171 „Marijke", Tricot-huis, Schar- loo 29. BAD- EN ZWEMINRICHTIN GEN. Alkm. Overdekte Bad- en Zweminr. N.V., Canadaplein. Badinr. „Het Witte Kruis", Kwerenpad. Zomerbad v. d. Alkm. Overd. Bad- en Zwefinr. N.V., Sport- laan. AZIJNMAKERIJEN Stuij en Verduin, fa., Baan gracht 6. BAGGERBEDRIJVEN Houwing, R., Blaeustraat 35. Laan, E. v. d., Jan van Scorel- kade 42. Meurs, Pz., P. C., Curtiusl. 5. Pranger en Co., Cort. v. d. Lin- denkade 10. BAKKERIJEN (brood en ban ket). Alkmaarsche Broodfabriek, Baangracht 2. Beetstra en Elzinga, Spoor straat 8. Bel, C. J. M., Magdel.straat 7. Berg, W. v.d., Kenn.str.w. 68. Blanken, W. de, Verdr.oord 20. Bleeker, Zeglis 8. Boer, S. de, Ropjeskuil 70. Bol, J., Omval 11. Boers, fa. F., Wagenmak.str. 6. Burg en Zonen, C. A. v. d. Kennemerstraatweg 94. Dekkers, A. C., Bierkade 4. Eickholt, J. H., Verdr.oord 81. Goede, J. H. de, Tuinstraat 24. Groenewoud, S. A. Schetel- doekshaven 8. Groot, R. L., Huigbr.straat 14. Groot, W. J., Dijkgr.straat 29. Haan, M. den, Snaarm.laan 34. Heijnis, fa. Gebr., Spoorstr. 65. Jonker, N. J., Rembr.straat 9. Klaver, H„ Oosterburg.str. 9. Kloet, A. J., St. Annastraat 41. Landman, fa. Gebr., Laat 134. Lokkerbol, J. C., B. Botteman- nestraat, 2. Molenaar, S., Grensstraat 20. Molenbroek, J„ Limmerhoek 3. Munk, fa. Wed. de, Verdron- kenoord 8. Ni.is, Jac. de, Zocherstraat 20. Ouwehand, J., Mient, 4. Pol, N.V., v. d., Lindenlaan 2. Randshuizen, J. W., Toussaint- straat 2628. Raspe, J. A„ Spieghelstraat 2. Rood, C. J., Ie Kanaalstr. 18. Schell, J. M., Corfstraat 18. Schilder, H. M. C., Stationsw. 6. Spijkman, A., Westerweg 18. Toekomst", Bakkerij „de, (Mw. M. Pauëlsen-Zijp), Hekelstr. 17. Vader, G„ Overdiepad 3 A. Verder, H., Ritsevoort 12. Wagemaker, A. J., Voormeer 9. Wortel, W., Nieuwp.laan 44. Zaadnoordijk, R., Overdiep. 3. Zwart, C., Lindenlaan 65. BAKKERTJGEREED- SCHAPPEN. Bruin en Zoon, fa., N. C., Prins Hendrikstraat 36. Hartland, G. P„ Nieuwesl. 89. BAKKERIJGRONDSTOFFEN Zie: Meel- en Bakkerijgrond stoffen. BANANEN (GROOTHANDEL IN). Appel en Adolf, Helderseweg 4. Romar en Zonen, fa., Stuart- straat 87. Zandbergen, Gebr., Handelska de 73. BANKETBAKKERS. Boer, A. C. de, Scharloo 15. Middelbeek, C. P., Zevenh. 1. Burger, (B. Kuipers), Laat 150. Cramer, fa. D. C., Ritsevoort 18 Davelaar, Houttil 36. Groen, N., Kenn.str.weg 7. „Hulskamp", Houttil 1315. Kokkes, H. J., Langestraat 67. Kruijssen, Payglop 4. Narold, J„ Ridderstraat 6. Olijve, W. J„ Fnidsen 76. Philips, J. F., Langestraat 5. Ruiter, T., Spoorstraat 52. Schagen, v.h. Valk, M. j. C. van, Houttil 5. Soecker, G„ Langestraat 39. Westra, Fnidsen 66. Winter, H. J. J. de, Laat 120. BANKETFABRIEKEN. „Victrix", Koek. en Banketfa- briek, Koningsweg 42. Volharding", Winter's Koek en Banketfabr., „de, Laat 129 Zeeuw", Banketfabriek, „de, St. Annastraat 41. BANKIN STELLUJ GEN. Alkmaarsche Bank N.V., Lan- gestr. hk St. Laurensstraat. Amsterdamse Bank, Voord. 13. Boerenleenbank, R.K. Coöp., Laat 208. Hoornsche Crediet- en Effec- tenbank, N.V., Oudegr. 301. Incasso Bank, Voordam 13. Ned. Bank, N.V., Heul 1. Ned. Credietbank N.V., Pieter straat 20. Ncderlandsche Handel Mij N.V., Langestraat 51. Telefoon 21262035. Ned. Middenstandsbank, N.V., Koorstraat 33. Rotterdamsche Bank N.V. Langestr. 55, tel. 3941-3942 Twentsche Bank N.V., De, Houttil 48. Zuivelbank, Coöp., Langestraat 105. BEDRIJFSKLEDING (kleding in) Zie: Vakkleding (winkels in). BEGRAFENISFONDSEN. Noord-Hollands Begrafenis fonds, St. Laurentiusstraat 7. „Wij bedoelen het goed", Br.- Koek- en Banketbakkersbe grafenisfonds, Nieuwl.s. 50. BEGRAFENISONDER NEMINGEN Associatie Uitvaartverzorging Kennemerpark 10. Automobielbedrijf „Scharloo", N.V., Scharloo 6, tel. 6045. „D.E.V.", Alkm. Begrafenis Ver. Kapelsteeg 2. Kruidenberg, C„ Koningsw. 9. R.K. Begrafenis-ondern. „St. Joseph", Spoorstraat 88. Ruiter, J. S„ Ridderstraat 18A. Schmidt, W., Scharloo 6. Uitv.onderneming", „De Nieu we, Uitenboschstraat 46. Verhoeve, B., Kapelsteeg 2. BEHANGERS. Zie: Schilders en/of Behangers. BEHANGSELPAPIER (Handel in) Brink, fa. Gebr., Zaadm. 38. Goudsmit-Hoff N.V., Oudegr. 275. Groot, fa. G., Lutt. Oudorp 38. Groothuizen en Zoons, fa. Th., Verdronkenoord 121. Langenberg en Zoon, fa. J., Laat 127. Koomen, Th., Snaarmansl. 58. Rath en Doodeheefver. N.V., Luttik Oudorp 95-97. 4

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 171