183 Apeldoorn, C. N., Julianastr. 29 Aulbers, A. J. M., Achterstr. 50. B. en W., Zelfbediening, Lan gestraat 57. Bakker, A., Verdr.oord 86. Bakker, P, H., Toussaintstr. 17. Bakker, H. de, Nieuwlander- singel 4 Beekman, W. C., Varnebroek 40. Bie, J. de, Druivenlaan 39. Bierman, fa. J., Lindenlaan 1-3. Blauw, L., Ruiterstraat 1. Boer, G. de, Brouwerstraat 35. Boode, J., Heeraadstraat 17. Boon Jr., C., Rembr.straat 49. Boot, J„ Tuinstraat 41. Bruin, A., Verdronkenoord 143. Bruin, Jan, Scharloo 37. Butter, Jac. Spoorstraat 49. Bijl, J. v., Leeuwenh.str. 51. Dogger, J. H., Tuinstraat 46. Dokter, P„ Blaeustraat 12. Dijkman, C„ Verdr.oord 34. Ederveen, T., Lyceumstraat 41. Eems, D. v. d., Bleekerskade 17 Graaf, de, Appelst. hk Fnidsen Groenland, C. J., St. Annastra 2 en idem, Baansingel 21. Groet, G., Lanstraat 60. Grooff, N. J., Eikelenbergstr 56. Groot, A., Overdiestraat 86. Gruyter, N.V., P. de, Lange straat 25. Haytema Pz., fa. H., Lange straat 123. Haytema P., v. d. Lijnstraat 2. Helmers-Kroeders, Kennemer- straatweg 104. Heijn, N.V., Albert, Langestr. 60 en idem Fnidsen 85. Hoogland, R., Fnidsen 31. Hoop, R. de, Nieuwpoortslaan 77. Joosten, J., Nieuwesloot 14. Kaper, J., Oudegracht 25. Kapteijn. S. P., Kennemerstr.- keg 80. Kleiin, P„ Fnidsen 45. Klokkemeijer, A., Verdronken oord 82. Kreb, P., Lindenlaan 69. Kuys. Joh. G., Hoogstraat 6. Leguit, C., Boezemsingel 53. Lensen, J., Hoogstraat 12. Manooij, W. H., v. d. Woude straat 47. Meijer, D., Snaarmanslaan 62. Moei, P. de, Laat 202. Molenaar, C., Forestusstr. 12. Mooij, C„ Spoorstraat 9. Muller, A. B. J., Oudorperdijk- je 34. Nol-Burgering Wed. P. Nieuw poortslaan 71. Oostwouder, D., Schermerw. 24 Opdam, M., Kenn.str.weg 157. en idem J. v. Scorelkade 63. Oud, J., Hekelstraat 12. Oud, T. J., Nieuwl.singel 29. Overkamp, H. W., Steijnstr. 25. Overman, J., Laat 132. Overman, P., Heemskerckstr. 14. Pastoor, J., Oudegracht 237. Rentenaar en Zoon, fa. M„ Snaarmanslaan 63. Runderkamp, W., Voormeer 5. Schenk, v.h. Joh. Visser, J., Stationsweg 4. Schoenmakers, W. Th., Wester. weg 123. Schotvanger, C. A., Nieuwesl. 167. Schouw, J., Comansstraat 34. Stammis, J., Rippingstraat 15. Stam, C., Oosterburgerstr. 13. Schut, F. A., Voormeer 8. Stol, C., Rembrandtstraat 11. Tuinbeek, J., Zevenhuizen 10. Veluwe", N.V. Handelmij. „de, Oudegracht 110. Vermeulen, G. M., Snaarmans laan 39. Vries, J. de, Stationsstraat 69. Waard, L. de, Heiligland 40. Werf, P. v. d., Zocherstraat 2. Wit, N.V., Simon de, Lange straat 44. Woerdeman, J., Nieuwpoorts laan 53. Wokke, P., Omval 32. Wijnbergh en Co., Payglop 21. Wijs en Broers, fa. de, Ritse voort 35. Zomerdijk, Joh., Gr. Nieuwland 76. Zijlstra Hz'., N.V., J., Lange straat 35. Zijp, K., Landstraat 18. Zijp, P., Spieghelstraat 11. KRUIERIJEN Albers, D., Stationsweg 62-64. KUIPERIJEN Bakker, Dijk 12 Stikvoort, fa. H. B. Achterdam 7. KUNSTHANDEL Buis, J., Laat 148. „Flandria", (E. J. Vlaanderen), Langestraat 17. Heuseveldt, J. W. A., Lange straat 72-74. Kunsthandel Hopman. Langestraat 54, tel. 3848. „Rivoli", Payglop 16. Sierhuis", „Het, Langestr. 86. Zonnebloem", „De Ridderstr. 20 KUNSTMEST (handel in). Govers en Kuijper, fa. v.h., Ka naaldijk 2a. Haytema, N.V., Schermerw. 88. Krol en Co., N.V. G. J., Noor derkade 2. L.T.B., Luttik Oudorp 80. Neefkes en Ruijter N.V., Jaag pad 33. Timmerman, N.V., N„ Scher- merweg 90. KUNSTNIJVERHEIDS- ARTIKELEN (vervaardigers van en handel in-). „Antiqua", Oudegracht 153. Buis, Jan, Laat 148. „Hollandia" Handelsondernem., J. v. Scorelkade 62. Klepel", „de, Comansstraat 3. „U.M.A.", Oudegracht 128. LAMPEKAPPEN (vervaardiging van). Buis, Jan, Laat 148. LAND- en TUINBOUWZADEN (winkeliers in). Zaadnoordijk, fa. W., Waagpl. LANDBOUWWERKTUIGEN en -MACHINES (handel ih- en/of rep. van-) Huisman en Zn., fa. A., Dijk 13 Jongmans, M., Pieterstraat 1. Met en Co., fa. Jan, Nieuw poortslaan 55. Reijn, C. G., Stationsweg 164. „Talpa", Kanaalkade 79. Wild, N.V. v.h. M. de, Laat 137. LASINRICHTINGEN. Brinkman en Zn., fa. J., Klein Nieuwland 6. Doeschot, G. J., Koningsw. 65. Doeschot, K, Kanhalkade 5. Laarkamp, B., Snaarm.laan 42. Scheppers, F., Bregerweg 30. Schoenmaker, A. P. J. Fnidsen 51-53, Tel. 6310. LEDER (handel in). Bijl, Payglop 7. Fahner, T., Huigbr.straat 4. Greve, L. A., Snaarm.laan 53. Lut, G. J., Breedstraat 4. Lut, J. W., Breedstraat 2. Munk, T. G. de, Zilverstr. 2. Putten, L. G. v. d., Appelst 4. Rooij, fa. Gebr. de., Hofstr. '26. Vries, E. de, Achterstraat 60.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 183