110 Ooms, Mw. M. W. C., Tesselschadestraat 14, lerares Ooms, N. J. J., Westerkolkstraat 16, chauffeur Oor, C. B. M., de Ruijterstra.at 28, suikerwerker Oorbeek, S., Laat 40, expediteur Oorburg, P., C. v.d. Lindenkade 21, marechaussee Oord, J. G. van den, Pr. Hendrikstr. 28, timmerman Oord, A. van der, Macl. Pontstraat 24, z.b. Oord, Mw. C. van der, Pr. Julianal. 14, verpl.ster Oord, D. van der, v. Houtenkade 22, hfd.-ambtenaar Oord, J. van der, Staringhstraat 4, z.b. Oord, Wed. S. van der, Oudorperdijkje 31, z.b. Oordt, P. J. van der, 2e Tuindw.str. 19, fabr.arb. Oorschot, J. F., Costerstraat 21, z.b. Oorschot, L. van, Omval 9, landbouwer Oorsouw, J. G. van, Druivenlaan 36, plaatwerker Oort, Mw. A. T., Boezemsingel 33, z.b. Oort, G. van Nieuwp.laan 35, z.b. Oort, G. van, Coornhertkade 70, mag.bed. Oortmeijer, B. J., Payglop 11, mach.-handelaar Oortmeijer, J. H. F., Nieuwl.singel 63, boekhandel. Oost, D. J., Baansingel 88, z.b. Oost, Wed. J„ Lindenlaan 34, z.b. Oost, J., Trompstraat 58, z.b. Oost, M., Voormeer 35, koopman Oostdijk, F. C., Blekerskade 8, militair Oostenbrugge, J. van, Visserslaan 21, tekenaar Oostende, J. van, Dathenusstraat 26, wachtm. Oosterbaan, Wed. H„ Pr. Julianalaan 14, z.b. Oosterbaan, P. J., Verdronkenoord 72. sch.maker Oosterbaan, ij., Dr. Schaepm.straat 24, controleur Oosterbroek, A., Koningsweg 37, grossier Oosterbroek, G. J., Zorherstraat 44, slager Oosterdag, C. P., N. Beetskade 68, bedr.leider Oosterdag, Wed. P. J. J., N. Beetskade 68, z.b. Oosterlee, A., Frieseweg 25, hfd-ambtenaar Oosterwiik, J., Stationstraat 13, z.b. Oosterwijk. Wed. M., Snaarmanslaan 64, z.b. Oostinga, Mw. C. F.. Koningsweg 70, verpl.ster Oostinga, Wed. G., Emmastraat 43, z.b. Oostme'ier, A. J., woonsch. Frieseweg, bekleder Oostmeijer. C„ Luttik Oudorn 97, filiaalchef Oostrom, C. M., Westerweg 133, vert.woordiger Oostrom, N., Lyceumstraat 9. behanger Oostwoud Wiidenes, Mw. A., Houtweg 25, z.b. Oostwouder, Wed C., Lyoeumstraat 12, huish.ster Oostwouder, D., Schermerweg 24, kruidenier Oostwouder, Mej. G., Fnidsen 28, z.b Ooteman, B., Forestusstrrat 12. vlechter Oo'ievaar, A., Landstraat 28, reiziger Oonevaar, O. T., l indenlaan 95, metselaar Ooyevaar, D. PMiddenstraat 28, bezorger Oo'ievaar, D., Panaverstraat 5, loodgieter Ooievaar, G„ Verdronkenoord 87, loodgieter Oo'ievaar, Wed. T. H„ Ritsevoort 1, 7 h OoUovar. ,T. H„ K. Landstraat 1, chauffeur OOITEVAAR. J. H., Rijwielen en Bromfietsen, Schoutenstraat 17, Tel. 5226 Oo'ievaar, J. H., Schoutenstraat 17, motorhandelaar Oo'ievaar, J Spoorstraat 25, onderwijzer Oo'ievaar, .T. M„ I andstraat 28, orgelbouwer Oo'ievaar, Mw. J. M„ Baansingel 20. z.b. Oo'ievaar, J„ Grensstraat 1, chauffeur Oo'ievaar, K., Verdronkenoord 87, banskoeler Oo'ievaar, P. A., A. B'insstraat 20, boekhouder Opdam, J. P., NieuwpLan 1?" tli""»"™-" Onclam, J. P., Nieuwp.laan 29, vakwerkman Opdam, J., Nieuwesloot 67, winkelbediende Ondam, M., Kennem.str.wee 157, k-nidenier Ondam, W.. Groenelaantje 14, handlanger Oopelaar, P., Scharlo 14. monteur Onnersma, A., Stationstraat 19, chauffeur Oppersma, E„ Stationstraat 19, grondwerker Onnersma, J., Stationstraat 19, arb. hoogovens Oranje, Wed. C., Cabeljaustraat 5, z b. Orchudesch, Mw. B F. J„ K. Marxstr. 26, kant.bed. Orden, A. van, Zeglis 39, kapper Ormel, Wed. J. G., Bergerweg 55, z.b. Ort, A. A., Nassauplein 24, accountant Orij, J., Omval 23, aannemer Os, J. J. van, Wilhelm laan 3, winkelier Os, N. A. van, Laat 159, koonman in kleding Os, O. van, Nassaulaan 3. z.b. Osch, L. van, Ronjeskuil 56, machinist Os"h, W J. van. Vermeerstraat 16. controleur Oskam, G., Fabrieksweg 10. schaalknecht Oskam, G. A., C. Evertennlein 2, tekenaar Ossen. A. W. CV. Baansingel 65, reiziger Ossenbruggen, Mw H H. E v., Steijnstr. 37, h.h.st. Ossenbruggen, Wed. H. v., Koorstr. 23, z.b. Osta, F C. M v„ Rembr.straat 50, ag. v. pol. Oties, C., Houtmanstraat 20, kant bed. Oties, ,1F. Bolstraat 28, electriciën Oties. Wed V. I.vceumstraat 32. huishoudster Ots, Mw M„ Gr. Nieuwland 38. z b. Otsen, Wed J., T.yceumstraat 85, z b. Otsen. N., Pavglon 12, manufacturier Ott, Wed .T.. Houtmanstraat 6, z.b. Ott, P Geesterwee 13, z.b. Otte. W„ Mr P ,T Trnelstrak"de 32, ambtenaar Ottema. P„ Druivenlaan 14, zb Otten, A. ,T., C. v.d l indenkade 20. marechaussee Otten, F. A. H„ v. Houtenkade 27, journalist Otten, H. .T. G, J aat 225. b°kker Otten, H. G. M., Baansingel 52, wagenmeester

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 110