169 ACCOUNTANTS- en ADMINI STRATIEKANTOREN. Bakker, P., Talmastraat 6. Benit, A., Paul Krugerstraat 1. Blom, J., Westerweg 61. Coerts, M., Blaeustraat 7. Dekker, Chr. H., Nieuwlander- singel. Duin, J., Dubbele Buurt 2. Duijff, L., Rozenstraat IS. Genefaas, W. G. M., Wester weg 136. Gerver, J. J., Waerdendelstr. 9. Administratiekantoor De Haan, Tel. 2148 Dr. Schaepmanplein 5. Haasbroek, P., C. W. Bruinvis straat 18. Hemels, A. G., Langestraat 45. Holsmuller, H. W., Bleekers- kade 3. Keesom, ,S. J. A., Mient 25. L. S. H. Keizer, Accoun tancy en Belastingzaken. Kennemerstraatweg 136, Tel. 3828. Kirpensteyn, K., Laat 165. Klaver, C., Druivenlaan 47. Koorn, H. P., Metiusgracht 23. Lam en J. Rol, Langestr. 55. Landbouw-, Boekhoud- en Ace. kant. Holl. Mij. v., Voord. 13. Man, drs. A. de, Bedrijfs econoom. Kantooradres: Kennemerpark 20; Telef. kantoor 2483? huis 02208- 2898. Man, H. A. de, Accoun tant, Kennemerpark 20, Tel. 2483. Meij, H. B. v. d., Geesters. 25. Nieuwveen, G. J., Emmastr. 38. Ort, A. A., Nassauplein 24. Oudejans, F. C., Bierkade 15. Pisart, H. W„ Nassaulaan 13. Purmer, P. D., Comansstr. 41. Slot Jr., L., Stationsweg 36. Vennik, Chr. en C. van West- rienen, Ged. Nieuwesl. 161. Waal, A. de, Westerweg 43. Woldendorp en Zn., D. J., Ou degracht 198. Zoethout, G., Ger. Doustr. 48. Zuurbier, Hand- en Adm.stra- tiekantoor: Lyceumstraat 33. ADMINISTRATIEKANTOREN Zie: Accountants- en Administratie kantoren. ADVERTENTIEBUREAUX. Fa. Zwaan en Zoon, Nieuwesloot 105, tel. 3686. ADVOCATEN. Mr. dr. C. Berkhouwer, Nieuw- landersingel 47, Alkmaar. Mr. A. W. L. Bondam en B. J. Asscher, Langestraat 46. Mr. J. P. Bosman, Kennemer straatweg 11. Mr. C. J. de Lange, Breed- straat 16. Mr. G. A. de Lange, Breed- straat 10. Mr. A. V. M. Leesberg, Kenne merstraatweg 25. Mr. H. Lesterhuis, Ritsevoort 2, woonhuis Van Houtenk. 39 Mr. A. Schenkeveld, Oudegr. 219—221. Mr. H. Scholten, Nassaulaan 28 Mr. H. Schuurman, Emma- straat 4. Mr. C. Smal, Kennemerpark 7. Mr. S. D Sluis, Oudegracht 219—221. Mr. C. D. Thijs, Oudegracht 219—221. Mr. E. H. J. Wijnne, Nassau laan 18. Mr. F. Zeiler, Ritsevoort 2. AFVALSTOFFEN (HANDEL IN). Zie: Oude Materialen en Af valstoffen. AJOUR. en PLISSERINRICH- TINGEN. Besuyen en Co., Van, Mient 1. Hildering, A., L. Oudorp 80. Surig, S. A., Boterstraat 4. ANTIQUAIRS. Dok, J. v., Spoorstraat 93. Huis met de kogel, „Het, Ap- pelsteeg 2. Rover, de, Houttil 64. Schaddenhorst, C., Hoornseka- de 3. „Westfrieseh Koperhuis", Spoorstraat 29. APOTHEKEN. „Bever, De", Emmastraat 36. Hartong van Ark, Langestr. 1. Kruisinga, G., Koorstraat 47. „Wanna-Ritsevoort", Ritsev. 5. Wanna-Ibink, Meienbrink, Wed. M. J., fa. Conijn, Mient 11. APPENDAGES. Zie: Rubber en Rubberwaren. AQUARIUMS (KLEINHAN DEL IN). Zie: Dierenbenodigdheden. ARCHITECTEN. Bart, M., Biss. Bottem.str. 35. Boer, D. S. de, Nassaulaan 37. Dirkmaat, W. J., Wilh.m.1. 20. Keesom, W. A„ Tess.sch.str. 8. Keesman, ir. C., Bergerw. 132. Kort, P. J. de, Costerstraat 17. Kroon, P. Westerweg 282. List, P. J. v. d„ Comansstr. 7. Luinge, J., Bergerweg 146 Ringers, F. H„ Oudegracht 242, rijkstaxateur. Ringers' Bouwbureau N.V., Laat 162. Reijendam en H. J. Hermans, C. D. v., Rippingstraat 24. Schaap, N. J., Nieuwl.singel 39 ASBEST-ARTIKELEN. Eriks Pakking en Rubber, N.V. Voormeer 33. Meiboom, fa. A„ Oudegr. 26. Stoel en Zns, Bouwmaterialen- bedrijf N.V., W. F., Luttik Oudorp 25. ASSURANTIEKANTOREN. Amsterdamsche Bank/In casso Bank, Voordam 13. Balder, C. B., Dr. Schaepmans- plein 20. Bettink en Zn., fa., Macl. Pont straat 6. Blaauboer, K., Stationsweg 94. Borden, P. v. d., Kennemerstr.- weg 35. „Brandaris", Huijgenstraat 30. Deen, Th., Forestusstraat 31. Dirkmaat, Jzn., W., Wilhelmi- nalaan 20. Duin, J„ Dubb. Buurt 2. Gerver, J. J. Waerdendelstr. 9. Gisolf, A. J. M., Westerw. 272. Govers, J., Dathenusstraat 23. Haasbroek, P., C. W. Bruinvis straat 18. Harteveld, H. J., Varnebr. 15. Hesta, Crans en Co., Ritse voort 10. Huiberts, J. P. v. Houtenk. 31. Jacobse J. H., Egmonderstr. 10. Jager, H. J., Rembrandtstr. 18. tionsweg 42. Kommer en Zn., fa. A., Sta- Kruijff, P. A. de, Nic. Beets- kade 77. Kuenen, N. F., Laat 184.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 169