173 Putten en Oortmeijer, v. („P.O.A."), Payglop 7. Schutte, Laat 27. Zwaan en Zoon, Nieuwesloot 105, Tel, 3686 uitgebreide binnenlandse en buitenlandse boekhandel BOMEN (fruit- en sierbomen). Molenaar, D„ Stationsstraat 11? BONT (winkeliers in). zie: Pelterijen. BORSTELMAKERIJEN. Blokdijk, A., Gashouderstr. 1. Boom's Klompen, en Borstel- handel, Joh. Huigbr.straat 3. Boom en Zoon, N.V., Wed. J. P., Kooltuin 22. Bots, v.h. C., Spanjaardstr. 25. Hekket's Klompenindustrie en Borstelfabriek, Pieterstr. 3-5. Houtkoper, J., Nieuwp.laan 25. Joosten, W., Koningsstraat 9. Nol, J., Lindenlaan 35. BORTELWAREN (handel in). Birkhoven, K., Hekelstraat 11. Paleari en Co, Leo, Voordam 6. Poorter's Huishoudcentrale, Payglop 19. Prins, C., Dijk 3. Schut, J., Overdiestraat 52. Serné, Wm, Nieuwesloot 129. Viersen, L. v., Verdr.oord. 62. BOTER (Groothandel in). Alkm. Kaas- en Botercentrale, Veerstraat 8. Burger, fa. W., Dubbele Buurt 1—3. Dijk, fa. A. van, L. Oudorp 62. Henneman, fa. A., Houttil 38. Hoff, P. J. v.d., Molenbuurt 7. Kaashuis van Alkmaar", ,,'t, Mient 18. Kramer, C. A. Th., v. d. Helt- straat 9. BOUWMATERIALEN (Handel in) ,,'t Eiland" N.V., Bouwmateria- lenhandel, Afgesn. Kan.v. 4. Meiboom, fa. A., Oudegr. 26. Ranzijn, C. J., Reguliers! 14. Slegtkamp, H., Dathenusstr. 11. Stoel's Handelmij. N.V., W. F., Eilandswal 10. Stoel en Zoon, N.V., W. F., Luttik Oudorp 29. Wild, N.V., Bouwmaterialenh. v.h. Carel de., Noorderkade 4. BRANDWEERMATERIAAL. Koster en Van Batenburg, In- dustrieële Handelsondernem. Oosterw.str. 3. BRANDSTOFFENHANDEL. Dekker, P., Oudegracht 52. Kranenburg, A., Laat 51. Keijsper, J. A„ St. Josephstr. 4. Keijsper, J. F., Tuindw.str. 23. Fa. D. Leeuwenkamp, Nieuwesloot 2, Tel. 2430. Netel, KI., Achterwezel D 7. Schaap's Kolenh., Spoorstr. 3. Schipper, Kolenh. Oudegr. 10. Schot, K., Rembrandtstr. 20. Fa. G. H. A. Schot en Zn., Voormeer 14. Tel. 2696 (b.g.g.h. 4858). Steeman's Kolenhandel N. V., Bergerweg. Schot en Zn. fa., Bertus, Kwa- kelpad 19. Stroomberg, G., Kanaalkade 39. Tenkink's Kolenhandel, Oude gracht 39. Veer en Zoon, Th. W., Juliana. straat 1. Vereenigde Brandstoffen- handel N.V. Noorderkade 2, Tel. 4141. Laat 215, Tel. 4142. „Vierstaten", Brandstoffenhan- del, Nieuwp.laan 42. „Voorzorg", G. A., Coöp. Verbr. vereniging, N. G. Piers.str. 11 Wokke's Brandstoffenhandel, Scharloo 10. BROMFIETSEN kleinh. in- en rep. van-). zie: Rijwiel- en motorrijwielbe- drijven. BROOD- en BANKETVERKOPERS. Alkm. Broodfabriek, Boomk.- str. 7 en St. Annastraat 31. Alleman, J. J., Laat 4. Giescn, N, C. v. d., Nieuwp. laan 102. Groen, fa. J. G., Kooltuin 4. Jonker, N., Papaverstraat 1. Joosten-de Gier, Wed. J. C., Uitenboschstraat 143. Vries, J. de, Stationsstraat 69. Lakeman, C. J„ Fnidsen 47. Zaadnoordijk, R. W., Baans. 1. CACAOFABRIEKEN Ringers' Cacao- en Chocolade fabrieken N.V., Noorderkade 27. CAFE'S. Admirael-Korver, Wed. J, A., (Hotel-Café „Schoonzicht"), Bierkade 17. Kooger, C., (Café „Alcmaria"), Houttil 28. Baas, G., Kooltuin 11. Beentjes, P. (Café „Expeditie") Paardenmarkt 5. Slikker, J., (Café „De Hoop"), Waagplein 22. Bloothoofd, P. C., („De Friese Brug"), Heerenstraat 2. Bleeker, P., (Café „Tivoli"), Marktstraat 2. Delver, P., (Café „No. Eén"), Ritsevoort 60. Brommer, D., („de Posthoorn") Dijk 11. Botman, Café Tom, Houttil 18. Burgering-Schoon, Wed. K. N., (Café „Burgering"), Achter weg 61. Chu, K., (Café „Het Oosten"), Nieuwesloot 103. Deegen, Mw. E., („De Veilige Haven"), Voormeer 35. Dekker, fa. (café „De Bierkel der"), Verdr.oord 115. Duinmeijer, L., (Café „Nieuw- poort"), Nieuwp.laan 106. Groet, A., Herenstraat 1. Groot, J. G., (Café „de Tijd"), Laat 185. Gul, A., („Het Wapen van Lim- men"), Dijk 18. Haring, A., Oudegracht 136. Hecker, J. F., („De Amstel"), Verdronkenoord 119. Hennink-Egbergen, Wed. A. S„ („Het Zijper Wapen"), Nieu wesloot 87. Hoppener, Mw. J. P., („de Pi laren"), Verdr.oord 129. Huiberts, J. M„ („Lindenhoek") Lindenlaan 104. Huiberts, J., (Café „de Weeg brug"), Nieuwesloot 13. Huiberts-Koomen, Wed. V. A„ („De kleine Unie"), Koor straat 12. Iseger, L. den, („De Friese Poort"), Frieseweg 9. Neij, J„ (,,'t Berger Wapen"), Zevenhuizen 7. Klarenbeek, Mw. W., Café „Neutraal", Gr. Nieuwl. 43. Klasing, A. J„ Lindenlaan 47. Koelemeij, Jb„ („De Gekroon de Valk"), Peperstraat 1. Kouwenberg, H„ (Café „Mono- pole"), Laat 117. Kramer, W. A., („De Kleine Toelast"), Laat 206.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 173