Fa. A. Valé, Goud- Zilver- en Uurwerken, Mient 12, Tel. 6089. VALK's LUNCHROOM en BANKET BAKKERIJ, Houttil 5, tel. 2715 146 Vader, Wed. T. L., Pr. Julianalaan 14, z.b. Vahle, Mw. C. T. M., v. Houtenkade 19, huisbez.st. Vale, A., Mient 12, winkelier Valentijn, Wed. J., Kennemerstr.w. 36, z.b. Valentijn, M. J., Hoornsekade 15, boekhouder Valk, A. G., Anjelierstraat 9, corveeër Valk, F., P. Krugerstraat 19, z.b. Valk, J. A., 2e Landdw.str. 33, pakhuisknecht Valk, K., Frieseweg 53, vertegenwoordiger Valk, A. W. van der, Parkstraat 6, kok Valk, Mw. J. M. v.d., v. Houtenkade 25, kant.bed. Valk, K. van der, v. Houtenkade 25, hfd-ag. pol. Valkenhoff, Wed. M. M., Baansingel 92, z.b. Valkering, T. C., Snaarmanslaan 91, chauffeur Vall, W. van de, Comansstraat 16, adm.strateur Vasbinder, Wed. G. B. C., Lyceumstr. 14, z.b. Vasbinder, H. Westerweg 102, schilder Vasbinder, H., Verdronkenoord 39, monteur Vasbinder, Wed. J., Payglop 1, z.b. Vasbinder, J., Langestraat 115, postbesteller Vasbinder, J. C., Dr. Schaepmanstr. 10, monteur Vasbinder, Wed. M., Kerkplein 6, z.b. Vasbinder, Wed. M., Spoorstraat 28, z.b. Vasbinder, N. H., Kennemerstr.w. 193, bedr.-dir. Vasbinder, S., Heul 8, magazijnmeester Vasbinder, W., Costerstraat 4, aannemer Vaske, J. J., K. Lyceumstraat 9, z.b. Vaske, J. F. H., Ropjeskuil 32, kleermaker Vaske, W. T„ Kanaalkade 44, monteur Vecht, J. van der, B. Bottemannestr. 30, z.b. Vedder, J. A. L., Anna Bijnsstr. 28a, meubelm. Vedder, J., J. v. Scorelkade 54, kant.bed. Vedder, J. A., Baansingel 24, gem. controleur Veeken, Mw. A. J., Westerweg 300, winkelbed Veeken, N. J., Korenbloemstraat 21, onderw.zer Veel, A. A., Coornhertkade 37, letterzetter Veel, Mw. B. M., Polderstraat 3, z.b. Veel, B. M., Groenelaantje 9, loodgieter Veel, J., Overdiestraat 26, voeger Veel, J., Groenelaantje 9, z.b. Veel, J. G., K. v. 't Veerstraat 18, voeger Veel, Wed. L. C., Wetserhofje 6, z.b. Veel, P. J., Oudorperdijkje 7, metselaar Veel, P. W., Westerweg 346, metselaar Veel, W., Trompstraat 15, bankwerker Veelders, C., Ger. Doustraat 36, ambtenaar Veen, A., Overdiestraat 73, z.b. Veen, A., Snaarmanslaan 47, rijw.hersteller Veen, C., Heul 9, empl. bank Veen, Mw. H. J., Laat 36, werkster Veen, Wed. P., Abr. Kuyperstraat 2, z.b. Veen, P., Paternosterstraat 22, keurmeester Veen, P. C., Metiusgracht 9, mag.bed. Veen, Mw. T., Mr. P. J. Troelstrak. 6, werkster Veen, C. M. van, K. v. 't Veerstraat 39, colporteur Veen, D. van, Breedstraat 24, vert.woordiger Veen, F. G. van, Baansingel 66, timmerman Veen, G. van, Dr. Schaepmankade 4, begr. bed. Veen, H. van, Baanpad 11, bouwvakarbeider Veen, H. N. van, Bergerweg 14, loodgieter Veen, I. J. van, Overdiepad 9, arb. PEN Veen, Wed. J. van, Popelmanslaan 31, z.b. Veen, J. F. A. van, Overdiepad 9, uitvoerder Veen, J. F. A. van, Rekerstraat 2, mag.bed. Veen, J ,M. van, K. v. 't Veerstr. 39, met.bew. Veen, L. H. van, Zeswielenstr. 26, wikkelaar Veen, Mw. P. C. van, Tuinstraat 20, cassière Veen, P. M. van, Omval 104, chauffeur Veen, S. van, le Landdw.str. 14, pakhuisknecht Veen, S. F. van, Stationstraat 61, monteur Veen, Mw. T. J. van, D. Duivelsweg 3, z.b. Veen, A. van de, C. Evertsenplein 28, vert.woord. Veen, N. van de, Tienenwal 4, fabr.arb. Veen, Wed. W. J. van de, Nieuwp.laan 112, z.b. Veen, B. J. van der, C. Evertsenplein 24, onderw. Veen, B. J. van der, Metiusstraat 6, beiaardier Veen, Wed. J. van der, Ger. Doustraat 44, z.b. Veen, J. van der, Laat 182, schoorsteenveger Veen, J. van der, le Landdw.straat 38, meteropn. Veen, J. A. van der, Houtmanstraat 7, ass. acc. Veen, S. W. v. der, v.d. Woudestr. 29, autowacht Veen, A. van 't, Oudegracht 247, fabr.arb. Veen, E. J. van 't, Drebbelstraat 9, z.b. Veen, E. W. van 't, v.d. Woudestr. 85, schilder Veen, G. van 't Oudegracht 191, mag.meester Veen, H. van 't, v.d. Woudestraat 85, sigarenm. Veen, H. C. van 't, Appelsteeg 3, winkelier Veen, H. van 't, Huiswaard 3, houtbewerker Veen, J. van 't, Kortenaerkade 1, kant.bed. Veen, J. van 't, Dathenusstraat 16, fabr.arb. Veen, J. van 't, Perronstraat 8, opperman Veen, J. van 't, F. Verschuirstraat 14, timmerman Veen, T. A. van 't, Rob. Owenstraat 3, stoker Veen, W. van 't, Uitenboschstraat 29, werkman Veendorp, E., Voormeer 35, koopman Veendorp, R., Costerstraat 5, z.b.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 146