0 180 Wolterings-Wackers, E., Pay- glop 6. Worm, G., Houttil 50. Herenmodes, Herenhoeden Herenkleding. - Tel. 2994. HONINGZOETFABRIEKEN. Boom, N.V., Ambrosine. en Ho- ningzoetfabr., v.h. P. J., Lut- tik Oudorp 60. Thomsen, N.V., A. F., Luttik Oudorp 79. HOOI- EN STROHANDEL. Leeuwenkamp, fa. D., Nieuwe sloot 2. HORLOGES. Zie: uurwerken. Firma Herm. Plas. Payglop 21, Tel. 3812. HOTEL-, CAFE- en RESTAU RANTBEDRIJVEN. Admiraal, K., „Centrum-Hotel" Kraanbuurt 2. Berkenpas, A., Hotel „Ceres", Helderseweg 15. Linge, J. van, „De Nachtegaal" Langestraat 100. Butter, W. J., Hotel „Butter", Stationsplein 80. Hotel- Café- Restaurant „Ceres", Helderseweg 15, Telefoon 3924. Jansen, J. H. M., „Victory-Ho- tel", Langestraat 68. Piet, fa., Hotel „Modern", Lan gestraat 96. Wanner, C., Nieuwesloot 117. Admiraal-Korver, Wed. J„ Ho tel-Café „Schoonzicht", Bier kade 17. Groot, J. G., Café „De Tijd", Laat 185. Hennink-Egbergen, Wed. A. S„ „Het Zijper Wapen", Nieu wesloot 87. Ligthart, A. J. M„ „De Vriend schap", Schoolstraat 8. Sleutel, J., „Het Paardshoofd" Dijk 24. HOUT (groothandel in). Bierdrager, N.V., Houthandel, v.h. Friescheweg 16. Conijn en Zn., fa. G. A. Frie scheweg 130. Eecen, Gzn., Friescheweg 21. HOUT (kleinhandel in). Jansen, I. („De Noorman"), Baangracht 48. Kaal, J. N., Achterdam 28. Klitsie Jz„ M. A., ,,'t Centrum" Koningsweg 84. Pannekeet, Jb„ Lindenlaan 78. Witte, S„ Geestersingel 55. HOUTSCHAVERIJEN EN ZAGERIJEN. Bierdrager, N.V., Houthandel v.h., Friescheweg 16. Conijn en Zn., fa. G. A„ Frie scheweg 130. Eecen, Gzn., J„ Frieschew. 21. Noorman", „De, Baangr. 4—8. HOUTWAREN (winkeliers in). Dölle, fa., T., Nieuwesloot 41. Kaal, J. N., Achterdam 28. HOUTWARENFABRIEK (landbouwgereedschappen) Tiel, A. van, Nieuwesloot 57. HOL TWOLCEMENTPLATEN (fabriek van). „Conex" N.V., Friescheweg 130. HUIDEN (handel in). Bak en Co., fa. J. J„ Noorder kade 4. Jupijn, v.h. D. Braak, L„ Laat 60. HUIDENZOUTERIJEN. Bak en Co., fa. J. J. Noorder kade 4. Jupijn, v.h. D. Braak, L., Laat 60. HUISH. ARTIKELEN (groothandel in). Baarsma, C.V., Handelsver. v.h. R„ Waagplein 36. „Hollandia", Handelsondern., J, van Scorelkade 62. Jansen, fa. L„ Geesterweg 1. Poorter, P., Payglop 19. „Rono", Laat 91. Wild, N.V., v.h. M. de, Laat 137 HUISH. ARTIKELEN, (winkeliers in). Bergers, Wed. P., Laat 116. Birekhoven, K. Hekelstraat 11, Coppens, Cor, Ritsevoort 56. Endel, J. F. M., Langestr. 61. Geèst, J. v. d., Laat 102. Haanstra, P„ P. A. de Lange- plein2. Heuseveldt, J. W. A„ Lange straat 20. Jong, A. de, Hekelstraat 31. Klugt, C. J., Hekelstraat 10. Laan, Jac. Voormeer 22. Lindeboom, L„ Oostwijk 3. Peereboom, P„ Laat 131. Polk, I„ Houtweg 5. Poorter, P., „Huishoudcentra- le",. Payglop 19. Scheltinga, R. J. J„ Snaarm.- laan 65. Serné, Wm, Nieuwesloot 129. Vriesman en Zn., Verdronken- oord 99. Wolzak, fa. T„ Mient 20. HUISVLIJTAKTIKELEN. (winkelier in). Dölle, fa. T„ Nieuwesloot 41. Groothuizen, fa. Th., Verdron- kenoord 121. Heer, fa. K. de, Boterstraat 15, Kaal, J. N., Achterdam 28. Zomerdijk, N„ Houttil 42. HYPOTHEEKBEZORGERS. Nationale Hypotheekbank, Voordam 13. Borden, van der, Kennemer- straatweg 31. Harteveld, H. J„ Varnebroekl5 Kuenen, N. F., Laat 196. Meijer en Pels, fa., Ripping- straat 4. Ruiter, C. de, Oudegracht 119. zie verder: Makelaars (onr. goederen). IN- EN VERKOOP VERENIGINGEN, Coöp. Inkoopver. van winke liers in kol. waren „I.V.A.", Luttik Oudorp 31. Coöp. Ver. van grossiers in zoetwaren „Grozo" U.A., Wes- terweg 43. Coöp. Hand.ver. „Devites", U.A. Spoorstraat 61. R.K. Inwoopver. „St. Nicolaas Spoorstraat 9. Coöp. Ink.ver. „Salo" U.A., Laat 124. Ver. tot Nederl. Aankoop van Landbouwbenodigdheden „de Pulp-combinatie", Schermer- weg 86. Coöp. Sumatra Import- en Handelsmij., Boterstr. 19. Westfriese Coöp. Inkoopver. v. winkeliers in huish.- en luxe art. en speelgoed, U.A., Ver- dronkenoord 127. INLEGGERIJEN. Doets, N„ Houttil 19.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 180