4619 TERRAZZOBEDRIJVEN Bruna en Dellevedove, fa., Spanjaardstraat 21. Colauto, E. J., Baangracht. Costantin, C., Oudegracht 29. Christofoli, L„ Perronstraat 10 Indri, A., Fnidsen 6. Pittana, G., Tienenwal 13. Rosa en Mirolo, fa. Luttik Ou dorp 91. Schiava, Beppi, Achterdam 28. Zorzi, P. de, Uitenboschstr. 55. TEXTIEL (Groothandel in). Baarsma C.V., Handelsver. v.h. R., Waagplein 36. Bulthuis, H., Oudegracht 202. „Coltex", Langestraat 37a. Hoes, A. W., Voordam 1. ..Kajopo", Kraanbuurt 3. „Kofa", Langestraat 68. Kruijer, J., Toussaintstraat 4. Meijer en Zoon, fa., M., Lange straat 3 en 7. „Stentex", C.V., Handelsonder neming, Stuartstraat 3. THEE (Groothandel in). Zie: Koffie en Thee (Groothandel in). THEEPROEVERS. Besijn, J. H., Egmonderstr. 12. TIMMERFABRIEKEN Mooij, Gebr., Achterweg 7. Noorman", „de, Baangracht 4-8 Schermerpoort", „de, (P. Ko- ger), Schermerweg 1. Vasbinder van 1873, fa. Gebr. de Boer, Bouwbedrijf v.h. W., Heul 25. TIMMERLIEDEN (zie ook aannemers). Barten, W., Oudegracht 113. Beers, A., Nieuwesloot 51. Dekkers, J. C., Visserslaan 7. Hulskamp, J., Stuartstraat 81. Hulskamp, J. J„ Oudegracht 80 Klugt, C. J., Hekelstraat 10. Munk, F. G. de, Vrouwenstr. 7. Pannekeet, J., Lindenlaan 78. Pilkes en Flik, fa., Betimme- ringsbedrijf, Nieuwesloot 157. Schuit, J. N., Spoorstraat 18. Smit, C., Achterdam 13. Smit, Gebr., Sn.manslaan 7. Tool, H. N. P., Nieuwlander singel 28. Zandvoort, P. J., Westerw. 58. TONEELDECORATEURS en/of TONEELKAPPERS. Groothuizen en Zonen, fa. J., Huigbrouwerstraat 12. Groothuizen en Zonen, fa. Th., Verdronkenoord 121. TOURINGCARBEDRIJVEN. Zie: Reisbureaux en/of Tou- ringcarbedrijven. TOUW (Groothandel in). Balder Dzn., fa D., Achterdam 141622. Hekket's Klompenindustrie en Borstelfabriek, Pieterstr. 3-5 Jongman, M. A. T., Pieterstr. 1 Paleari en Co., Leo, Voord. 6. Vlessing, E., Fnidsen 35. TRANSPORTBEDRIJVEN. Zie: Expeditie- en Transport bedrijven. Alkmaar 13

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 193