Vrouwenverenigingen Buurtverenigingen Jeugdverenigingen Muziek, Zang en Toneel 14 Kath. Grafische Bond, Kennemerstraatweg 74 Kath. Bond v. Voedings. en Genotmiddelen, Ramen 26 Kath. Bond v. Hotel-, Café, en Restaurantpersoneel, Varnebroek hk Metiusstraat R.K. Apothekers Ass. Bond, J. P. Coenstraat 11 Kath. Bond v. Technici St. Bernulpus, Spoorstraat 72 Kath. Bond v. Vervoerspersoneel St. Raphael St. Jozefstraat 25 Alg. R.K. Ambtenarenvereniging (A.R.K.A.), Korte Lyceumstr. 11 Christelijke Besturenbond, Stationsweg 1 Aangesloten afdelingen: Ned. Chr. Beambtenbond, Nieuwesloot 99 Chr. Bedrijfsgroepen Centrale, Vogelenzang 28 Ned. Chr. Bouwbedrijfsbond, Dahliastraat 5 Ned. Chr. Grafische Bond, Pinksterbloemstraat 1 Prot. Chr. Kostersvereniging, Kwerenpad 15 Chr. Metaalbewerkersbond, Cort v.d. Lindenkade 27 Nat. Chr. Onderofficieren Ver., Anna Bijnsstraat 19 Ned. Chr. Bond v. Overheidspersoneel, Stationsweg 50, Heiloo Bond v. Chr. Politieambtenaren, Corfstraat 3 Prot. Chr. Bond v. Vervoerspersoneel, Rekerstraat 9 Ned. Chr. Bond v. Arb. in de Voedings- en Genotmidd. bedrijven, Jb. v. Heemskerkstraat 27 Federatie v. Alkmaarse Vrouwenverenigingen, Juliana v. Stolberg laan 12 Ned. Chr. Vrouwenbond, Jul. v. Stolberglaan 12 Alg. Ned. Vrouwenver. „Tesselschade-Arbeid Adelt", Oudegr. 90 Kath. Arb. Vrouwen, K.A.V., C. W. Bruinvisstraat 17 Ned. Coöp. Vrouwenbond, Westerweg 326 R.K. Vrouwengilde, Lyceumstraat 28 Vrouwenbond N.V.V., Kennemerstraatweg 48 Gelders-Overijsselse-Drentse Vereniging „Laot 't maor kuhlen", 't löp wal lös", Leliestraat 1 „De Mollebonen" (Oud Groningers), Lyceumstraat 2 Buurtvereniging St. Annastraat, St. Annastraat 41 Buurtvereniging „Door Vrijheid Verenigd", J. v. Scorelkade 53 Buurtvereniging „Roliea", Ropjeskuil 34 Interkerkelijke Raad v. Advies v. Jeugdwerk, Mauritskade 12 Oecumenische Jeugdraad, Frederikslaan 5, Heiloo Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie, J. v. Scorelkade 59 Herv. Jeugdraad, Steynstraat 51 Alkm. Jeugdgemeenschap, K. v. 't Veerstraat 75 Vrijzinnige Zondagsschool, Prins Hendrikstraat 38 Zondagsschool „Laat de kinderen tot Mij komen", Corfstraat 8 De Jonge Kerk, Toussaintstraat 3 Verbond, C.J.V.B., Asterstraat 13 Filmclub Herv. Jeugdraad, Paul Krugerstraat 9 Vrijz. Chr. Jeugdcentrale (V.C.J.C.), Coornhertkade 27 Vrijz. Chr. Jongeren Bond (V.C.J.B.), Kenn.straatweg 374, Heiloo Parochie H. Laurentius, de „St. Jeanne d'Arcgroep", Verdr.oord 78 Parochie H. Dominicus, de „Maria Gorettigroep", Breedstraat 9 Parochie H. Jozef, de „St. Raphaëlgroep", Eikelenbergstraat 28 Geref. Jeugdcentrale, v. Everdingenstraat 1 Evang. Luthers Jeugdwerk, Rozenstraat 4 Interkerk. Jeugdwerk, St. Annastraat 23 Kath. Vrouw. Jeugdwerk, Rembrandtstraat 50 Algemeen Jeugdwerk, Nieuwesloot 139 Humanistische Jongeren Gemeenschap (H.J.G.), Kennemerstraat weg 246, Heiloo Accordeon-Vereniging „Crescendo", Herenweg 60, Oudorp Accordeonvereniging „Vita Nova", Eikelenbergstraat 17 Carillon-Comité, Wollebrandtstraat 18 Alkmaars Dubbelmannenkwartet „Zang en Vriendschap", Lange- straat 102 „De Stem des Volks", Stationsstraat 9 le Nrd.-Hollandse Volksmuziekschool, Roemer Visscherstraat 24, Dir. Melchert Schuurman Jr, R. Visscherstraat 24 R.K. Harmonie St. Caecilia, Nieuwpoortslaan 91 Chr. Muziekvereniging „Soli Deo Gloria", Kanaalkade 7 Muziekvereniging „Excelsior', Blekerskade 20 Alkmaarsche Oratoriumvereniging, Emmastraat 69 R.K. Gemengde Zangver. „Avanti", Doelenstraat 2 Evang. Luthers Kerkkoor, Baangracht 1

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 14