IJ z 164 IJ ff, Wed. ES., Van Houtenkade 18, z.b. IJfs, Wed. J. Rochdalestr. 7, werkster IJkema, D., Costerstraat 20, z.b. IJpelaan, D., Omval 2, broodbakker IJpelaan, J„ K. v. 't Veerstr. 59, magazijnbediende IJpma, F., Ridderstraat 1, schoenmaker RADIO YPMA, Televisie en Gramophoonplaten, Langestraat 77, tel. 2626 IJpma, N. A. M., Langestr. 75, pianofabrikant IJpma, T. L. M., Metiusgracht 19, pianohandelaar I.Jspeert, J., Westerweg 264, afdelingschef IJssels, P., Tesselschadestr. 13, meubelfabrikant IJssels, T„ J. v. Scorelkade 24, meubelfabrikant IJssels, W., Huygenstraat 25, boekhouder Zaadnoordijk, H., Baansingel 2, z^b. Zaadnoordijk, Wed. J. J., Baansingel 1, z.b. Zaadnoordijk, R. W., Fr. Conijnlaan 22 br.bakker Zaadnoordijk, R. W., Overdiepad 3, broodbakker ZAADNOORDIJK, Firma W., Waagplein 12 hoek Marktstraat, tel. 2412. T uinzaden, Landbouwzaden, Bloemzaden, Gazongraszaden, Kunstmest, Organische mest, Ontsmettingsmiddelen, Verdelgings middelen (insecten, schadel, dieren, onkr.) Zaal, C. H., Trompstraat 60, los arbeider Zaal, D. J., Spieghelstraat 61, leraar nijverh.ond. Zaal, J. F., Dahliastraat 15, zuivelbewerker Zagers, M., Snaarmanslaan 123, kolendrager NS Zagt, Wed. C., Comansstr. 35, z.b. Zalm, T., Tuinstraat 28, glazenwasser Zalm, H. P., Tuinstraat 28, glazenwasser Zalm, J. J. A. van der, Nassauplein 11, rector Zandbergen, G., Dr. Schaepmanplein 4, z.b. Zandbergen, H., Kanaalkade 76, fruithandelaar Zandbergen, J., Paternosterstr. 4, grossier in fruit Zandbergen, J, J., Van Houtenkade 14, ambt. PTT Zandbergen, J. M., Kanaalkade 74, grossier Zandbergen, C. M. van, Emmastraat 24, conciërge Zande, C. van der, Stuartstr. 68, expl. stoomwass. Zanden, P. A. van der, Oosterburgstr. 32, kant.bed. Zandvoort, F. J., Westerweg 58, timmerman Zandvoort, H. J., Liefdelaan 18, betonarbeider Zandvoort, J. C., Snaarmanslaan 10, z.b. Zandvoort, J. N., Krelagestraat 13, febr.arbeider Zandvoort, P. G„ Compagniestr. 10, transportarb. Zanen, A. J. van, Vermeerstr. 23, weg- en waterb. Zanten, Mw. H. D. van, J. S. Millerstr. 8, z.b. Zanten, J. G. van, Frans Halsstr. 43, bankbed. Zanten, J. M. van, Dr. Schaepmankade 16, letterz. Zantkuijl, J. M., Krelagestraat 11, facturist Zasburg, G., Rekerstraat 58, fabr.arbeider Zee, D. van der, Houthavenstraat 6, tandtechn. Zee, R. van der, Tuinstraat 37, timmerman Zeegers, A. F„ Blekerskade 20, aannemer Zeegers, A. F., Coornhertkade 1, timmerman Zeegers, M., Geest 5, architect Zeegers, P., Dr. Schaepmankade 9, borstelmaker Zeeman, Wed. A., Spoorstraat 16, z.b. Zeeman, C. Asterstraat 12, hoofdbesteller PTT Zeeman, J., Macl. Pontstraat 26, zonder. Zeeman, J. Asterstraat 12, ambt. PTT Zeeman, Wed. P., Krelagestraat 1, z.b. Zeeman, P., Rekerstraat 41, timmerman Zeeuw, E. de, Boomkampstr. 44, betonwerker Zeeuw, G. H. A. de„ Langestraat 47, accountant Zeeuw, Mw. J. de, Boterstraat 20, caféhoudster Zeeuw, P. de, Nieuwpoortslaan 114, z.b. Zeeuw, P. de, Trompstraat 68, lasser Zeeuw, W. de, Baansloot 1, transportarbeider Zegveld, C„ Hoeverweg 17, arts Zeilemaker, F. C., Grensstraat 12, timmerman Zeilemaker, K., w.w.„Zaandam 260", Noord.kade, Zei, J. van der, Hoeverweg 67, chauffeur Zei, J. van der, Tienenwal 37, textielhandelaar Zei, J. van der, Hoeverweg 61A, z.b. Zentveld, J., Kenn.str.weg 34, ass.accountant Zentveld, J. P., Huigbrouwerstraat 20, chauffeur Zentveld, P., Tuinstraat 44, broodbakker Zentveldt, G. J., Kenn.str.weg 110, garagehouder Zentveldt, J. G. A„ Luttik Oudorp, winkelbed. Zervas, Wed. J., Voormeer 10, z.b. Zervas, Wed. P. M. V., Rochdalestr. 15, z.b. Zeven, Wed. R., Pr. Julianalaan 14, z.b. Zevenbergen, J„ Langestr. 48, stuurman koopv.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 164