lllsllll illlllSl iiiiilii ïraÉSlSISIBU- 13 fwiaasssa =ï'jg3|^3 ÈlïBgaissS ggcSgc jg5!sj^E=g 3^'^s is gr- Hof van Sonoy Alg. Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen, Anjelierstraat 19 BARI, Bond ambt. b.d. rechterl. macht, Kennemerst.weg 149 Alg. Bedrijfsgroepen Centrale, J. v. Galenstraat 30 Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, J. S. Millstraat 1 Alg. Bedrijfsb. v. Film, Theater en Amusementsbedrijven, Ramen 5 Alg. Ned. Grafische Bond, Mr. P. J. Troelstrakade 17 Ned. Bond v. Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel, Stationsweg 15 Alg. Ned. Agrarische Bedrijfsbond, Burg. Bosstraat 39 Alg. Ned. Agrarische Bedrijfsbond, B. Bottemannestraat 5 Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond, N. G. Piersonstraat 18 Alg. Bedrijfsbond v. Meubilerings- en Houtbedrijven, K. v. 't Veer- straat 40 Alg. Bond Mercurius, Huygenstraat 27 Ned. Bond v. Schoenmakersgezellen, Tuinstraat 58 Alg. Ned. Bond v. de Tabaksverwerkende Industrieën, Bleekers- kade 33 Ned. Ver. v. Vervoerspersoneel, B. Bottemannestraat 50 Centr. Bond v. Werknemers in het Transportbedrijf, Coornhert- kade 87 Alg. Bedrijfsbond Textiel en Kleding, Leeuwenbekstraat 1 Katholieke Arbeidersbeweging, Dr. Schaepmanstraat 15. Aangesloten afdelingen: Overheidspersoneel, Tienenwal 26 Kath. Bouwvakarb.bond, St. Joseph Snaarmanslaan 143 Kath. Metaalbewerkersbond St. Eloy, Uitenboschstraat 99 Kath. Bond v. Transportarb. St. Bonifacius, Polderstraat 9 Kath. Landarbeidersbond St. Deus Dedit, Zeglis 37 Textielarb. St. Lambertus, Anna Bijnsstraat 24a Kath. Bond v. Werkmeesters, v. Leeuwenhoekstraat 20 Kath. Ver. v. Handelsvert. Agenten en Verz.-inspecteurs St. Chris- toffel, Frieseweg 144 Kath. Bond v. Adm. en Verz. personeel H.K.W., Westerweg 37 Kath. Bond v. Houtbewerkers St. Anthonius van Padua, Uiten boschstraat 31 Kath. Bond van Fabrieksarbeiders, Landstraat 68

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 13