165 Zevenhek, D. M., 2e Kabelstr. 8, magazijnbediende Zevenhek, Wed. H. H., Dijkgraafstraat 28, z.b. Zevenhek, Wed. J. O.,, Westerhofje 24, z.b. Zevenhek, J. J., Uitenboschstr. 100, chauffeur Zevenhek, W., 2e Kabelstraat 7, metaalbewerker Zeijl, J, J. N. van, Nassaulaan 4, priester Zeyl, L. T. van, Gasthuisstraat 1, militair KL Zeijl, N. A. van, Nassauplein 11, z.b. Zeijlmans, W. L., Scharlo 33, kleermaker Zigtema, H., Bierkade 17, kaaspakhuischef Zinger, H., Laat 211, herenkapper Zipp, J., Corfstraat 11, z.b. Zoelen, J. M. van, Lindenlaan 64, boekhouder Zoelen, Wed. M. G., Regulierslaan 19, z.b. Zoetbrood, Wed. J. T., Paul Krugerstraat 29, z.b. Zoethout, R., Macl. Pontstraat 25, ambt. belast. Zoll, G. J., Eikenlenbergstraat 66, metaaldraaier Zoll, Wed. G. H., Stationsweg 130, z.b. Zomerdijk, Mw. C., Stuartstraat 71, buffetjuffrouw Zomerdijk, C., Snaarmanslaan 56, koopman Zomerdijk, G. A., Verdr.oord 12, z.b. Zomerdijk, G., Oudegracht 217, winkelier in ijzerw. Zomerdijk, H., Paardenmarkt 7, automonteur Zomerdijk, J. Groot Nieuwland 66, z.b. Zomerdijk, J. 2e Kanaalstr. 7, werkman-stoker Zomerdijk, J., Groot Nieuwland 66, kruidenier Zomerdijk, N., Korte Lyceumstr. 7, z.b. Het goedkope IJzermagazijn „De Magneet" ZOMERDIJK, N„ Houttil 42, tel. 5215 Zomerdijk, N. C., Magdalenenstr. 2, winkelier Zomerdijk, P. A., Kennemersingel 28, onderwijzer Zomerdijk, Wed. S., Anna Bijnstraat 11, z.b. Zomerdijk, W. J., Em .de Wittestr. 18, z.b. Zon, J„ Ropjeskuil 38, z.b. Zon, J. van, Nassauplein 22, fabrieksarbeider Zonderhuis, Mw. A. A. M. P., Ritsevoort 24, wink. Zonderhuis, Wed. C. J. M., Ferd. Bolstraat 20, z.b. Zonderhuis, J., Eikelenbergstraat 32, bode ziekenf. Zonderhuis, J. A. Ferd. Bolstraat 20, etaleur Zonderhuijs, M. W., Nassauplein 11, z.b. „ZONNEBLOEM, DE", Kunstnijverheidshuis, -Ridderstraat 28, Telefoon 2009 Zonneveld, A. I, W., Hofdijkstraat 8, kantoorbed. Zonneveld, C., Fnidsen 58, groentenhandelaar Zonneveld, C., Middenstraat 18, chauffeur-mont. Zonneveld, G., v. d. Woudestr. 57, groentenh. Zonneveld, H., Baansloot 9, grondwerker Zonneveld, J., Overdiestraat 25, matroos Zonneveld, J. P. J., Meerweg 24, veehouder Zonneveld, P. J., Achterom 18, opperman Zonneveld, Wed. H. van, Rembrandtstr. 18, z.b. Zoonen, J. van, Bergerweg 78, ambt. gem. secr. Zoon, J., Nieuwlandersingel 10, timmerman-aann. Zoon, W., Korte Landstraat 33, timmerman Zorgman, T, B. Bottemannestr. 56, scheepsexpert Zoonen, L. M. van, Akeleistraat 7, administr. Zorn, A., Ingelandstr. 14, timmerman Zorzi, G. G. de, Uitenboschstr. 55, gran.werker Zorzi, P. de, Uitenboschstr. 55, gran.werker Zoutman, J., Metiusgracht 90, leraar oude talen Zuidam, Wed. A., Schermerpad 8, z.b. Zuidam, A., Nieuwpoortslaan 17, chauffeur Zuidam, Wed. P., Wagenmakersstr. 22, z.b. ZUIDAM N.V., Auto- en Motorbootdiensten Bierkade 12, Tel. 2332 Zuidema, D., Achterwezel 5, chauffeur Zuidema, J., Stationstr. 124, controleur CCD Zuiden, Mw. H. van, Heul 12, z.b. Zuidema, P. V., Comansstr. 10, onderwijzer Zuiderbaan, K., Roemer Visscherstr. 13, chauffeur Zuiderent, M., Kenn.str.weg 62, banketbakker Zuilhof, J., Westerweg 81, proc.houder Zuleger, Mw. M. M., Rozenstraat 44, glaceerster Zut, C. J., Stuartstr. 107, los arbeider Zut, J. A., Vondelstraat 17, fabrieksarbeider Zut, M., Stuartstr. 27, arbeider chocoladefabriek Zutphen, G. P., Zocherstr. 59, onderwijzer Zutphen, N. A., Zocherstr. 59, z.b. Zutphen, N. A., Heiligland 58, verkoper Zuuk, Wed. G. J. van, Tuinstraat 59, z.b. Zuurbier, Wed A. S., Spoorstr. 60, wink. zuivelpr. Zuurbier, C. J„ Molenbuurt 16, pluimveeh. Zuurbier, C. T„ Ropjeskuil 1, landarbeider Zuurbier, J. J., Oudegracht 130, groentenh. Zuurbier, P., Achterom 12, tapijtbewerker Zuurbier, Wed. P., Westdijk 10, veehoudster Zuurbier, S., Hooftstraat 171, arb. hoogovens Zuurbier, S. J., Lyceumstraat 33,. exporteur Zuijdam, N.', Zeglis 95, chauffeur Zuijderland, A„ Korenbloemstr. 3, wachtm. Zuijlen, Wed. W. G. van, P. Krugerstr. 53, z.b. Zwaag, E. van der, Mauritskade 33, fabr. metaalw. Zwaan, A. M., v d. Woudestr. 75, metaaldraaier Zwaan, C., Oosterburgstr. 8, landarbeider Zwaan, Wed D., P Julianalaan 14, z.b. Zwaan, G., St. Anthonisstr. 5, machinist NS Alkmaar 13

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 165