Sportverenigingen Biljartverenigingen Diversen 15 Geref. Kerkkoor, Rembrandtstraat 32 Herv. Kerkkoor, Koorstraat 25 Jeugd en Muziek, Fnidsen 95 Zangver. „De LoistemWognumsebuurt 3 Mannenkoor „Orpneus", Houtl.avenstraat 38 Dameskoor „Nieuw Leven", Zeswielenstraat 7 Alkmaarse Operette- en Orkestvereniging, v. Teijlingenstraat 16 „Odeon", Kennemerstraatweg 167 A.T.V. „Ontwaakt", Oosterburgstraat 12 Comité v. goede toneelkunst, Kennemertsraatweg 48 „De Phoenix", R.K. Toneel, Dr. Schaepmanstraat 11 ,,'t Voetlicht", Ritsevoort 10 „Rolia", Ropjeskuil 34 Bureau Med.-Sportkeuring, Westerweg 17, Heiloo Athletiek-vereniging „Alkmaar", Maertenshof 11 R.K. Athletiek-Vereniging „Olympus", Schoutenstraat 28 Gymnasiastenver. Gymnasium, Bergerhout 1 Regionale Automobielsport Club West, Nassauplein 18 Bromtietsclub,, Alkmaar en Omstreken", Heilooërdijk 11 R.K. Handbalvereniging A.O.G., Baansingel 67 R.K. Gymnastiekvereniging „Tavenu", Baanstraat 6 Bedrijfs-handbal Verenigingen, Scharloo 3 Centr. Ned. Hengel.-Verbond, Karl Marxstraat 6 Hengelsport Vereniging „Luctor et Emergo", N. G. Piersonstr. 18 R.K. Hockeyvereniging „De Terriers', J. van Scorelkade 49a 17.1.1. SchaaKbond, Kennemerstraatweg 33 Roei- en zeilvereniging, Bruinvisstraat 2 „De Alkmaarse Waterratten", Laat 112 R.K. Tennisver. „S.E.T.", Emmastraat 22 R.K. „De Vliegende Vissen", Rippingstraat 56 '•tennisclub „mside", Laat 149 Ned. Volleybalclub, Ger. Douwstraat 26 Motorclub „Alkmaar e.o.", Nieuwpoortslaan 101 C.J.V. „Jong Holland", Mauritskade 14 Koninklijke Nederl. Voetbalbond, Kennemerstr.weg 89, tel. 2189 Alcm. Victrix, Zuidergeeststraat 17, Heiloo Go-Ahead '18, Fr. Engelstraat 4 Alkm. Boys, Houtmanstraat 1 Jong Holland (Z), Nic. Beetskade 50 Voetbalver. A.P.S.V., J. v. Scorelkade 66 R.K.A.F.C., Brouwerstraat 2 Profclub „Alkmaar", Corn. Evertsenplein 20 Bedrijfsvoetbalverenigingen K.N.V.B., Kennemerstraatweg 89 Volleybal Verenigingen, Lindenlaan 125 Wandelsport Vereniging „De Jeep '45" Paardensportvereniging „Vooruit", Stationsplein 76 Zwemvereniging „De Alkmaarse Waterratten", Westerweg 77 R.K. Zwemvereniging „Vliegende Vissen", Hofstraat 29 Supportersvereniging „Alcmaria-Victrix", Bleekerskade 26 „Excelsior", Nieuwlandersingel 20 B.V. „De Molen", Waagplein B.V. „De Optimisten", v.d. Kaaystraat27 B.V. „Volharden", Lamoraalstraat 3 Nutsspaarbank, Nieuwesloot. Instituut v. Arbeiders Ontwikkeling, Kennemerstraatweg 48 Esperanto Verenigingen, Westerweg 91 Schola Publica, Roemer Visserstraat 1 Volksuniversiteit, Van Houtenkade 41 Nederlandse Klassiek Verbond, Dr. Schaepmanplein 19 Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging, Naussauplein 4 Tekengenootschap „Kunst zij ons doel", Groenelaantje Kon. Ver. Oosten West, Emmastraat 73 Vereniging Oud Alkmaar, Dr. Schaepmanplein 10 Natuur- en Letterkundig Genootschap „Physica", Jul. van Stol berglaan 22 Ned. Vereniging voor Sexuele Hervorming, Cort v.d. Lindenkade23 Ned. Ver. voor Weer en Sterrenkunde, Achterwezel 38 Alkmaarse Bridgeclub A.B.C., Rozenstraat 39 R.K. Alkmaarse Bridgeclub, C. W. Bruinvisstraat 21 Bridge-club, „Rembrandt", Rembrandtstraat 78 Noord-Hollandse Klaverjasbond, Kievitstraat 28 Damclub D.D.D., Heiligeland 58 Alkmaarse Damclub „W.D.O.", Kanaalkade 60 Gymnastiekvereniging „De Halter", Westerweg 17 Judoclub „Hajime", Laat 88 A.T.T.V. „D.S.S.", (Door Spelen Sterk), Leliestraat 18 Klaverjasver. „Conjjn", Kievitstraat 28 Schaakver. V.V.V., Oudegracht 20

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 15