188 PARFUMERIEËN en TOILET ARTIKELEN (Gr.handel in). „Alex", lm- en Exportonderne ming, Langestraat 99. Bruns, H., Verdr.oord 90. „Ellyron", (J. G. Stom), Cos- terstraat 39. Kalksma, F. J., Laat 175. Roos, Langestraat hoek Schou tenstraat. Rotgans, fa. Gebr., Laat 97. PARFUMERIEËN en TOILET ARTIKELEN (winkeliers in). Bruns, H., Verdronkenoord 90. Does, J. de, Rippingstraat 1. Huiberts, Payglop 27. „Huis met de Luifel", Huig- brouwerstraat 5. Kaag, H. P. J., Oudegracht 2. Merwijk, J. B. van, Laat 156. „Mimosa", Langestraat 62. Oud, J. C., Stationsweg 72. Overpelt, A., Koorstraat 37. Roos, Langestraat hoek Schou tenstraat. 1 Schilden, H. v.d., Koorstr. 39. Vliet, Parfumerie van (J. Mo lenaar), Ritsevoort 22. Wessels, A., Koorstraat 49. PEDICURE en/of MANICURE. Bata, Langestraat 15. Boom-Haanraads, Mw. A., Em- mastraat 75. Bregman, Mw. A. M., Geester singel 38. 'Godijn, J., Hoogstraat 5. Janson Gz., A., Laat 63. Kuyper, P., Mient 13. Oosterbaan, P. J., Verdr.oord 74 Schoten, W. F. v., Spoorstr. 53. Schouten, M., Stationsweg 32. Schrassen, L., Rembr.str. 57. Jo F. Schreuder Lindenlaan 106. Smorenberg, J. B., Oudegracht 235. Wijdeman, L., Magdal.str. 16. PATATES-FRITES. Blauw, Gebr. Zevenhuizen. Smit, J., Achterstraat 52. PELTERIJEN (winkeliers in). Brüggemann, H., Langestr. 33. Heeger, E. L., Langestraat 30. Lienesch C.V., B. W. G., Lan gestraat 41—45. PASSAGEBUREAU. Hesta, Crans en Co., Ritsev. 10. PENSION-BEDRIJVEN. „Pattes", Pension, Geestersin gel 39. „Schermer", Pension, Spoorstr. 95. Ster", Pension, „de, Koorstr. 15. Snekes van Baars, Nieuwlan- dersingel 55. PETROLEUMPRODUKTEN (Groothandel in). Esso-Nederland, N.V., Scherm.- weg 70. „Shell Nederland N.V.", Afge sneden Kanaalvak. PEULVRUCHTEN (handel in) Zaadnoordijk, fa. W., Waagpl. PHARMACEUTISCHE ART. (Groothandel in). Gopla, Laat 75. Nierop en Slothouber, Lange straat 50. Otter, fa. H. A., Verdr.oord 109. „Pécor", Stationsweg 46. Rotgans, fa. Gebr., Laat 97. „Vriesia", v.h. J. de Vries, N.V. Luttik Oudorp 86. PIANO- EN ORGELHANDEL. Spanjaard, G. H., Koorstraat 19 Ypma, fa. P. Th., Langestr. 75. PINDA-BRANDERIJEN. Duinker, fa. C. A., Spoorstr. 74. Heinga, F., Perronstraat 17. PLUIMVEE-FOKBEDRIJVEN. Schermer", N.V., Pluimveefok- bedrijf, „de, Omval 82. POELIERS. Bijl, P. N„ Wognumsebuurt 17. Houten, Tj. van, Laat 81. POETS- EN REINIGINGS MIDDELEN (fabriek van). „Burg", Chem. fabr. Mosterd- steeg 4. „Gopla", Chem. Fabr., Laat 75. „Torbec", Chem. fabriek, v. d. Kaaystraat 46. POOTAARDAPPELEN (Groothandel in). L.T.B. Zaadhandel Huiswaarderplein 9, Tel. 4941 twee lijnen. POOTAARDAPPELEN (winkel in). L.T.B. Zaadwinkel. Houttil 7, Tel. 5460. POSTZEGELS (winkels in). Drunen, S. H. v., Nieuw.sl. 139 Savonije, W. H. J., Koorstr. 8. Philatelist", „De, Huigbrouw.- straat 18. PUDDINGFABRIEKEN. Hieminga's Fabrieken, Han delskade 57 „Victrix", N.V., Handelsk. 57. RADIATEUREN (rep. van). Bloksma Radiateurenfabr. N.V. Lindengracht 49. „Entref", N.V., Stationsstr. 2. RADIO-ARTIKELEN (Groothandel in). Rolff, N.V., Gebr., Luttik Oud. 36. Schuurman, N.V., W., Hofplein 2-4-6. Wild, N.V., v.h. de, Boterstr. 23 RADIO-ARTIKELEN (winkeliers in). Buisman Radio, Hekelstr. 15. Fraaij, fa. Gebr., Laat 166. Groneman, Radio-Techn. Serv. Laboratorium J. L. Th., Anna van Burenstraat 32. Hartog, K., Stationsweg 10. Kaal, fa. Gebr., Houttil 48, Kamper, Techn. Bur., Laat 203. Meiman, A. B„ Boterstraat 8. Pesser, Gebr., Koorstraat 43-45. Ruder, Dijk 1. Wefers Bettink, H., Fnidsen 123. IJpma, Radio, Televisie en Gramafoonplaten. Langestraat 77. RECLAME-BUREAUX „Actief" C. J., Koopmeinders, Baansingel 72. „Decora", Boterstraat 6. Langenberg en Zoon, fa. J„ Luttik Oudorp 30 en Laat 127 „Merveille", Studio, Verdron kenoord 7. „Redo" (J. N. Balder), Oude gracht 178. „De Waag", Dathenusstr. 25A. REINIGINGSBEDRIJVEN VAN BIERLEIDINGEN. Admiraal, J. M., Prins Hen drikstraat 26.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 188