16 Reisver. „Ons Genoegen", Eikelenbergstraat 45 Ned. Reisver., Dijk 36 5 Mei-vereniging „Alkmaar", Julianastraat 15 Vrijmetselaarsloge „De Noordstar", Lyceumstraat 12 Ver. v. Volkshuisvesting „Alkmaar", Comanstraat 47 Woningbouwver. „Rochdale", Bleekerskade 20 R.K. Woningbouwver. „Goed Wonen", Dr. Schaepmankade 9 Volkstuinhouders Ver. „Alkmaar en Omstreken", Geestersingel 61 R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Laat 122 Buurtver. Uitenboschstraat U.K.K., P. A. de Langeplein 11 De Alkmaarse Reddingsbrigade, 2e Landdw.straat 1 Doopsgezinde Gemeente, Westerweg 140 Liefdewerk Oud Papier, Fnidsen 115 Sichting voor Geestelijke Volksgezondheid in N.H., Oudegracht 182 Voogdijraad, Nassaulaan 45 Succes-Kring, Ruïnelaan 7, Bergen Ver.v. Alkm. Verz.-agenten, Corfstraat 11 S. Jonker, 2e Landdwarsstraat 9, bode Humanistisch Verbond, Comansstraat 16 Oud-Groningers „De Molleboonen", Lyceumstraat 2 Volksdanskring A.V.K., Laat 148 Loterijclub „De Gelukzoekers", Fr. Engelstraat 4 Nutsziektekostenverz., Waerdendelstraat 9 R.K. Verplegingsfonds van 1923, Oudegracht 145 Alg. Ziekenfonds „Den Helder en omstreken", Costerstraat 28 Ned. Mij v. Handel en Nijverheid, Comansstraat 47 R.K. Werkgevers-Ver., Parkstraat 13, Bergen a. Zee Ned. Schildersbond, Akerslaan 4 Ned. Aann.-bond N.A.P.B., Kerkedijk 7, Bergen Ned. Kath. Schildersbond, Laat 93 Schaakver. V.V.V., Oudegracht 207 Bromfietsclub, Heilooërdijk 11 Ned. Handelsreisver., Schermerweg 101 Personeels-ver. mach.-fabr. Alkmaar, Regulierslaan 18 Personeeis-ver. „Dynaf", St. Annastraat 17 Bond v. Administratieve ambtenaren bij de Rechterlijke Macht, Kennemerstraatweg 149 Gemeenschappelijk Administratiekantoor (G.A.K.), Nieuwlandersin- gel 57 Meldingslokaal Werkloosheidswet: Koningsweg 2 B.N.A., Bond v. Ned. Architecten, Nassaulaan 37 Ned. Banketbakkers Ver., Ridderstraat 6 Chr. Middenstandsvereniging, Luttik Oudorp 80 Nederlandse Gidsenbeweging (Corfstraat 47) „De Nederlandse Padvinders", Macl. Pontstraat 34 „Ned. Padvindersgilde", Emmastraat 32 Kon. Ned. Historische Vereniging, Nassauplein 4 Alkmaarse Kegelbond, Emmastraat 38 Paardesportver. „Vooruit", Stationsweg 78 E.H.B.O., Forestersstraat 19 Alkm. Reddingsbrigade, 2e Landdw.straat 1 8-October-Vereniging „Alkmaar Ontzet", Langestraat 18 Fed. VVV's Noordholland, Waaggebouw „Alcmaria" V.V.V., Waaggebouw De Ned. Ver. tot Bescherming v. Dieren, Anna v. Burenstraat 39 Aquariumhouders-ver. „Rode-Rio", Huygensstraat 8 Postduivenver. „Alcmaria Victrix", Oudegracht 25 „Kleur en Zang", Breedstraat 1 R.K. Begrafenisver. „St. Joseph", Spoorstraat 88 Fotoclub „Alkmaar", Langestraat 96 R.K. Alkmaarsche Luchtvaartclub, Lindenlaan 128 Land- en Tuinbouwjongeren L.T.J., „St. Isodorus", Westdijk 11 Spoorweg Ontspannings Ver. „Alkmaar"e Zocherstraat 10 Algemene Oranjevereniging, Emmastraat 4 Chr. Oranjever., Oudegracht 219

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 16