118 Pranger, C. G., Leeuwenbekstraat 15, vert.woord. Pranger, Wed. G. C., Julianastraat 2, z.b. Pranger, J., C. v.d. Lindenkade 10, aannemer Pranger, M. N., Akeleistraat 25, machinist Prawiradipradja, M„ Bergerweg 49, fotograaf Presburg, Mw. C. S„ Ruijsdaelkade 30, z.b. v.h. fa. M. PREIJER en Zn., Jn. ZWART, Voordaxn 10, Tel. 3166 Prins, Mw. W., Corfstraat 22, laborante Prins, A., P. A. de Langeplein 17, blikbewerker Prins, A., 2e Landdw.straat 28, fabr.arb. Prins, A., Snaarmanslaan 83, werkman PTT Prins, B., Snaarmanslaan 97, boekhouder Prins, C., Dijk 3, handelaar Prins, C., Hoogstraat 22, slager Prins, C. J., Westerweg 117, boekhouder Prins, D., Heul 7, monteur Prins, E. H., Metiusgracht 6, bijkok Prins, Mw. G., Nieuwesloot 14, kruidenierster Prins, Mw. G., Kwakelpad 7, huishoudster Prins, H., Trompstraat 84, bezorger Prins, Mw. H„ v.d. Woudestraat 73, werkster Prins, J„ Forestusstraat 27, z.b. Prins, Wed. J., 2e Landdw.straat 14, z.b. Prins, J. N., Rembrandtstraat 80, beambte Prins, J., Rembrandtstraat 62, z.b. Prins, J., Forestusstraat 20, chauffeur Prins, J., Kennemerstr.weg 164, arb. hoogovens Prins, J. H., Kinheimstraat 34, mach.zetter PRINS, L. Sigarenmagazijn, Ritsevoort 27. - Telef. 3860. Prins, L., Ritsevoort 27, winkelier Prins, Wed. J., Heul 11, z.b. Prins, P., Visserslaan 12, kant.bed. PRINS, LEO, Motor - en Bedrijfskleding Verdronkenoord 143, Tel. 3459 Prins, P. J., Speenkruidstraat 8, z.b. Prins, R„ v.d. Woudestraat 73, bankwerker Prins, W., Langestraat 92, z.b. Prins, W., Papaverstraat 2, melkslijter Prins v. Wijngaarden, P„ v. Houtenkade 5, predik. Prinse, Wed. N., J. v. Galenstraat 20, z.b. Prinse, T„ Stuartstraat 19, los arb. Prinsen Geerlings, Mw. A., Bergerweg 45, z.b. Prinz, L., Vedr.oord 143, koopman Pronk, Mw. A., A. Bijnsstraat 14, strijkster Pronk, A., Houtmanstraat 14, vert.woordiger Pronk, A. E., Akeleistraat 10, kleermaker Pronk, Mw. A. C., Nassauplein 11, z.b. Pronk, A. P., P. G. v. Tienh.str., bouwk. tekenaar Pronk, A. P., Fabrieksweg 1, machinist Pronk, Mw. C. G., Ie Landdw.str, 19, serveerster Pronk, C., Oudorperdijkje 18, emballeur Pronk, C., Dr. Schaepmanstraat 7, stoker Pronk, F. W., Dr. Schaepmankade 23, z.b. Pronk, F. W„ Doelenstraat 8, vert.woordiger Pronk, G. A„ Spoorstraat 77, kellner Pronk, G. J., Dr. Schaepm.kade 23, fabr.arb. Pronk, J., A. Bijnstraat 14, z.b. Pronk, J., Ritsevoort 1, wielrenner Pronk, J., Akkerh.bl.str. 2, vert.woordiger Pronk, J. A., Spieghelstraat 14, kleermaker Pronk, J. A„ Ranonkelstraat 24, kant.bed. Pronk, Wed. M., Pr. Julanalaan "14, z.b. Pronk, M. A., B. Bottemanneplein 1, exp.knecht Pronk, M. G., Ie Landdw.straat 19, opperman Pronk, M. J., Stationsstraat 27, kellner Pronk, P., St. Laurensstraat 3, conciërge Pronk, P„ Rekerstraat 36, chauffeur Pronk, P. T., Baansingel 84, monteur Pronk, Wed. P., Pr. Julianalaan 14, z.b. Pronk, Wed. R., Eendrachtsstraat 4, z.b. Pronk, T., Zeglis 52, bedr.leider Prost, G. V/., Vondelstraat 15, arb. houthandel Proveniers, A. C., Paternosterstraat 3, fabr.arb. Pruim, J. J., J. v. Galenstr. 28, conducteur Pruimboom, H., Dathenusstraat 3a, kant.bed. Pruimboom, J., 2e Landdw.straat 35, z.b. Prummel, Mw. R., Lamoraalstraat 5, adj. dir. Pruijs, C. J., Dathenusstraat 20, kant.bed. Pruijs, W„ Hooftplein 21, mag.-chef Prijn, J. B., Tienenwal 6, tapijtwerker Prijs, J., Omval 62, met.bew. Pul, N. J., Paternosterstraat 3, monteur Pul, W„ Wildemanstraat 2, z.b. Punt, A. C., K. v. 't Veerstraat 83, timmerman Punt, H. A., J. v. Scorelkade 48a, aannemer Punt, J. M., Zeglis 183, z.b. Punt, M. H., Krelagestraat 6, timmerman Punt, N., Nassauplein 11, z.b. Punt, P., Westerweg 42, z.b. Punt, P. J., Rembr.straat 13, importeur Punt, W. A., v. Leeuwenhoekstr. 32, mag.bed. Pureveen, J. B. M., Polderstraat 9, chauffeur Purmer, Mw. A., Nieuwesloot 47, winkelierster Purmer, D., Kennem.str.weg 60, z.b. Purmer, Mw. E., Nieuwesloot 47, winkelierster Purmer, Wed. J., P. Krugerstraat 65, z.b. Purmer, J., Westdijk 12, tuinder Purmer, P., D, Visserstraat 18, ass. accountant

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 118