LOMPEN- EN METALENHANDEL FIRMA MAASDAM DEKKER 187 Ruiter, Wed., Dijk 22. Schaatsbergen, J., L. Oudorp 5. Swart, C., Geestersingel 15. Pont, G. A. du, Nieuwesloot 115 Vermeulen, D. J., Laat 163. Vermeulen, Gebr., Laat 127 Volgers, L., Breedstraat 32. Witte, J. Bierkade 8. Wijker, W., Kanaaldijk 22. MUZIEK en MUZIEKINSTRU MENTEN (winkels in). Klooster en Kiebert, Mient 22. „Nieuwe Muziekhandel, De", Boterstraat 14. Schoehuijs-Spanjaard, Koorstr. 17. IJpma, Piano- en Orgel- handel. Stem- en onder - houdsabonnementen. Langestraat 77. Zwaag, A., Emmastraat 73. MUZIEKINSTRUMENT MAKERS. Jonker, Q. van, Leeuwh.str. 11. Overdijk, J., Breedstraat 49. MUZIEKSCHOOL. Eerste Noordholl. Volksmuziek school Melch. Schuurman, R. Visserstraat 24. NAAIMACHINES winkeliers in) Bos, J., Tesselschadestraat 5. Hildering, A., Luttik Oud. 80. Jong, C. de, Verdr.oord 98. Klünnen, Guus, Hofdijkstr. 11. Naaimachinehuis", „Het, Gees tersingel 56. Schouten, ,,'t Naaimachine Pa radijs", Langestraat 73. Surig, S. R., Boterstraat 4. Vogtschmidt, P., Hoogstraat NACHTVEILIGHEIDS DIENSTEN. Ver. Nachtveilgh.diensten, N.V. Lindenlaan 83. NOTARISSEN. Groot, J. de, Kenn.str.weg 19. Lange, mr. C J. de, Breedstr. 10. Roos, mr. D. J., Oudegr. 293. Verkade, G. A., Emmastr. 50. Zijnen, mr. J. G. C., Oudegr. 295. OLIËN EN VETTEN (hand. in). Alkmaarse Oliehandel. Groothandel in smeerolie en -vetten. Tel. 2339-4818. Alkm. Oliehandel, Leliestr. 13. Kennemer Olie Centrale, Han delskade 77. Lambalk, P. L„ C. W. Bruin visstraat 21. Meiboom, fa. A. Oudegracht 66. Rood, K., Zeglis 36. „Shell Nederland N.V.", Afge sneden Kanaalvak. Standaard A.P.C., Schermer- weg 70. Ver. Brandstoffenhandel, N.V., Noorderkade. West Frisian Oil Import, Kanaalkade 79, Tel. 4291. Imp. van Vigzolprodukten. ONR. GOEDEREN (expl. van). „Alkmaar" N.V., Woning Mij., Vogelenzang 18. „Bon Service", N.V. Bouw- en Expl. Mij., Akerslaan 51. „Lyceumkwartier", N.V., Alkm. Bouw Mij., Jul. v. Stolb.1. 5. Noordelijk Onroer. Bezit, N.V., Woonschip „De Eendenkooi" Afgesn. Kanaalvak 55b. Stoel en Zn., N.V. W. F., Lut tik Oudorp 29. „Wilson XI", N.V. Bouw- en Handelmij., Langestraat 57. Witsen, v.h. W. F. Stoel en Zn. N.V. Scheepswerf, Nic., Ken- nemerpark 28. OPTICIENS. ■Bremer, H. den, Mient 24. Hofstede E. H., Langestraat 61. Opticien; Med. Instrumen ten, bandages. Adr. van der Kuip, Mient 25» Lauwers, fa. Joh., Payglop 3. Jan de Vries N.V. Speciaalzaak in Optiek. Luttik Oudorp 72, tel. 2875 OUDE MATERIALEN EN AF- VAISTOFFEN (handel in). Beekum, G. P. van, Nieuwlan- dersingel 32. Beekum, v.h. J. Wit, G. P. van, Laat 26. Burgering Jr„ J. J„ Gr Nieuw- land 31. Kok, C., Ramen 24 Kop en Zoon, fa. S. v. d. Raaks.je 9. L.O.P., Luttik Oudorp, Drieco, Bierkade. Maasdam en Dekker, fa., Slik- steeg 3. Roecourt, fa. A„ Oudegracht 16. PAPIERWAREN (fabr. van). Hekket en Co., Papierwarenfabrieken. Kanaalkade 16, Tel. 2364. PAPIERWAREN (handel in). Dijk, P. H. van, Verdr.oord 7. Hoogeboom, T. M„ B. Botte- mannestraat 1. Fa. Jan Kuhne. Tel. 2915. Verdronkenoord 133. Otter, fa. H. A„ Verdr.oord 109. Pool, G. Akerslaan 2. „Rono", Papiergroothandel en Verpakkingsmateriaal. Laat 91. Tel. 4460 (na 6 uur 2138). Root en Co., fa., Gerard Dou- straat 28. Opslagterriein Kwakelpad, Tel. 6126 PAKHUIS ACHTERDAM 6 TELEFOON 5507, NA 19 UUR TELEFOON 2767

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 187