182 KINDERWAGENS. (wink. in). Hildering, Luttik Oudorp 80. Kuijt, fa. J., Laat 133. Polk, I., Houtweg 5, KIOSKONDERNEMINGEN. Amsterdamsche Kioskonderne- ming N.V., Station N.S. KLEERMAKERS- FOURNITUREN (kleinh. in). Dingerdis, S., Laat 233. Janssen, Joh., Hekelstraat 22. KLEERMAKERIJEN (dames en/of heren). „Alpar", Atelier, Vrouwenstr. 2 „Be-Ma", Houtweg 5. Boer, B. de, Pr. Hendrikstr. 40. Bruin, J. de, Nieuwp.laan 83. Cloeck, fa. H. S., Laat 110. Dingerdis, S., Laat 277. Engeln, J. G. N.V. Payglop 18. Fransen, J. W., Verdr.oord 92. Gijzen en Co., H. v., Payglop 22-24. Hoes, Ab - Kleermakerij, Voordam 1, hoek Dijk. Tel. 4683. Privéadres: Stationsweg 16, tel. 4081 Hollenberg, J „Bierkade 19. Jong, L. A. C„ Fnidsen 97. Korst en Hovenier, v. d., Lan- gestraat 111. Koster, fa. J. B., Langestraat 16-18. Krijermaat, Th. G., Mient 1. Lampe, G., Oudegraeht 285. Latum, L. C. v„ Krelagestr. 16. „Marchand", Maison, Payglop 29. Marjot, J. J. L., Verdr.oord 117. Miedema, J.. Koorstraat 11. „Moderne", Mient 146. Nieuwenhuizen, Th., Schouten straat 22. I. Polk, Houtweg 5, Telefoon 3318. Pols, A., Ger. Doustraat 4. Popma, J. R„ B. Bottemanne- straat 58. Pronk, A. E., Boterstraat 1. Schmidt C. J„ Boomkampstr. 8. Schmidt J. A„ Varnebroek 8. Smiers, M. L„ Zeglis 25. Spaander en Co., N.V., Lange straat 58. Steenhuis, C. A„ Laat 130. Sijperda en Zn., A., Schouten straat 16. Verhagen, Jr„ P„ v. d. Woude straat 15. Zeeijlmans. W. L., Scharloo 33. Zijp, J„ Houttil 5 B. KLOMPENFABRIEKEN. Boom en Zonen, N.V., Kool tuin 22. KLOMPEN (Groothandel in). Boom, Joh. Huigbr.str. 3. Boom en Zonen, N.V., J. P., Kooltuin 22. Hekket's Klompenindustrie- en Borstelfabriek, Pieterstr. 3-5. Joosten, W„ Koningstraat 9. Paleari en Co., Leo, Voordam 6. Prins, C„ Dijk 3. KLOMPEN (kleinhandel in). Boom, Joh., Huigbr.straat 3. Joosten, W„ Koningstraat 9. Mors, J„ Verdr.oord E 4. Prins, C., Dijk 3. Schut, J., Magdalenenstr. 19. KOEK, BISCUIT ENZ. (Groothandel in). Brouwer, Guus, Paternosterstr. 6—8. Ris, Th., Varenbroek 14. Volharding", „de (de Winter), Laat 129. KOEK- EN BANKET. FABRIEKEN. „Victrix", Koningsweg 42. Volharding", „de, (de Winter), Laat 129. Zeeuw", „de, St. Annastr. 41. KOFFIEBRANDERIJEN. Berkhout, P., Spanjaardstr. 19. Duinker, fa., C. A„ Spoorstr. 74 Hieminga, F., Perronstraat 17. Holsmuller, fa. H. W., Voor dam 15. Koorn en Co., B., Fnidsen 117- 119. Kroon, Heiligland 35. KOFFIE EN THEE (Groothandel in). Berkhout, P., Spanjaardstr. 19. Duinker, Fa. C. A„ Spoorstr. 74. Geus, G„ Magdalenenstraat 13. Hieminga, F. Perronstraat 17. Holsmuller, fa, H. W., Voor dam 15. Kaper, J. L„ Ged. Baansloot 29. Koorn en Co., B„ Fnidsen 117- 119. Kroon, Heiligland 35. KOFFIEPRO EVERS. Besijn, J. H„ Egm.straat 12. KOKERIJEN. Boer, A. C. de, Scharloo 15. Cramer, fa. D. C„ Ritsev. 28. Kokker, H. J., Langestraat 67. Westra, J., Fnidsen 66. KOELINSTALLATIES. Heuseveldt, J. W. A., Lange straat 24. Tuyn, C. A„ Kooltuin 16. KOLONIALE WAREN. (Grossiers in). Cirkel", N.V., „De, Kanaalk. 51. Coöp. Ink. ver. v. Winkeliers in kol. waren Alkmaar en omstreken (I.V.A.), Luttik Oudorp 31. Daalder, fa. J., Meeuwenk. 2. Groentjes, Handelsondernem., Gebr., Handelskade 22. Haas, Gebr. de, Luttik Oudorp 93. Holsmuller, fa. H. W„ Voor dam 15. Jacobse, P. A„ Laat 119. Kaoer, G., Nieuwesloot 17. Kroon. Heiligland 35. „Veco", Handelsonderneming, Rozenstraat 40. KOPERSLAGERS. Bijtjes, J., Achterstraat 52. Hulskamp, P„ Laat 16. KOU SENREPARATIE-INR. Bata, Langestraat 15. Noordh. Kousenrep.inrichting Appelsteeg 1. „Perfect", Schermerweg 52. „Perfecta", Scharloo 29. „Succes" (B. v. Uitert, Fnid sen 68. KRUIDEN. Kruidenlaboratorium „Thaja", Kraanbuurt 2. KRUIDENIERS. Abrahams, C., Westerweg 32. Aaij, G„ Noorderkade 60. .Alkmaar en Omstreken", Coöp. Verbr. Ver., Laat 166, Blee- kerskade 16, Groenelaan 14 en Boomkampstraat 16.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 182