172 BELASTINGEN. Kirpensteijn, K. Accountancy, Belastingza ken. - Kantoor: Laat 165, Tel. 4181. Huis: Corfstraat 16, Tel. 2202. BENZINE (Groothandel in). „Shell Nederland N.V.", Afge sneden Kanaalvak. Standard A.P.C., Schermerweg 70. BESTRIJDINGSMIDDELEN. Plantarts, N.V., Noorderk. 7-8. „Ratvang", (J. A. S. Grin), Frieseweg 73. „Victory", Westerweg 138. Zaadnoordijk, fa. W., Waagpl. 12. BETONARTIKELEN (fabricage van- en handel in-). „Alkmaar", N.V., Tegel- en Ce- mentwarenfabriek, Stuartstr. 103. Sterk en Zonen, Zeglis 76. BETONEMAILLE (fabriek van). zie onder: Terazzobedrijven. BETONVLECHTWERK (onderaann. bedrijven van- Koster en Pool, fa., Ie Tuin dwarsstraat 15. BETONWERKERS. Bezooijen, A. C. van, Snaar- manslaan 89. BEURTVAARTDIENSTEN. Mosterd en Wind, Lyceumstr. 18. „Stad Alkmaar" N.V., Zegl. 2-3. Zuidam, fa. P. en P., Bierka de 13. BEZEMS (Groothandel in). Boom en Zonen, N.V., Wed. J. P., Kooltuin 22. Bots, Techn. Borstelfabriek, v. h. C., Spanjaardstraat 25. Hekket, fa., Pieterstraat 35. BIERBOTTELARIJEN EN GROOTHANDEL IN BIER. Engels, W. A., Bierkade 14. Montfoort, C. J. v„ Voorm. 10. Obdam, H., Kanaaldijk 32. Otter, N.V., Bierhandel v.h. J. Toornburg 9. Smit en Zoon, Verdronkenoord 27—29. Swager en Zoon, fa. Wed. Jb., Nieuwesloot 111. Venneker, Jae., Laat 104. BILJARTFABRIEKEN „Excelsior" (J. Hoed), Schar- loo 3. „Monopole", Spoorstraat 44. BINNENHUIS ARCHITECTEN. Mantel, P. C„ Coornhertkade 2. BIOSCOPEN. „Cinema Americain", Doelen straat 31. "Harmonie, De„, Lombardst. 4. „Rex", Langestraat 92. „Victoria Theater", Langestr. 82. BISCUIT, DRUPS ENZ. (Groothandel in). Brouwer, J., (fa. G. Kuiper), Hekelstraat 24. Cirkel", N.V. „De, Kan.kade 51. Haas, fa. Gebr. de, Fnidsen 70—72. Holsmuller, fa. H. W., Voor- dam 15. Kok, v.h. fa. Schermerhorn, R. Kooltuin 19. Lieshout, H. R. C. van, Luttik Oudorp 68. Winder, Gebr., Boterstraat 19. BLEEKWATER. zie: Chemische Produkten. BLIKSEMBEVEILIGING. Schoen, J., Kenn.str.weg 32. BLIKSLAGERS. Bijtjes, J., Fnidsen 49 b. Hulskamp, P., Laat 19. BLOEMENWINKELS. Asters, Bleekerslaan 24. Brouwer's Plantenhandel ook voor moderne Bloem werken. - Bloemenschuit, Kraanbuurt. Doggenaar, H., Langestraat 84. Erkelens, G. van, Oudegr. 218. Heinis, C., Lindenlaan 19. Heugten, P. J. v., Nieuwlan- dersingel 19. Kessel, fa. J. P, van, Lange straat 113. Kleverlaan, L„ Laat 237. Muilwijk, C. J., Hekelstraat 16. Nuijens, A., Kenn.str.weg 1. Krijgsman, Gebr., Boterstr. 2. Teerink, H. J. W„ Ridderstr. 19. Tol, H. J. van, Oudegracht 123. Vliet, J. van, Ritsevoort 33. Wessels, G. A., Hoogstraat 4. BLOEMISTEN en/of HOVE NIERS. Brouwer en Zoon, fa. H., Stu- artstraat 67. Bloemenland, Kwekerij, Geest 12—18. Groenland, A„ Stationsstr. 24. Muilwijk, C. J„ Hekelstraat 16. Rusch, P. H., Snaarmansl. 46. BODEHUIZEN. Beentjes, P., Paardenmarkt 5. Bloothoofd, P„ Herenstraat 2. Brommer, D., Dijk 9. Burgering, Wed., Achterw. 61. Delver, Wed. P„ Dijk 10. Gul, A„ Dijk 18. Jonker, N. L., Dijk 19. Koelemeij, J„ Peperstraat 1. Nimwegen, P. J. van, Pater nosterstraat 5. Veld, J. A irl 't, Bierkade 7. Visser, de Alkmaarse, Sliksteeg 10. BOEKBINDERIJEN. Hof, W., Kennemersingel 30. Fa. Jan Kuhne, Tel. 2915 Verdronkenoord 133, „P.O.A.", Verdronkenoord 30. Slinger en Co., fa., Magdale- nenstraat 17. Verkerke, W. J„ Ramen 22. Vries, R. de, Nieuwesloot 91. BOEKHANDEL. Burg, N.V. Boekhandel K ter, t.o. de Grote Kerk, Tel. 3003. Coster en Zoon, N.V. v.h. Her- manus, Voordam 11. Frankenberg's Boekh. en Druk kerij, N.V., Langestraat 28. Goot, H. v. d„ Ritsevoort 3. Hoogeboom, T. M., B. Botte- mannestraat 1. Kühne, A. J. J., Boterstraat 22. Fa. Jan Kuhne, Tel. 2915 Verdronkenoord 133. Meulen's Boekhandel, v. d. (A. J. W. de Boer), Langestr. 87. Oudejans, Marie, Schoutenstr. 15.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 172