135 Smit, A., Eikelenbergstraat 37, z.b, Smit, Wed. C., Dr. Schaepmanstraat 23 ,z.b. Smit, Wed. C., Pr. Julianalaan 14, z.b. Smit, Wed. C., Waterschapstraat 20, z.b. Smit, C., Achterdam 13, timmerman Smit, C., B. Bottemannestraat 44, ag. v. pol. Smit, C., Papiermolenstraat 18, veehouder Smit, C., C. W. Bruinvisstraat 4, monteur Smit, C. H„ Frieseweg 9, viskoopman Smit, C. H., Magdalenenstraat 15, viskoopman Smit, C. J., Snaarmanslaan 5, timmerman Smit, C. J., Geest 22, fabr.arb. Smit, C. J., Tuinstraat 48, plaatwerker Smit, D. .Oudegracht 7, los arbeider Smit, Mw. D., Julianastraat 5, naaister Smit, F. J., Bergerweg 42, rijtuigpoetser Smit, F. M., Omval 24, veehouder Smit, G., Pr. Julianalaan 14, z.b. Smit, G. C., v.d. Woudestraat 21, betonwerker Smit, G. B., Laat 93, z.b. Smit, G. J., Rozenstraat 9, verificateur Smit, Wed. G., Emmastraat 54, z.b. Smit, G. A., Spoorstraat 52, banketbakker Smit, Mw. G., Lindenlaan 90, z.b. Smit, Mw. G. H. W„ Emmastraat 35, z.b. Smit, H., Rekerstraat 30, ag. v. pol. Smit, H., N. Beetskade 6, machinist Smit, H. A., Doelenstraat 2, gr.-handelaar Smit, Mw. H., K. v. 't Veerstraat 52, verpleegster Smit, Wed. H„ Regulierslaan 5, z.b. Smit, H., M. Pontstraat 12, hfd-onderwijzer Smit, H., Macl. Pontstraat 12, hfd-onderwijzer Smit, H., Vermeerstaat 17, proc.houder Smit, H„ Wildemanstraat 9, timmerman Smit, H., K. van 't Veerstraat 94, los arbeider Smit, Wed. H. J., Molenbuurt 14, z.b. Smit, H., Verdronkenoord 31, bierhandelaar Smit, J., Pr. Julianalaan 14, z.b. Smit, Wed. J., Lamoraalstraat 7, z.b. Smit, J., Papaverstraat 4, mag.meester Smit, J., Ie Landdw.straat 18, met.bewerker Smit, J., C. v.d. Lindenkade 11, adm.strateur Smit, J., N. Beetskade 49, leraar Smit, J., Noorderkade 52, pakhuischef Smit, J., Papaverstraat 4, monteur Smit, J., P. A. de Langeplein 27, kellner Smit, J „Spieghelstraat 34, kant.bed. Smit, J., de Ruijterstraat 43, electriciën Smi^ J., Kanaaldijk 35, verz.agent Smit, J. A., Nieuwesloot 131, winkelier Smit, J. C. H., Forestusstraat 9, vertegenw. Smit, J. G. S., Kennem.straat 101, dansleraar Smit, J., Eilandswal 6, mag.meester Smit, J., Omval 68, benzinest.houder Smit, J„ Magdalenenstraat 10, vishandelaar Smit, J.J., J. v. Heemskerckstr. 12, postbesteller Smit, J. W., C. Buysstraat 14, ambtenaar Smit, J., Koningsweg 25, meubelmaker Smit, J., Geesterweg 19, kellner Smit, J., Oudegracht 150, fabr.arb. Smit, J. C., Noorderkade 40, los arb. Smit, Wed. J. F. A., Kinheimstraat 12, z.b. Smit, J. G., Rekerstraat 8, monteur Smit, J. J. A., Kennem.str.weg 113, architect Smit, J. C., Omval 108, militair Smit, L., K. v. 't Veerstraat 104, voorman Smit, L. C. G., Nieuwp.laan 96, seinh.wachter Smit, L. C., Spoorstraat 12, aannemer Smit, L., 2e Kabelstraat 15, krantenbezorger Smit, Mw. M., Doelenstraat 5 ,z.b. Smit, Wed. M., de Visserstraat 30, z.b. Smit, Mw. M. M., Emmastraat 31, verpleegster Smit, Mw. M. D., Krelagestraat. 1, verpleegster Smit, Wed. M., Nassauplein 11, z.b. Smit, M. H., Emmastraat 10, z.b. Smit, M., L. Oudorp 109, schilder Smit, M., Heemr.straat 20, chauffeur Smit, N„ Hooftstraat 142, opzichter Smit, N., R. Visserstraat 11, typograaf Smit, N. H., Pr. Julianalaan 14, z.b. Smit, P., Toussaintstraat 10, z.b. Smit, P., Snaarmanslaan 107, fabr.arb. Smit, P. G„ Omval 53, veehouder Smit, P. N., Kanaalkade 47, zuivelarbeider Smi,t Wed. P., Andoornstaat 2, z.b. Smit, P., Huygensstraat 4, ambtenaar Smit, Wed. P. D., Rembrandtstraat 30, z.b. Smit, P. J., Nassaulaan 14, leraar Smit, Mw. P., Rochdalestraat 30, winkelbed. Smit, R., Leeuwenbekstraat 22, gasfitter Smit, R., K. van 't Veerstraat 52, corveeër Smit, S., Geestersingel 58, makelaar Smit, S. H., Laat 179, vishandelaar Smit, Wed. T., Westerhofje 7, z.b. Smit, Wed. T., Oudegracht 65, z.b. Smit, Wed. T., Pr. Julianalaan 14, z.b. Smit, T., Zeglis 16, schilder Smit, Mw. T., Doelentsraat 5, z.b. Smit, W., R. Visscherstraat 19, bedr.chef Smith, Wed. A. J., Liefdelaan 9, z.b. Smith, C. A., B. Bottemannestr. 76, kellner Smith, J. A. H„ Waagplein 1, caféhouder Smith, K., Stationsweg 148, installateur

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 135