189 REISBUREAUX EN/OF TOUR- RINGCARBEDRIJVEN. NACO-Cebuto, Heldeseweg 9, telefoon 3244. NACO-Cebuto, Busstation, Sta tionsplein, telefoon 3244. De Magneet, Laat 212. REIS- en KAMPEERWAGENS (fabriek van). Nic Witsen en Vis, Eilandswal 10. RELIGIEU SE ARTIKELEN. Halma, fa. S., Magdal.str. 12. Kühne, A. J. J., Boterstraat 22. Fa. Jan Kuhne, Tel. 2915. Verdronkenoord 133. „Pax" (A. J. W. de Boer), Laat 196. Savonije, W. H. J., Koorstr. 8. Vink en Zonen, fa. P., Linden- laan 82. REPARATIE-INR. Molen, W. J. N. v. d., Spoor straat 87. RIETWAREN (fabriek van en handel in). Bijvoet en Zoon, Dijk 5. Jongedijk, J. H., Dijk 195. Ofman, C. H., Luttik Oud. 101. Weert, C. v., Koningsweg 75. Weert, W. van, Oudagracht 131. RUBBER en RUBBERWAREN (handel in). Bosta, Laat 194. Eriks Pakking en Rubber N.V., Voormeer 33. Hot, J. v. 't, Heiligland 25. Pakter en Co., N.V., Rubber Mij. J., Westerwev 94. Ver. Pakking- en Rufberhan- del, fa. A. J. Pannekeet en Zn., Herenstraat 6. Zandt, E. G. v. 't, Kennemer- straatweg 32. RIJWIELBEDRIJVEN. Alkm. Rijwielcentrale N.V., Ridderstraat 68. Blokland, J„ Luttik Oudorp 3. Boon, A., Dijk 15. Boots, R. A., Ridderstraat 24. Bregman, S. J.t Geestersing. 2. Coersen, fa. S. en J., Vrou wenstraat 12. Gazellehuis", ,,Het, Ritsev 31. Graaf, H. P. de, Zijdam 12-14. Graaf, P. J. de, Laat 191. Groot, Jan, Houttil 2. Hardorff, N, J., N. G. Pierson- straat 26. Henstra, Jan, Laat 172. Hollenberg, J., Payglop 1. Huyberts, P., KI. Nieuwland 37 en Laat 180. „Kampioen", Rijwielbedrijf, Zil verstraat 68. Kay, J., Breedstraat 29. Kerkmeer en Zoon, W., Ritse voort 19. Klein Hanneveldt, B. J., J. van Scorelkade 73. Kooy, P., Nieuwl.singel 67. Leeuwangh, J, Limmerhoek 5. Mulder, D. J„ Bergerweg 38. Naaml. Rijwielhandel", „de, Mient 16. Nierop, H. J., Heerenstraat 12. Obdam, P., Scharloo 26. Ooyevaar Jr„ J. H., Schouten straat 17. Peereboom, Jac., Nieuwesl. 73. Pelikaan", „de, Turfmarkt 3. Pesser, Gebr. Koorstr. 43-45. Schot, fa., Mient 33. Schot, P., Ritsevoort 30. Tiel, G. P. f. Nieuwl.singel 77. Tool, J. J., Geest 31. Veen, A., Nieuwesloot 3. Vermeulen, D. J., Laat 163. Verver, N., Varnebroek 51. RIJWIELEN (Groothandel in). „Jako", Mient 15. Kerkmeer en Zoon, W„ Ritse voort 19. De Rijwielhal Rijwielen en Verlichtings artikelen, Laat 172-213. Telefoon 3663. Peereboom, J. J. J„ Nieuwe sloot 75. „Rabo", Scharloo 18 bov Wild, N.V., v.h. M. de, Laat 137 RIJWIELSTALLINGEN. Albers, D„ Stationsweg 62-64. Alkmaarsche Rijwielcentr. N.V. Ridderstraat 68. Boon, A., Dijk 15. Delver, Wed. P., Dijk 14. Harder, I., Augustijnsteeg 2. Henke, J. A., Koningstraat 8. Kay, J„ Breedstraat 29. Nierop, H. J., Herenstraat 12. Schot, fa., Mient 33. Veen, A. K„ Nieuwesloot 3. RIJWIELEN (verhuur van). Albers, D., Stationsweg 62-64. Baden, J. N. v„ Limmerhoek 8. Dam, fa. J., Visserslaan 19 en Forestusstraat 3. RIJWIELFABRIEKEN. „Gomo", v.h. fa. Godijn en Mod der, N.V., Rijwielindustrie, Handelskade 66. „Hegra", L. A. dé Graaf, Lut tik Oudorp 112. Turner Rijw.-industrie, W. Kerkmeer en Zn., Ritsev. 19. SANITAIR. zie: Loodgieters, gas. en wa- terfitters. SCHAATSEN (winkels in). Hartog, Jb., Huigbr.straat 10. Lind, fa. J., Herenstraat 5. Plomp, H., Ritsevoort 31. Poorter, H., Payglop 13. Poorter, P., Payglop 19. Zomerdijk, N. C., Houttil 46. SCHEEPSBENODIGDHEDEN (handel in). Helfrich, Th., Luttik Oudorp 12 Rood, K., Zeglis 36. SCHEEPSWERVEN. Witsen en Vis, N.V., Scheeps werven, Nic. Eilandswal 10. SCHILDERS en/of BEHAN GERS. Appel, E., Braedstraat 20. Bakker-de Groot, Wed. J. W„ Nieuwpoortslaan 103. Bakkum-Keijsper, Mw. E. B. C. Dr. Schaepmanstraat 20. W. Bakkum en Zoon, Schildersbedrijf en Auto- spuitinrichting. - Konings weg 32. Telefoon 2678. Btellis, J., Hekelstraat 14. Bouma Szn., S., Koningstr. la. Brasser, Jb., Oudegracht 194. Breed, Gebr., Nieuwstraat 15. Brouwer, J. P„ Lindenlaan 37. Buishand, Jac., Molenbuurt 22. Burger, C. E. A., v. d. Meij- straat 15. Burgert en v. Dijken, fa. Sn.- manslaan 87-89. Egmand, P. v„ Hoornsekade 22 Godijn, C., Landstraat 56. Groot, P., Heiligland 20. Groot en Zn., H. de, Baan- straat 36. Groothuizen en Zns., fa. Th. J., Verdronkenoord 121. Haring, A„ Oudegracht 136. Harms, J. J. B., Metiusgracht 1

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 189