IjPMA, 120 Radsma, J„ Verdr.oord 53, schoenmaker Radsma, M., Huygensstraat 27, mag.chef Radsma, S., C. Buysstraat 30, z.b. Radstake, J. G., C. v.d. Lindenkade 4, conciërge Radszuweit, Mw. B. L., Lyceumstraat 13, z.b. RADIO FRAAY - 20-jarige ervaring, Schoutenstraat 20, Telefoon 4795. Ramakers, A., Keizerstraat 38, timmerman Ramakers, L. N„ C. Evertsenpiein 3, schilder Ramesdonk, A. van, Leeuwenbekstr. 17, controleur Radio - Televisie - Technisch Bureau KAAL, Fa. GEBR. Houttil 48, Telefoon 4374. Randshuizen, J. W., Toussaintstraat 26, bakker Rams, Mw. J. C., v.d. Kaaijstraat 26, h.i.d.h. Randwijk, Mw. H. J. van, Br. Hendr.str. 9, verpl. Ranzijn, C. J., Regulierslaan 14, stucadoor Ranzijn, D., Waterschapstraat 4, mag.meester Ranzijn, G. in., Varneoioek 12, scnoe.unaker Ranzijn, Mw. G. H„ Trompstraat 78, werkster Ranzijn, H., Nieuwp.laan 69, metselaar Ranzijn, H. N., Eikeienbergstraat 48, koopman Ranzijn, J., v.d. Woudestraat 49, koopman Ranzijn, J. N., Rozenstraat 35, z.b. Ranzijn, J. G., Varnebroek 12, kant.bed. Ranzijn, N. A., Hulststraat 14, timmerman Ranzijn, P. C. J., Dijkgr.str. 65, timmerman Ranzijn, T., Tuinstraat 21, z.b. Ranzijn, T. G., Leeghwaterstraat 5, mag.bed. Ranzijn, W., Westerhofje 20, z.b. Ranzijn, W„ Westerhofje 3, typograaf Rappold, Mw. F. W., v. Houtenkade 18, predikante RADIO RUDER - Televisie, Dijk 1, tel. 3597 Ras, Mw. H. J., Ie Kabelstraat 6, z.b. Rasch, C. E., Middenstraat 12, machinist Rasch, H., uosterkolkstraat 13, timmerman Rasch, J., R.embrandtstraat 64, z.b. Rasch, J., Boterbloemstraat 11, ambtenaar Rasch, Wed. M„ Middenstraat 24, z.b. Raspe, J. A., Spieghelstraat 2, bakker Rast, Mw. K., v. Houtenkade 18, huishoudster Rattink, D. W., Stuartstraat 10, z.b. Rauwerda, A., Blaeustraat 25, leraar Rauwerda, R., Mauritskade 14, leraar Raven, Wed. G., Zevenhuizen 13, z.b. Raven, Wed. H., Geest 16, z.b. Raven, J., Keizerstraat 7, chauffeur Raven, P., Voormeer 4, grossier Ravenhorst, A. van, Kerkstraat 1, arbeider NS Ravensteijn, A. J., K. Landstraat 30, chauffeur Ravenstijn, J., Uitweg 5, z.b. Ravenstijn, J. L., K. Landstraat 35, houtbewerker Raves, Wed. J., Regulierslaan 2, z.b. Raves, Wed. J. H., Krelagestraat 1, z.b. Ravestein, A., Baansingel 42, kant.bed. Ravestejjn, G. J. van, A. Bijnsstraat 8, bedr.knecht Radio, Televisie en Gramofoonplaten, Langestraat 77, Telefoon 2626. Raijer, W., Spoorstraat 81, z.b. Raijmakers, Mw. C. C. J., Stationsstraat 46, z.b. R.edeker, J. N., A. Bijnsstraat 22, verz.-agent Reder, W. J., Schermerweg 11, opzichter Ree, A. M. de, Rozenstraat 12, onderwijzer Ree, H. J. M. de, Rozenstraat 12, onderwijzer Ree, J. P. M. de, Nassauplein 27, ambtenaar Ree, P. J. M. de, Rozenstraat 12, onderwijzer Reek, F., F. Bolstraat 16, metaalbewerker Reek, Wed. H., Stuartstraat 28, z.b. Reek, N., Stuartstraat 28, cart.bewerker Reek, R., Veerstraat 1, z.b. Reek, R., Mauritskade 28, aannemer Reemer, R. A., Zeglis 139, kunstschilder Reen, A., J. v. Stolberglaan 14, predikant Reenen, B. van, Westerweg 162, z.b. Reenen, Wed. D. van, Boomkampstraat 56, z.b. Reenen, D. van, J. v. Scorelkade 29, loonslager Reenen ,Mw. D. van, Boomkampstraat 56, z.b. Rees, H„ G. Beerstraat 13a, schilder. Rees, L.J C., Uitenboschstraat 67, fabr.arb. Reese, I., Vermeerstraat 35, installateur Regeer, J„ Papaverstraat 5, dienstbode Reichart, M., Ropjeskuil 58, tuinder Reimers, H., Coornhertkade 50, militair Reiff, N., Doelenstraat 25, exploitant Reinders, G. J. N., J. v. Scorelkade 69, ambtenaar Reinders, Mw. J. A. H„ J. v. Scorelk. 69, ond.w.res Reinders, W., Pinksterbloemstraat 11, opzichter Reinierse, J. A., Koningsweg 81, olieman Reinierse, J. J. T., St. Jacobstraat 14, havenarb. Reinstra, A. J„ Spanjaardstraat 28. stoker REISBUREAU .,DE MAGNEET" Laat 212, tel. 4839 Reitsma, B., Geestersingel 38, z.b. Reitsma, H. G., Westerweg 86, trainer

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 120